intTypePromotion=1

Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Chia sẻ: Vu Thi Hue | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
403
lượt xem
60
download

Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao người ta hay sử dụng cây họ đậu để cải tạo đất? Vi khuẩn cố định nitơ tiết ra enzim nitrogenaza xúc tác cho quá trình tổng hợp NH3 từ N2 và H2 Nêu nhận xét về hình dạng cấu trúc enzim trước và sau phản ứng trên? Quan sát 2 hình trên và cho biết thành phần cấu tạo của 1 enzim? Hãy nhận xét mối tương quan giữa cấu hình không gian của TTHĐ với của S?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

 1. Giáo viên: Vũ Thị Huệ Môn: Sinh học 10
 2. Kiểm tra bài cũ Nêu cấu tạo của ATP? Nêu mối quan hệ giữa quá trình chuyển hóa năng lượng với quá trình chuyển hoá vật chất?    
 3. Tại sao người ta hay sử dụng cây họ đậu để cải tạo đất? N2 +H2 NH3 Vi khuẩn cố định nitơ Vi khuẩn cố định nitơ tiết ra enzim nitrogenaza xúc tác cho quá trình tổng hợp NH3 từ N2 và H2
 4. Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc 3. Cơ chế tác động của emzim 4. Đặc tính của enzim 5.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 5. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm HCl VD: Tinh bột Glucôzơ 100o C, vài giờ Tinh bột Amilaza (trong cơ thể sống)Glucôzơ 37o C, vài phút Nêu nhận xét vai trò của HCl và Amilaza trong VD trên?
 6. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm Enzim là gì? Nêu nhận xét về hình dạng cấu trúc enzim trước và sau phản ứng trên?
 7. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc Enzim1 Enzim 2 Quan sát 2 hình trên và cho biết thành phần cấu tạo của 1 enzim?
 8. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc Trung tâm hoạt động Quan sát hình em thấy cấu trúc của enzim có gì đặc biệt?
 9. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc Cơ chất (S) Trung tâm hoạt động Hãy nhận xét mối tương quan giữa cấu hình không gian của TTHĐ với của S?
 10. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc 3. Cơ chế tác động của emzim saccaraza saccaraza Hãy tả cơ ịchế E, S tvđộngủa phản ứng? Mô xác đ nh hoạ à P c của enzim?
 11. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc 3. Cơ chế tác động của emzim Hãy nhận xét sự khác biệt của phản ứng khi có enzim xúc tác và không có enzim xúc tác?
 12. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc 3. Cơ chế tác động của emzim 4. Đặc tính của enzim 5.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim Quan sát hình sau và kết hợp mục I.3 SGK trang 75 – 76, nêu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim?
 13. VI KHUẨN Ở Pepsin (dạ SUỐI Trypsin Hoạt tính của enzim NGƯỜI dày) (tụy ) NƯỚC Hoạt tính của enzim NÓNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pH to 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hãy phân tích ảnh hưởng của các Nhóm1 Nhóm2 yếu tố trên đến hoạt tính của enzim Hoạt tính enzim (theo nhóm)? Nồng độ enzim Nhóm3 Nhóm4
 14. VI KHUẨN Ở NGƯỜI SUỐI NƯỚC NÓNG Hoạt tính của enzim to 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Em có nhận xét gì về ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính enzim ở các loài khác nhau?
 15. Pepsin (dạ dày) Trypsin (tụy ) Hoạt tính của enzim pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hãy xác định độ pH thích hợp để pepsin và trypsin hoạt động?
 16. Hoạt tính enzim Nồng độ enzim Nêu mối tương quan giữa nồng độ enzim với hoạt tính enzim?
 17. Nêu mối tương quan giữa nồng độ cơ chất với hoạt tính enzim?
 18. Cơ chất Cơ chất Hoạt điểm Điểm Chất ức chế biến cấu Quan sát hình và cho biết tác dụng của chất ức chế?
 19. Bài 23. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. Enzim và cơ chế tác động của enzim 1. Khái niệm 2. Cấu trúc 3. Cơ chế tác động của emzim 4. Đặc tính của enzim 5.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2