intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình tổng hợp

Xem 1-20 trên 5408 kết quả Quá trình tổng hợp
 • Giáo án về Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật dành cho các thầy cô và các em tham khảo để học tập và nâng cao kiến thức sinh học 10. Thông qua những giáo này, các em sẽ nắm được những đặc điểm chính của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở sinh vật đồng thời viết được các phương trình tổng quát. Từ đó nêu được một số ứng dụng đặc điểm có lợi, hạn chế đặc điểm có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất để phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường.

  doc5p baoanhn81 27-12-2013 911 77   Download

 • Bài thuyết trình Xúc tác cho quá trình tổng hợp Biodiesel trình bày cấu trúc nội dung gồm các phần sau: đặt vấn đề, tổng quan nhiên liệu Biodiesel, tổng quan quá trình sản xuất Biodiesel, xúc tác và công nghệ sản xuất Biodiesel thế hệ 1, xúc tác và công nghệ sản xuất Biodiesel thế hệ 2.

  pdf40p langtuthangpro 10-06-2014 218 66   Download

 • Các giáo án được chọn lọc có nội dung trình bày về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật dành cho các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo. Từ những giáo án này, học sinh sẽ nắm được từng đặc điểm cũng như sơ đồ tổng hợp các chất ở vi sinh vật và quá trình phân giải các chất. Từ đó, hiểu được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải. Đây là hai quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào. Chúc các em có một tiết học thành công.

  ppt31p kimngan162001 27-12-2013 456 62   Download

 • Luận án đã nghiên cứu tổng hợp được xúc tác K2,25H0,75PW12O40, có hoạt tính cao có thể thay thế xúc tác đồng thể truyền thống H2SO4 và xúc tác Amberlyst-15 thương mại trong phản ứng ester hóa 2-KLGA với methanol, một giai đoạn quan trọng trong quá trình tổng hợp vitamin C.

  doc30p change02 06-05-2016 49 8   Download

 • Quá trình tổng hợp cacbon nano ống (CNTs) bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi trên bề mặt xúc tác (CVD) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ pha khí, nhiệt độ, vận tốc dòng, thời gian tổng hợp, chất xúc tác... do đó chất lượng, sản lượng CNTs tạo ra cũng sẽ khác nhau. Kết hợp các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng qui hoạch thực nghiệm để xác định các giá trị tối ưu cho thấy khi nồng độ LPG là 31%, vận tốc dòng khí là 3.2cm/phút và nhiệt độ tổng hợp là 710 oC thì lượng CNTs tạo ra là lớn nhất với tỷ lệ CNT tạo thành trên đơn vị khối lượng xúc tác là 12.2 lần.

  pdf8p uocvong01 24-09-2015 64 7   Download

 • Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu sử dụng SnCl2 làm chất xúc tác cho quá trình tổng hơp PLA trong dung dịch và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quả trình tổng hợp như: thời gian phản ứng, áp suất, hàm lượng xúc tác, hàm lượng monome...

  pdf7p uocvong03 24-09-2015 69 5   Download

 • Nội dung chính của đồ án nghiên cứu quá trình tổng hợp Biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án.

  pdf38p queencongchua2 23-08-2019 31 1   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển hệ xúc tác mới CuO-ZnO-CeO2 cho quá trình tổng hợp Methanol từ hỗn hợp H2 /CO2 ở áp suất thấp. Các xúc tác được tổng hợp theo phương pháp kết tủa lắng đọng Cu, Zn trên CeO2 (CZ/Ce), hoặc đồng kết tủa Cu, Zn, Ce từ các muối nitrate tương ứng (CZ-Ce). Các mẫu được khảo sát hoạt tính thông qua phản ứng chuyển hóa hỗn hợp H2 /CO2 thành Methanol ở áp suất 5 bar, nhiệt độ 250°C, lưu lượng thể tích GHSV = 36.000 giờ-1. Các mẫu xúc tác đều được phân tích đặc trưng tính chất hóa lý bằng các phương pháp XRD, hấp phụ N2 , TPR-H2 và SEM-EDX.

  pdf7p bibianh 27-09-2019 16 0   Download

 • Từ khi Trái Đất hình thành, quá trình tổng hợp các chất bằng con đường hóa học đã xuất hiện, tạo tiền đề cho sự sống ra đời. Song quá trình đó chậm chạp, sản vật được tạo ra nghèo nàn, sự sống do đó, sống chật vật trong những năm tháng dài của thời kỳ được mệnh danh là Tiền Cambri (Precambri).

  pdf9p heoxinhkute1 10-08-2010 174 17   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định được chế độ tối ƣu để tách lignin từ dịch đen trong nƣớc thải từ nhà máy giấy Bãi Bằng. Xây dựng được quy trình tổng hợp lignosulfonat từ lignin tách từ dịch đen của nhà máy giấy Bãi Bằng và xác định mô hình động học quá trình làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyển quy mô. Ứng dụng chất hoạt động bề mặt lignosulfonat làm chất trợ nghiền tăng mác cho xi măng.

  pdf126p lamtamnha_01 01-02-2018 40 3   Download

 • Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: Xác định được chế độ tối ưu để tách lignin từ dịch đen trong nước thải từ nhà máy giấy. Xây dựng được quy trình tổng hợp lignosulfonat từ lignin tách từ dịch đen của nhà máy giấy Bãi Bằng và xác định mô hình động học quá trình làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyển quy mô,...

  pdf24p lamtamnha_01 01-02-2018 16 3   Download

 • Luận văn trình bày tổng quan về vật liệu nhôm oxit và các phương pháp tổng hợp; nghiên cứu định hướng ứng dụng của xúc tác NiO/γ-Al2O3 đối với phản ứng oxy hóa p-xylen; nghiên cứu quy trình tổng hợp NiO/γ-Al2O3; đánh giá các đặc trưng tính chất hóa lý của NiO/γ-Al2O3.

  doc61p hieuchelsea97 12-05-2020 31 3   Download

 • "Bài thuyết trình Tổng hợp NH3 từ khí tự nhiên" với các nội dung giới thiệu chung về Amoniac; tổng hợp Amoniac; quá trình tổng hợp amoniac đi từ khí thiên nhiên; sản xuất Cacbamit (Urê).

  ppt18p flynn_beret 08-10-2020 1 0   Download

 • Để sinh trưởng vi sinh vật phải tổng hợp những loại chất hữu cơ nào? - Tên đơn phân của axit nucleic, protein, cacbohidrat?

  pdf16p ntgioi120402 31-10-2009 600 112   Download

 • . Đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp ở vi sinh vật: 1. Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin: - ADN có khả năng tự sao chép, ARN được tổng hợp trên mạch ADN, prôtêin được tạo thành trên ribôxôm. ADN ==[phiên mã]== ARN ==[dịch mã]== Prôtêin - Một số virut còn có quá trình phiên mã ngược.

  pdf6p heoxinhkute10 21-01-2011 940 67   Download

 • Tại sao người ta hay sử dụng cây họ đậu để cải tạo đất? Vi khuẩn cố định nitơ tiết ra enzim nitrogenaza xúc tác cho quá trình tổng hợp NH3 từ N2 và H2 Nêu nhận xét về hình dạng cấu trúc enzim trước và sau phản ứng trên? Quan sát 2 hình trên và cho biết thành phần cấu tạo của 1 enzim? Hãy nhận xét mối tương quan giữa cấu hình không gian của TTHĐ với của S?

  ppt27p vuhue85 23-08-2012 386 60   Download

 • Giáo án Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật giúp học sinh nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở vi sinh vật. Đồng thời, nêu được một số ứng dụng đặc điểm có lợi, hạn chế đặc điểm có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất để phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy cô và các em.

  doc4p phucvt09 22-03-2014 389 43   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp thụ của vật liệu MIL-101 với mục tiêu nhằm nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu MIL-101 và bước đầu khảo sát khả năng hấp thụ vật liệu này trong du lịch với dung môi là nước.

  pdf58p hoanglinh0808 19-05-2016 97 21   Download

 • Bài báo trình bày quá trình tổng hợp HA bằng con đường kết tủa đơn giản, từ các hóa chất cơ bản Ca(OH)2, H3PO4, và khảo sát sản phẩm thu được bằng các phương pháp: Nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hấp thụ hồng ngoại (FTIR) và phân tích sự thay đổi khối lượng theo nhiệt độ (TGA). Các đặc trưng đã xác định cũng được so sánh với số liệu của mẫu HA chuẩn của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST).

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 90 12   Download

 • Bài báo trình bày hai phương pháp tổng hợp propranolol từ 1-naphtol với việc sử dụng các xúc tác khác nhau như xúc tác bazo và xúc tác chuyển pha xác định cấu trúc propranolol tổng hợp bằng các phương pháp vật lý như IR, MS, NMR.

  pdf3p uocvong03 24-09-2015 89 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình tổng hợp
p_strCode=quatrinhtonghop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2