Bài 7: Bảo vệ ANTQ

Chia sẻ: Tranquoc Hoàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
223
lượt xem
64
download

Bài 7: Bảo vệ ANTQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quần chúng nhân dân Q Lực lượng quần chúng rộng rãi, nền tảng của quốc gia, gốc rễ của dân tộc, động lực phát triển đất nước. Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANTQ. KN: là hình thức họat động tự giác, có tổ chức K BVTQ. VT:là bộ phận trong ptrào CM,là hình thức phát huy quyền làm chủ của nd, là Bpháp vận động quần chúng của LLCAND…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 7: Bảo vệ ANTQ

  1. I. Nhận thức chung về phong trào  quần chúng bảo vệ ANTQ II. Nội dung, phương pháp xây dựng  phong trào  III. Trách nhiệm của SVHS    
  2. I.1­ Quan điểm và vai trò của  quần chúng nhân dân   Quần chúng nhân dân Q  Lực lượng quần  chúng rộng rãi, nền tảng của quốc gia,  gốc rễ của dân tộc, động lực phát triển  đất nước  Vai trò của quần chúng nhân dân trong  bảo vệ ANTQ    
  3. I.2­ Nhận thức  KN: là hình thức họat động tự giác, có tổ chức  K BVTQ   VT:là bộ phận trong ptrào CM,là hình thức  phát huy quyền làm chủ của nd, là Bpháp vận  động quần chúng của LLCAND…  MĐ: Huy động sức mạnh tổng hợp M BV  ANQG  ĐĐ: Đối tượng đa dạng, nội dung phương thức   khác nhau, xây dựng gắn với cuộc vận động  khác của Đảng    
  4. II.1­ NỘI DUNG  Giáo dục, nâng cao cảnh giác phòng, chống DBHB, BLLĐ  Vận động ộ chương trình QG phòng chống tội phạm  Xây dựng và mở rộng liên kết với các ngành, các cấp  Tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh    
  5. II.2­ PP XÂY DỰNG PHONG TRÀO  Nắm tình hình ắ xây dựng kế hoạch  Tuyên truyền ề hướng dẫn thực hiện  Thực hiện tốt công tác phối hợp  Xây dựng lực lượng nòng cốt  Xây dựng & nhân điển hình tiên tiến  Lồng ghép phong trào    
  6. III. TRÁCH NHIỆM SVHS  Nhận thức đầy đủ, đúng đắn trách nhiệm. Học  tập, rèn luyện, tu dưỡng…   Tự giác chấp hành…  Tích cực tham gia các phong trào  Nêu cao ý thức cảnh giác…    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản