intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ đề 6: Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
106
lượt xem
7
download

Bài giảng Chủ đề 6: Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ đề 6: Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế trình bày về hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau, hiệu quả trong trao đổi, cân bằng cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, bốn quan điểm về công bằng và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ đề 6: Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

Chủ đề 6<br /> Cân bằng tổng thể<br /> và hiệu quả kinh tế<br /> Slide 1<br /> <br /> Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau:<br /> Vé xem phim và băng video cho thuê<br /> Giá<br /> <br /> Giả sử chính phủ đánh $1 thuế<br /> lên mỗi vé xem phim<br /> <br /> Giá<br /> <br /> S*M<br /> <br /> Phân tích cân bằng tổng quát:<br /> Giá vé xem phim tăng sẽ làm tăng<br /> cầu đối với băng video.<br /> <br /> SV<br /> <br /> SM<br /> $3,50<br /> <br /> $6,35<br /> <br /> $3,00<br /> <br /> D’V<br /> <br /> $6,00<br /> <br /> DM<br /> Q’M<br /> <br /> QM<br /> <br /> Lượng vé<br /> xem phim<br /> <br /> DV<br /> QV Q’V<br /> <br /> Lượng băng video<br /> <br /> Slide 2<br /> <br /> Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau:<br /> Vé xem phim và băng video cho thuê<br /> Giá<br /> <br /> Giá băng video tăng<br /> làm tăng cầu đối với phim<br /> <br /> Giá<br /> <br /> S*M<br /> <br /> SM<br /> <br /> $6,82<br /> $6,75<br /> <br /> Tác động phản hồi<br /> tiếp tục<br /> SV<br /> <br /> $3,58<br /> $3,50<br /> <br /> $6,35<br /> <br /> D*V<br /> <br /> $3,00<br /> <br /> D*M<br /> <br /> $6,00<br /> <br /> D’V<br /> <br /> D’M<br /> DM<br /> Q’M Q”M Q*M QM<br /> <br /> Lượng vé<br /> xem phim<br /> <br /> DV<br /> QV Q’V Q*V Lượng băng video<br /> Slide 3<br /> <br /> Hiệu quả trong trao đổi<br /> <br /> <br /> Trao đổi làm hiệu quả tăng lên cho đến khi không ai có thể<br /> được lợi hơn mà không làm cho người khác bị thiệt đi.<br /> <br /> <br /> <br /> Những ưu điểm của trao đổi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trao đổi giữa hai bên làm lợi cho cả hai<br /> <br /> Giả định<br /> <br /> <br /> Hai người tiêu dùng (quốc gia)<br /> <br /> <br /> <br /> Hai món hàng<br /> <br /> <br /> <br /> Cả hai người biết sở thích của nhau<br /> <br /> <br /> <br /> Trao đổi hàng hóa không tốn phí giao dịch<br /> Slide 4<br /> <br /> Hiệu quả trong trao đổi<br /> Thực phẩm của cô Thủy<br /> <br /> 10F<br /> <br /> 0T<br /> <br /> 6C<br /> Tại A: Các MRS không bằng nhau. Mọi phối<br /> hợp trong vùng sậm màu đều được ưa thích hơn A<br /> <br /> D<br /> <br /> Quần áo của<br /> ông Đức<br /> <br /> Quần áo của<br /> cô Thủy<br /> <br /> C<br /> <br /> UÑ3<br /> <br /> B<br /> <br /> Lợi ích của<br /> trao đổi<br /> 0Ñ<br /> <br /> Thực phẩm của ông Đức<br /> <br /> A<br /> <br /> UT3 UT2<br /> <br /> UÑ2<br /> UÑ1<br /> <br /> 6C<br /> <br /> UT1<br /> <br /> 10F<br /> Slide 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2