intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đánh giá thực hiện công việc - Chương 2: Thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công việc

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

8
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đánh giá thực hiện công việc - Chương 2: Thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công việc. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống đánh giá thực hiện công việc; xác định mục tiêu và chu kỳ đánh giá thực hiện công việc; xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá thực hiện công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá thực hiện công việc - Chương 2: Thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công việc

 1. CHƢƠNG 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 2. NỘI DUNG CHƢƠNG Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống đánh giá thực hiện công việc Xác định mục tiêu và chu kỳ đánh giá thực hiện công việc Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá thực hiện công việc Xác định chủ thể và đối tượng tham gia đánh giá thực hiện công việc Quy chế đánh giá thực hiện công việc
 3. 2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống đánh giá thực hiện công việc Khái niệm Hệ thống đánh giá thực hiện công việc là tập hợp các chủ thể, đối tượng và cách thức sử dụng trong quá trình đánh giá thực hiện công việc của các bộ phận và các nhân người lao động trong tổ chức/doanh nghiệp
 4. 2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống đánh giá thực hiện công việc Yêu cầu và các yếu tố cấu thành - Hướng tới thực hiện chiến lược - Phù hợp với bối cảnh - Sự triệt để - Tính thực tiễn và hiệu quả - Có ý nghĩa - Tính cụ thể và tin cậy - Tính hợp lệ và đạo đức Chu kỳ Chủ thể - Sự chấp nhận và công bằng Mục tiêu ĐGTHCV ĐGTHCV ĐGTHCV Đối tượng Tiêu chuẩn ĐGTHCV ĐGTHCV Quy trình Phương pháp ĐGTHCV Sử dụng KQ ĐGTHCV ĐGTHCV
 5. 2.2. Xác định mục tiêu và chu kỳ đánh giá thực hiện công việc 2.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá Các loại mục tiêu Xác định mục tiêu Mục tiêu đối với toàn bộ công Về kết quả thực hiện công việc tác ĐGTHCV Mục tiêu đối với từng chương Về hành vi trong quá trình trình ĐGTHCV thực hiện công việc Về năng lực thực hiện công việc
 6. 2.2.2 Lựa chọn chu kỳ đánh giá Tuần, • Bám sát theo công việc, có thể gây căng thẳng và tháng lãng phí. • Áp dụng khi chuyển đổi hệ thống, công việc có chu kỳ kinh doanh ngắn, sự kiện, chiến dịch... Quý • Thường được áp dụng • Khoảng thời gian đủ dài để thực thi nhiệm vụm đủ ngắn để không sao lãng Sáu • Thường áp dụng với MBO tháng • Có thể bị chi phối bởi các sự kiện gần Năm • Hệ thống đánh giá dễ trở thành hình thức. • Thường áp dụng đi liền với đánh giá quý, sáu tháng.
 7. Lựa chọn chu kỳ đánh giá thực hiện công việc Căn cứ
 8. 2.3. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp ĐGTHCV 2.3.1. Xác định tiêu chuẩn ĐGTHCV  Phân loại tiêu chuẩn ĐGTHCV Theo cấp độ quản lý Theo phương thức đánh giá - Tiêu chuẩn ĐGTHCV cấp TC/DN; - Tiêu chuẩn đánh giá trực tiếp; - Tiêu chuẩn ĐGTHCV cấp phòng/ban; - Tiêu chuẩn đánh giá gián tiếp. - Tiêu chuẩn ĐGTHCV cá nhân. Theo mục tiêu đánh giá Theo nội dung - Tiêu chuẩn đánh giá kết quả THCV; Sắp xếp theo mục đích đánh giá - Tiêu chuẩn đánh giá hành vi THCV; - Tiêu chuẩn đánh giá năng lực THCV Theo thời gian - Tiêu chuẩn ĐGTHCV đo lường cho quá khứ; - Tiêu chuẩn ĐGTHCV đo lường cho hiện tại; - Tiêu chuẩn ĐGTHCV đo lường cho tương lại
 9. 2.3. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp ĐGTHCV 2.3.1. Lựa chọn phương pháp ĐGTHCV PP thang PP tiếp điểm PP so sánh cận luân MBP phiên PP tiếp cận MBO PP so sánh cặp PP PP 360 nhật ký công tác
 10. 2.4. Xác định chủ thể và đối tượng tham gia ĐGTHCV 2.4.1. Chủ thể ĐGTHCV Chủ thể ĐGTHCV Nhà quản trị cấp cao Bộ phận chịu trách nhiệm về quản trị nhân lực Nhà quản trị cấp trung, cấp cơ sở
 11. 2.4. Xác định chủ thể và đối tượng tham gia ĐGTHCV 2.4.2. Đối tượng tham gia ĐGTHCV Cấp trên Hoặc nhóm Đồng nghiệp Cá nhân Khách hàng Thuộc cấp
 12. 2.5. Quy chế đánh giá thực hiện công việc 2.5.1. Nội dung của quy chế đánh giá Mục đích, phạm vi, định nghĩa cơ bản Chu kì đánh giá, đối tượng đánh giá Phương pháp đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Quy trình đánh giá Sử dụng kết quả đánh giá Quản lí hồ sơ thông tin Quy định về các biểu mẫu kèm theo
 13. 2.5. Quy chế đánh giá thực hiện công việc 2.5.2. Xây dựng và ban hành quy chế đánh giá Nội dung Xây dựng quy chế ĐGTHCV 01 Nội dung Ban hành quy chế ĐGTHCV: Ban hành áp 02 dụng thử, điều chỉnh và ban hành chính thức
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2