intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá cổ phiếu (2009)

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
709
lượt xem
250
download

Bài giảng Định giá cổ phiếu (2009)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Định giá cổ phiếu" sẽ giúp bạn nắm vững các kiến thức về: định giá cổ phiếu, một số đặc điểm của cổ phiếu phổ thông, các phương pháp định giá cổ phiếu,... Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá cổ phiếu (2009)

  1. Định giá cổ phiếu Công thức định giá chung Mô hình tăng trưởng đều Các trường hợp đạc biệt của mô hình tăng trưởng đều Định giá cổ phiếu ưu đãi Một số đặc điểm của cổ phiếu phổ thông Thể hiện chủ sở hữu Chủ sở hữu đồng nghĩa với quyền kiểm soát. Cổ đông lựa chọn Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thuê Các nhà quản lý. Mục tiêu của các nhà quản lý: Tối đa hóa giá cổ phiếu.
  2. Các phương pháp định giá cổ phiếu Mô hình tăng trưởng cổ tức So sánh với các công ty tương đương Phương pháp dòng tiền tự do Giá trị cổ phiếu = PV của dòng cổ tức $ D1 D2 D3 D∞ P0 = + + +. . .+ (1 + k ) (1 + k ) (1 + k ) s 1 s 2 s 3 (1 + k ) s ∞ Thế nào là cổ phiếu tăng trưởng đều? Cổ phiếu tăng trưởng đều là cổ phiếu có dòng cổ tức được kỳ vọng tăng đều đặn hàng năm.
  3. D1 = D0(1+ g) 1 D2 = D0(1+ g) 2 Dt = Dt (1+ g) t g không đổi : $ D (1+ g) = D1 P0 = 0 ks − g ks − g Nếu g > ks? D P0 = 1 , ˆ ks > g. ks − g Không sử dụng mô hình này nếu 1) g < ks và (2) g được kỳ vọng không đổ mãi mãi. g là tỉ lệ tăng trưởng dài hạn nên không thể > ks.
  4. P0 nếu g = 0? 0 k =13% 1 2 3 s 2.00 2.00 2.00 ^ PMT $2.00 P0 = = = $15.38. k 0.13 Nếu công ty có tỷ lệ tăng trưởng 30% ^ trong vòng 3 năm, sau đó tăng đều đặn g = 6%, P0 là bao nhiêu? k = 13%.
  5. 0 1 2 3 4 ks=13% g = 30% g = 30% g = 30% g = 6% D0 = 2.00 2.60 3.38 4.394 4.6576 2.3009 2.6470 3.0453 ˆ $ 4.6576 46.1135 P3 = = $66.5371 0.13 − 0.06 ^ 54.1067 = P0 Giả sử g = 0 trong các năm t = 1 to 3, ^ sau đó g không đổi 6%. P0? 0 1 2 3 4 ks=13% ... g = 0% g = 0% g = 0% g = 6% 2.00 2.00 2.00 2.12 1.7699 1.5663 1.3861 $ 2.12 20.9895 P3 = = 30.2857 25.7118 0.07
  6. Nếu g = -6%, giá cổ phiếu là bao nhiêu? ˆ0 = D0 (1+ g) = D1 P ks − g ks − g $2.00(0.94) $1.88 = = = $9.89. 0.13 - (-0.06) 0.19 Sử dụng các công ty tương đương để ước lượng giá cổ phiếu P/E P/CF or P/EBITDA P/Doanh thu P/Lượng khách hàng .
  7. Tại sao giá cổ phiếu thay đổi ? ^ D1 P0 = ki − g Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng thay đổi • Kỳ vọng lạm phát • Tâm lý với rủi ro • Rui ro của doanh nghiệp g có thể thay đổi. Cổ phiếu ưu đãi Là một chứng khoán lai. Tương tự như trái phiếu khi cổ đông được nhận một khoản cổ tức cố định mà công ty bắt buộc phải trả trước khi trả cổ tức Tuy nhiên, khác với trái phiếu, cổ tức cổ phiếu ưu đãi có thể không phải trả mà không đẩy công ty vào tình trạng bắt buộc tuyên bố phá sản.
  8. Giá trị cổ phiếu ưu đãi $5 Vps = $50 = $ kps $ $5 kps = = 0.10 = 10.0%. $50 Quan hệ giữa giá và giá trị Giá trị của một công ty phản ánh giá trị kinh tế của các tài sản và năng lực tạo ra tiền mặt từ các tài sản đó trong tương lai.Kỳ vọng đóng vai trò chủ đạo trong quá trình định giá. Trong thị trường hiệu quả, giá sẽ được nhanh chóng điều chỉnh theo giá trị.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2