intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
20
lượt xem
4
download

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 nhằm giúp các bạn Trình bày cấu tạo đĩa từ, trình bày các khái niệm liên quan hệ thống tập tin, trình bày một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa, trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

HỆ ĐIỀU HÀNH<br /> (OPERATING SYSTEM CONCEPTS)<br /> <br /> Wiley - Operating System<br /> Concepts(Silberschatz).9th<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br />  Mục tiêu môn học<br /> <br /> <br /> Vai trò của HĐH<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyên lý hoạt động của HĐH đa nhiệm<br /> <br />  Nội dung<br /> <br /> <br /> Phần 1: Tổng quan (Overview)<br /> <br /> <br /> <br /> Phần 2: Quản lý tiến trình (Process Management)<br /> <br /> <br /> <br /> Phần 3: Quản lý bộ nhớ (Memory Management)<br /> <br /> <br /> <br /> Phần 4: Quản lý I/O (I/O Management)<br /> <br /> <br /> <br /> Phần 5: Quản lý hệ thống file (Storage Management)<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> CHƯƠNG 5: FILE MANAGEMENT<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Trình bày cấu tạo đĩa từ<br />  Trình bày các khái niệm liên quan hệ thống tập tin<br />  Trình bày một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý<br /> <br /> tập tin trên đĩa<br />  Trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một<br /> <br /> số hệ điều hành thông dụng<br /> <br /> 4<br /> 1.4<br /> <br /> Phân cấp hệ thống lưu trữ<br /> Tốc độ<br /> truy xuất<br /> <br /> Volatile<br /> <br /> Non-volatile<br /> <br /> Dung<br /> lượng<br /> <br /> 5<br /> 1.5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản