intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ điều hành Windows Sever 2003: Bài 3 - Dương Thị Thu Hiền

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
76
lượt xem
12
download

Bài giảng Hệ điều hành Windows Sever 2003: Bài 3 - Dương Thị Thu Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ điều hành Windows Sever 2003: Bài 3 - Quản lý Windows Server 2003 trình bày nội dung: Quản lý dịch vụ in ấn trong Windows Sever 2003. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin tham khảo làm tư liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành Windows Sever 2003: Bài 3 - Dương Thị Thu Hiền

 1. TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT­HÀN Hệ điều hành Windows Sever 2003 Giảng viên:  DƯƠNG THỊ THU HIỀN Email: thuhienkt81@yahoo.com Website: www.viethanit.edu.vn
 2. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in  Phân quyền in ấn ­ 2 ­
 3. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in • Nhấp chuột vào Start → Settings →  Printers And Faxes. ­ 3 ­
 4. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in •  Nhấp  chuột  vào  biểu  tượng  Add  Printer,  tiện  ích  Add  Printer  Wizard sẽ khởi động. Nhấp chuột vào nút Next để tiếp tục. ­ 4 ­
 5. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp thoại  Local Or Network Printer xuất hiện.   Chọn  Local Printer Attached To This Computer: Nếu máy in  được nối trực tiếp vào máy chủ Windows Server 2003. ­ 5 ­
 6. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp thoại  Local Or Network Printer xuất hiện.    Chú  ý:  Nếu  có  chọn  ở  mục  “Automatically  detects  and  installs new Plug and Play Printers” thì sẽ xuất hiện hộp thoại  sau: ­ 6 ­
 7. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ •  Ngược lại, click vào  “Next”  để tiếp tục quá trình cài  đặt.  Hộp  thoại tiếp theo xuất hiện như sau: ­ 7 ­
 8. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Tiến hành chọn lựa loại máy in được kết nối vào máy chủ, sau  đó click chuột vào nút “Next” để tiếp tục. ­ 8 ­
 9. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Tiến hành đặt tên cho máy in được cài đặt: ­ 9 ­
 10. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp hội thoại này có 2 chọn lựa: Cho phép bạn không  chia sẻ máy in Cho  phép  bạn  chia  sẻ máy in và đặt tên  cho chia sẻ đó ­ 10 ­
 11. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ •  Hộp hội thoại tiếp theo của quá trình cài đặt cho phép bạn mô tả  về máy in được cài đặt và chia sẻ.  ­ 11 ­
 12. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Giao diện hộp hội thoại này có 2 chọn lựa: o Yes: Đồng ý in thử o No: Không đồng ý in thử ­ 12 ­
 13. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Sau khi click “Next” ở hộp thoại trên, xuất hiện hộp thoại có giao  diện như sau, click vào “Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt máy  in .  ­ 13 ­
 14. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in được kết nối trực tiếp với máy chủ • Hộp thoại cuối cùng có giao diện như sau:  ­ 14 ­
 15. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy  • Hộp thoại  Local Or Network Printer xuất hiện.  chủ   Chọn  A  Printer  Attached  To  Another  Computer:  Nếu  máy in được kết nối với một máy tính khác trên mạng. ­ 15 ­
 16. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy  •  Tại  giao  diện  này  bạn  chọn  tùy  chọn  “Browse  for  a  printer”  để  chủ “duyệt” các máy in được kết nối trên mạng. Click chuột vào “Next”  để tiếp tục.  ­ 16 ­
 17. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy  chủ •  Tại giao diện của hộp  thoại  này bạn chọn loại máy in trên mạng  được  liệt  kê  trong  mục  “Shared  printers”.  Click  chuột  vào  mục  “Next” để tiếp tục .  ­ 17 ­
 18. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy  • Tại đây:  chủ o  Chọn  “Yes”  để  chấp  nhận  máy  in  vừa cài  đặt là máy  in  mặc  định o Chọn “No” nếu không muốn máy in vừa cài đặt là máy in mặc  định khi in.  ­ 18 ­
 19. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Cài đặt máy in không được kết nối trực tiếp với máy  chủ • Click vào “Finish” để hoàn tất việc cài đặt máy in ­ 19 ­
 20. Bài 3: Quản lý Windows Server 2003   Quản lý dịch vụ in ấn  Phân quyền in ấn • Right click vào biểu tượng máy in đã chia sẻ kết nối in, chọn mục  “Sharing…” ­ 20 ­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2