intTypePromotion=3

Bài giảng Hóa keo: Chương 1 - ThS. Trương Đình Đức

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
253
lượt xem
67
download

Bài giảng Hóa keo: Chương 1 - ThS. Trương Đình Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa keo của ThS. Trương Đình Đức gồm 5 chương, chương mở đầu này trình về dung dịch, dung dịch thực và dung dịch keo, đặc điểm của hệ keo, tính chất của hệ keo, phân loại các hệ keo, điều chế dung dịch keo, tinh chế dung dịch keo và ý nghĩa thực tiễn của hóa keo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa keo: Chương 1 - ThS. Trương Đình Đức

 1. HÓA KEO ThS. TRƯƠNG ĐÌNH ĐỨC 1 June 2, 2014
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Drew Myers, Surfactant science and technology, Third edition, Wiley – Interscience, USA, 2006.  Akhmetov V. Physical and colloid Chemistry (translated from the Russian by G Leib) Moscow, Mir, 1989.  Williams, Colloid and surface engineerings: application in the process industries, Oxford - Butterworth - Heinemann, 1992.  Jean Poré, Emulsions, microemulsions emulsions multiples, Edition Technique, France, 1992.  Andrew A. and others. Nanoscale probes of the solid liquid interface, NATO ASI ser. 1995.  Somorjai A. Deplancke M. P. Chimie des surfaces et Catalyse. Ediscience international, 1995.  Fracois Devreux, physique des systemes desordonne's, Edition de l' Ecole polytechnique, Paris, 1998.  Trần Văn Nhân, Hóa keo, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003.  Nguyễn Thị Thu, Hóa keo, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2002. June 2, 2014
 3. 1 Mở đầu 2 Các hiện tượng bề mặt 3 Tính chất của các hệ keo 4 Độ bền vững của các hệ keo ghét lưu 5 Các hệ keo trong môi trường lỏng và khí June 2, 2014
 4. Dung dịch  Pha phân tán VD: NaCl, H2SO4… Al(OH)3, các chất cao phân tử  Môi trường phân tán VD: nước, benzen, metanol… CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU June 2, 2014
 5. DUNG DỊCH  Dung dịch thực Hệ đồng thể - 1 pha VD: Dung dịch NaCl, HCl…  Dung dịch keo Hệ dị thể - 2 pha VD: Dd sét, dd keo Al(OH)3… June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 6. Mô hình của các phân tử nước trong pha lỏng June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 7. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 8. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 9. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 10. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 11. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 12. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 13. Dung dịch thực  Hai pha có tính phân cực giống nhau chúng sẽ tan vào nhau và tự phân tán đến kích thước phân tử, ion. Đó là các dung dịch phân tử bình thường (một pha) June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 14. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 15. DUNG DỊCH KEO  Pha phân tán VD: Các hạt sét, các phân tử Al(OH)3  Môi trường phân tán VD: Nước, metanol, benzen… June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 16. Dung dịch keo June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 17.  Sự tồn tại của hệ vi dị thể chứng tỏ 2 pha tách biệt nhau không hòa vào nhau để tạo ra 1 pha đồng nhất June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 18. June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 19. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ KEO  Dung dịch keo có khả năng phân tán ánh sáng  Sự khuếch tán trong dung dịch keo rất chậm  Áp suất thẩm thấu trong dung dịch keo rất nhỏ  Dung dịch keo có khả năng thẩm tích (hạt keo không lọt qua màng bán thấm)  Dung dịch keo không bền vững  Dung dịch keo thường có hiện tượng điện di June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 20. TÍNH CHẤT CỦA HỆ KEO  Tính chất động học phân tử - Quá trình khuyếch tán - Quá trình sa lắng - Áp suất thẩm thấu - Độ nhớt  Tính chất quang học - Sự phân tán ánh sáng - Sự hấp thụ ánh sáng  Tính chất điện - Cấu tạo của hạt keo - Cấu tạo lớp điện kép - Các hiện tượng điện động học June 2, 2014 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản