intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows (2016)

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
42
lượt xem
4
download

Bài giảng Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp OOP và trên Windows, xây dựng lớp ứng dụng, xây dựng lớp cửa sổ, xử lý thông điệp trên cửa sổ, một số thông điệp cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows (2016)

Chương 3: Lập trình C++ trên Windows<br /> <br />  Phương<br /> <br /> pháp OOP và trên Windows<br /> <br />  Xây<br /> <br /> dựng lớp ứng dụng<br /> <br />  Xây<br /> <br /> dựng lớp cửa sổ<br /> <br />  Xử<br /> <br /> lý thông điệp trên cửa sổ<br /> <br />  Một<br /> <br /> số thông điệp cơ bản<br /> <br /> 3.1- Phương pháp OOP và trên Windows<br /> <br /> <br /> Phương pháp lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> <br /> <br /> Các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lập trình OOP so với lập trình cấu trúc<br /> Các kỹ thuật OOP trong C++: xây dựng lớp, thành viên, kế thừa,<br /> đối tượng và xử lý đối tượng, cơ chế ảo và đa hình,...<br /> <br /> Thư viện MFC cung cấp OOP trên Windows <br /> MFC<br /> Lõi của<br /> Windows<br /> <br /> API<br /> Programmer<br /> <br /> 3.2- Xây dựng lớp ứng dụng<br /> <br /> <br /> Các thành phần chính ?<br /> Chương trình<br /> <br /> Khai báo thư viện<br /> Xây dựng các lớp<br /> cho chương trình<br /> <br /> MFC<br /> <br /> Tạo đối tượng<br /> chương trình<br /> <br /> C…<br /> CWinApp<br /> <br /> <br /> <br /> Lớp ứng dụng kế thừa từ CWinApp:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BOOL InitInstance()<br /> m_pMainWnd<br /> m_pActiveWnd<br /> m_hInstance<br /> <br /> Kế thừa<br /> CT<br /> Chương trình<br /> <br /> …<br /> <br /> 3.2- Xây dựng lớp ứng dụng<br /> <br /> <br /> Cách viết lớp chương trình ?<br /> class CT : public CWinApp<br /> { public:<br /> BOOL InitInstance()<br /> {<br /> ….. Viết các lệnh khởi tạo chương trình ……<br /> return 1;<br /> }<br /> };<br /> <br /> <br /> <br /> Một số hàm MFC cơ bản ?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AfxMessageBox( thông-báo [, kiểu ] );<br /> CWinApp* AfxGetApp();<br /> CWnd* AfxGetMainWnd(); …<br /> <br /> 3.2- Xây dựng lớp ứng dụng<br /> <br /> <br /> Một chương trình MFC đơn giản<br /> Chương trình MFC<br /> <br /> #include<br /> class CT : public CWinApp<br /> {<br /> pubic:<br /> BOOL InitInstance()<br /> {<br /> AfxMessageBox( “Chuong trinh don gian” );<br /> return 1;<br /> }<br /> };<br /> CT a;<br /> <br /> Cơ chế đa hình và<br /> phương thức ảo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2