intTypePromotion=3

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 10

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
36
lượt xem
2
download

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 10 Chuẩn mực kiểm toán, chương này sẽ giúp các bạn biết được chuẩn mực kiểm toán là những qui phạm pháp lý, là thước đo chung về chất lượng công việc kiểm toán và cơ sở điều tiết hành vi của KTV và các bên hữu quan. Cùng tham khảo chương học để nắm rõ hơn các kiến thức liên quan đến chuẩn mực kiểm toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 10

  1. LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN
  2. CHƯƠNG X CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 10.1. Khái quát chung về chuẩn mực kiểm toán - Chuẩn mực là những nguyên tắc hay tiêu chuẩn tối thiểu để các thành viên tuân theo và làm cơ sở đánh giá chất lượng công việc. - Chuẩn mực kiểm toán là những qui phạm pháp lý, là thước đo chung về chất lượng công việc kiểm toán và cơ sở điều tiết hành vi của KTV và các bên hữu quan.
  3. CHƯƠNG X CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN - Chuẩn mực kiểm toán có 2 hình thức cơ bản: luật pháp và hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể. - Hình thức pháp lý cao nhất của chuẩn mực kiểm toán là những qui định của pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành.
  4. CHƯƠNG X CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN - Hình thức phổ biến của chuẩn mực kiểm toán là các hệ thống chuẩn mực cụ thể sử dụng trong kiểm toán tài chính, bao gồm những nguyên tắc cơ bản về đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn. VD: Văn bản chỉ đạo kiểm toán quốc tế (IAGs)
  5. CHƯƠNG X CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 10.2. Những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến Các chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi có thể phân thành 2 phần rõ rệt: - Phần thứ nhất: Chuẩn mực chung hay những chuẩn mực về KTV.
  6. CHƯƠNG X CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN - Phần thứ hai: Các chuẩn mực chuyên môn bao gồm 2 loại: Loại 1: Các chuẩn mực nghiệp vụ Loại 2: Các chuẩn mực báo cáo kiểm toán
  7. CHƯƠNG X CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 10.3. Đặc điểm của các phân hệ chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong các bộ máy kiểm toán 10.4. Xây dựng chuẩn mực kiểm toán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản