intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 7: Phương pháp chỉ số

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
144
lượt xem
2
download

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 7: Phương pháp chỉ số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 trình bày một số nội dung liên quan đến chỉ số như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa chỉ số; phân loại chỉ số; phương pháp tính chỉ số; quyền số của chỉ số tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 7: Phương pháp chỉ số

 1. 1 Chương 7 CHỈ SỐ  VTPL
 2. Chương 7   CHỈ SỐ THỐNG KÊ 2 7.1.  KHÁI NIỆM, Đ ẶC ĐIỂM, Ý  NGHĨA CHỈ SỐ. 7.2. PHÂN LOẠI CHỈ SỐ. 7.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ. 7.4. QUYỀN SỐ CỦA CHỈ SỐ TỔNG  HỢP.  VTPL
 3. 7.1.  KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM 3 7.1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA. Chỉ số là phương pháp thống kê được  dùng để phân tích tình hình biến động  của hiện tượng qua thời gian hoặc  không gian và tìm kiếm các nguyên nhân  ảnh hưởng đến hiện tượng NC.  VTPL
 4. 7.1.  KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM 4 7.1.2. ĐẶC ĐIỂM. ­ Phản ảnh sự biến động của hiện  tượng qua thời gian hoặc không gian  bằng các số tương đối (động thái, kế  hoạch và không gian). ­ Phản ảnh sự biến động tuyệt đối của  hiện tượng  qua thời gian hoặc không  gian bằng chỉ tiêu chênh lệch tuyệt đối.  VTPL
 5. 7.1.  KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM 5 7.1.2. CÁC KÝ HIỆU THƯỜNG DÙNG Po, P1, qo, q1….  VTPL
 6. 7.2. PHÂN LOẠI CHỈ SỐ Cách 1: theo phạm vi phân tích s 6 ự biến động ­Chỉ số cá thể ­Chỉ số chung (Chỉ số tổng hợp) Cách 2: theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu  ­Chỉ số chỉ tiêu chất lượng ­Chỉ số chỉ tiêu số lượng C3: Theo phương pháp tính và mục đích ph.tích  ­ Chỉ số phát triển ­ Chỉ số kế hoạch ­ Chỉ số không gian  VTPL
 7. 7.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ Ví dụ: Có số liệu về giá cả và lượng hàng hóa  tiêu thụ tại cửa hàng X như sau: Teân haøng  ÑVT  Giaù  baùn leû , (1.000ñ)  Löôïng haøng hoùa  p0  p1  q0  q1  1. Vaûi  meùt  25  22  2.000  2.100  2. Taäp  cuoán  3  4  2.000  1.900  3. Ñoàng hoà  caù i  100  120  1.000  1.100  Hãy xác định: A. Sự biến động về giá cả từng mặt hàng?  VTPL 7
 8. 7.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ Hãy xác định: A. Sự biến động về giá cả từng mặt hàng? B. Sự biến động về lượng hàng hóa tiêu thụ  từng mặt hàng? C. Biến động về lượng hàng hóa tiêu thụ chung  của ba mặt hàng? D. Biến động về giá chung của ba mặt hàng? E. Phân tích sự biến động về doanh thu ba mặt  hàng? (Tìm các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự  biến động về doanh thu?)  VTPL 8
 9. 7.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ Bài tập: Sản lượng Doanh thu, đồng Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2005 2005 - EMS Trg nước Cái 50.813 55.822 524.801.389 557.371.749 - EMS Ng nươc Cái 1.068 1.226 330.486.832 468.443.751 - BK trong nước Cái 5.998 8.540 82.032.997 95.125.981 - BK ngoài nước Cái 219 246 184.400.726 187.775.725 - Báo TW Tờ/cuốn 609.174 629.843 340.730.520 334.202.136 - Báo địa phương Tờ/cuốn 112.027 126.061 47.146.898 49.022.990  VTPL 9
 10. 7.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ Kết luận cho việc xây dựng chỉ số tg hợp: ­ Cần chuyển các phần tử khác nhau của  hiện tượng thành dạng đồng nhất để có  thể tổng hợp và so sánh. ­ Khi sử dụng chỉ số tổng hợp để nghiên  cứu sự biến động, ảnh hưởng của một  nhân tố nào đó đến tình hình biến động  chung thì các nhân tố có liên quan phải  được cố định lại.  VTPL 10
 11. 7.4. QUYỀN SỐ CỦA CHỈ SỐ TỔNG HỢP 11 *Nhân tố được giữ cố định ở tử số và  mẫu số gọi là quyền số của chỉ số. * Chức năng của quyền số: • ­Làm cho các phần tử không cùng loại  chuyển thành dạng đồng nhất. • ­ Nói lên vị trí, mức độ, tỷ trọng của  mỗi phần tử trong tổng thể nghiên cứu. * Kỳ của quyền số:  VTPL
 12. 7.4. QUYỀN SỐ CỦA CHỈ SỐ TỔNG HỢP 12 * Kỳ của quyền số: ­ Quyền số của các chỉ số chỉ tiêu chất  lượng là nhân tố khối lượng có liên  quan được cố định ở kỳ báo cáo. ­ Quyền số của các chỉ số chỉ tiêu khối  lượng là nhân tố chất lượng có liên  quan được cố định ở kỳ gốc.  VTPL
 13. 7.4. * KỲ CỦA QUYỀN SỐ: 13 1. Chỉ số tổng hợp giá thành SP: Iz= Z1q1/Z0q1 ; Iq= Z0q1/Z0q0 1. Chỉ số tổng hợp NSLĐ Iw= W1T1/W0T1 ; IT=  W0T1/W0T0 1. Chỉ số tổng hợp NS thu hoạch = diện  tích canh tác*năng suất thu hoạch  VTPL
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2