intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: Mạng Ad hoc không dây TEL 1430

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:225

184
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về mạng Ad hoc không dây, lớp điều khiển truy nhập môi trường, định tuyến trong mạng Ad hoc, lớp truyền tải trong các mạng Ad hoc, quản lý năng lượng trong mạng Ad hoc, các vấn đề QOS trong mạng Ad hoc, an ninh trong mạng Ad hoc, ứng dụng và hướng phát triển của mạng Ad hoc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Mạng Ad hoc không dây TEL 1430

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> MẠNG AD HOC KHÔNG DÂY<br /> <br /> IT<br /> <br /> TEL 1430<br /> <br /> PT<br /> <br /> KHOA VIỄN THÔNG 1<br /> <br /> TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG (CHỦ BIÊN)<br /> ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG<br /> ThS. LÊ TÙNG HOA<br /> <br /> TS. NGUYỄN VIỆT HƯNG<br /> TS. NGUYỄN QUÝ SỸ<br /> TS. VŨ TRƯỜNG THÀNH<br /> <br /> Hà Nội - 2014<br /> <br /> Lời Mở Đầu<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Các thiết bị cầm tay không dây đã và đang trở nên phổ biến và đóng một vài trò lớn<br /> trong các hoạt động của xã hội loài người, cũng như đóng góp to lớn vào việc thay đổi cách<br /> mà loài người sống và làm việc. Các mạng thông tin vô tuyến truyền thống thường đòi hỏi<br /> phải được phục vụ bởi một cơ sở hạ tầng mạng nào đó, ví dụ trong công nghệ 2G-GSM, 3GWCDMA, 4G-LTE ứng dụng cho mạng diện rộng WAN, trong công nghệ WiMAX ứng dụng<br /> cho mạng đô thị MAN, trong công nghệ WiFi ứng dụng trong mạng cục bộ LAN. Mặc dù xét<br /> kỹ thì đã có những cấu hình kỹ thuật cho phép các thiết bị trong các công nghệ nói trên kết<br /> nối với nhau theo mô hình sơ khai của mạng Ad hoc. Khái niệm vê mô hình mạng Ad hoc lý<br /> tưởng theo nghĩa chặt là mạng không cần tới sự hỗ trợ của bất cứ hạ tầng cố định nào.<br /> <br /> PT<br /> <br /> IT<br /> <br /> Ngày nay cùng với việc thông minh hóa các thiết bị đầu cuối nói chung và các thiết bị<br /> di động cầm tay nói riêng, các thiết bị trong mạng cũng có khả năng thích ứng tự cấu hình.<br /> Những điều này đã tạo nên sự trưởng thành của mạng Ad hoc, nơi mà người sử dụng có thể<br /> mong đợi các thiết bị cầm tay của họ có khả năng tự kết nối để tạo ra một mạng diện rộng,<br /> đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của những người tham gia. Do vậy cuốn bài giảng “Mạng<br /> Ad hoc Không Dây” này ra đời với hi vọng cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan<br /> đến một xu hướng lớn và tất yếu này của mạng thông tin vô tuyến. Cuốn bài giảng này được<br /> chia làm 8 chương trình bày về những khái niệm và đặc điểm cơ bản của mạng Ad hoc cũng<br /> như những khía cạnh quan trọng trong việc thiết kế và sử dụng mạng Ad hoc. Các chương<br /> trong cuốn bài giảng bao gồm:<br /> Chương 1: Tổng Quang Mạng Ad hoc Không Dây<br /> Chương 2: Lớp Điều Khiển Truy Nhập Môi Trường<br /> Chương 3: Định Tuyến trong Mạng Ad hoc<br /> Chương 4: Lớp Truyền Tải trong các Mang Ad hoc<br /> Chương 5: Quản Lý Năng Lượng trong Mạng Ad hoc<br /> Chương 6: Các Vấn Đề QoS trong Mạng Ad hoc<br /> Chương 7: An Ninh trong mạng Ad hoc<br /> Chương 8: Ứng Dụng và Hướng Phát Triển của Mạng Ad hoc<br /> Đây là phiên bản đẩu tiên của cuốn bài giảng và tất nhiên không tránh được những sai sót. Rất<br /> mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và các bạn sinh viên.<br /> <br /> NHÓM BIÊN SOẠN<br /> i<br /> <br /> Mục Lục<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................................. ii<br /> TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................................................... ix<br /> CHƯƠNG 1:<br /> 1.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN MẠNG AD HOC KHÔNG DÂY ............................................ 1<br /> <br /> Định nghĩa và khái niệm về mạng Ad hoc................................................................... 1<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Mạng Ad hoc là gì ................................................................................................ 1<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Sự khác nhau giữa mạng di động và mạng Ad hoc .............................................. 2<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Một số công nghệ không dây cho Ad hoc.................................................................... 2<br /> Công nghệ Bluetooth ............................................................................................ 3<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Công nghệ IrDA ................................................................................................... 4<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Công nghệ SWAP HomeRF ................................................................................. 5<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Họ công nghệ IEEE 802.11-WiFi ........................................................................ 7<br /> <br /> 1.2.5.<br /> <br /> Họ công nghệ IEEE 802.16-WiMAX .................................................................. 9<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> PT<br /> <br /> 1.2.6.<br /> <br /> IT<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Công nghệ 4G-LTE .............................................................................................. 9<br /> <br /> Các đặc tính kỹ thuật của mạng Ad hoc .................................................................... 19<br /> <br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> 1.3.3.<br /> <br /> Các giao thức MAC ............................................................................................ 19<br /> Định tuyến .......................................................................................................... 21<br /> Điều khiển truyền tải .......................................................................................... 25<br /> <br /> 1.3.4.<br /> <br /> Chất lượng dịch vụ ............................................................................................. 26<br /> <br /> 1.3.5.<br /> <br /> Quản lý năng lượng ............................................................................................ 27<br /> <br /> 1.3.6.<br /> <br /> Các vấn đề về thiết kế liên lớp ........................................................................... 29<br /> <br /> 1.3.7.<br /> <br /> Các thử thách an ninh trong mạng Ad hoc không dây ....................................... 30<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Tổng kết chương 1 ..................................................................................................... 31<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập chương 1 ............................................................................................ 31<br /> <br /> 1.6.<br /> <br /> Tài liệu tham khảo chương 1 ..................................................................................... 31<br /> <br /> CHƯƠNG 2:<br /> <br /> LỚP ĐIỂU KHIỂN TRUY NHẬP MÔI TRƯỜNG ...................................... 33<br /> ii<br /> <br /> Mục Lục<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Giới thiệu chung ........................................................................................................ 33<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Những vấn đề quan trọng và cần thiết cho các giao thức lớp MAC .......................... 34<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Phân loại giao thức MAC .......................................................................................... 36<br /> <br /> 2.3.1.<br /> <br /> Các giao thức MAC dựa trên sự hài lòng ........................................................... 38<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Các giao thức MAC hài lòng với các cơ chế đặt chỗ ......................................... 38<br /> <br /> 2.3.3.<br /> <br /> Các giao thức MAC sử dụng anten tính hướng .................................................. 44<br /> <br /> 2.3.4.<br /> <br /> Các giao thức MAC đa kênh .............................................................................. 45<br /> <br /> 2.3.5.<br /> <br /> Các giao thức MAC tính đến năng lượng ........................................................... 49<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Tổng kết chương 2 ..................................................................................................... 53<br /> <br /> 2.5.<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập chương 2 ............................................................................................ 54<br /> <br /> 2.6.<br /> <br /> Tài liệu tham khảo chương 2 ..................................................................................... 54<br /> ĐỊNH TUYẾN TRONG CÁC MẠNG AD HOC .......................................... 55<br /> <br /> IT<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> 3.1.<br /> <br /> Mở đầu ....................................................................................................................... 55<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Những vấn đề thiết kế các giao thức định tuyến cho mạng Adhoc ........................... 57<br /> Kiến trúc định tuyến ........................................................................................... 57<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Hỗ trợ các liên kết đơn hướng ............................................................................ 57<br /> <br /> 3.2.3.<br /> 3.2.4.<br /> 3.2.5.<br /> 3.3.<br /> <br /> PT<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Sử dụng siêu trạm ............................................................................................... 58<br /> Định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) .................................................. 58<br /> Hỗ trợ đa điểm .................................................................................................... 59<br /> <br /> Định tuyến chủ động (Proactive) ............................................................................... 60<br /> <br /> 3.3.1.<br /> <br /> Giao thức định tuyến DSDV .............................................................................. 61<br /> <br /> 3.3.2.<br /> <br /> Giao thức định tuyến OLSR ............................................................................... 63<br /> <br /> 3.3.3.<br /> <br /> Giao thức định tuyến FSR .................................................................................. 65<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Định tuyến theo yêu cầu ............................................................................................ 68<br /> <br /> 3.4.1.<br /> <br /> Giao thức định tuyến AODV .............................................................................. 68<br /> <br /> 3.4.2.<br /> <br /> Giao thức định tuyến DSR.................................................................................. 72<br /> <br /> 3.4.3.<br /> <br /> Giao thức định tuyến TORA .............................................................................. 74<br /> <br /> 3.4.4.<br /> <br /> Một số giao thức định tuyến theo yêu cầu khác ................................................. 76<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Các giao thức định tuyến khác ................................................................................... 79<br /> <br /> iii<br /> <br /> Mục Lục<br /> <br /> 3.5.1.<br /> <br /> Giao thức định tuyến lai giữa giao thức định tuyển chủ động và theo yêu cầu.. 79<br /> <br /> 3.5.2.<br /> <br /> Giao thức định tuyến theo vị trí .......................................................................... 80<br /> <br /> 3.5.3.<br /> <br /> Giao thức định tuyến phân cấp ........................................................................... 80<br /> <br /> 3.6.<br /> <br /> Tổng kết chương 3 ..................................................................................................... 80<br /> <br /> 3.7.<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập chương 3 ............................................................................................ 80<br /> <br /> 3.8.<br /> <br /> Tài liệu tham khảo chương 3 ..................................................................................... 81<br /> <br /> CHƯƠNG 4:<br /> <br /> LỚP TRUYỀN TẢI TRONG MẠNG AD HOC ............................................ 83<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> Giới thiệu ................................................................................................................... 83<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Những thách thức và vấn đề thiết kế TCP trong các mạng Ad hoc ........................... 83<br /> Các thách thức .................................................................................................... 83<br /> <br /> 4.2.2.<br /> <br /> Các ràng buộc năng lượng .................................................................................. 88<br /> <br /> 4.2.3.<br /> <br /> Các mục tiêu thiết kế .......................................................................................... 88<br /> <br /> 4.3.<br /> <br /> IT<br /> <br /> 4.2.1.<br /> <br /> Hiệu năng TCP trên mạng di động Ad Hoc (MANETs) ........................................... 89<br /> <br /> 4.3.1.<br /> <br /> Hiệu năng TCP ................................................................................................... 89<br /> <br /> 4.3.2.<br /> <br /> Các vấn đề khác .................................................................................................. 90<br /> <br /> Giao thức truyền tải Ad Hoc ...................................................................................... 91<br /> <br /> 4.4.1.<br /> 4.4.2.<br /> 4.4.3.<br /> 4.4.4.<br /> <br /> PT<br /> <br /> 4.4.<br /> <br /> Phương pháp tiếp cận chia tách .......................................................................... 91<br /> Phương pháp tiếp cận đầu cuối đến đầu cuối ..................................................... 92<br /> Giao thức truyền tải Ad hoc (ATP) .................................................................. 100<br /> Giao thức ATP .................................................................................................. 102<br /> <br /> 4.5.<br /> <br /> Giao thức truyền tải được ứng dụng điều khiển (ACTP)......................................... 108<br /> <br /> 4.6.<br /> <br /> Tổng kết chương 4 ................................................................................................... 109<br /> <br /> 4.7.<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập chương 4 .......................................................................................... 110<br /> <br /> 4.8.<br /> <br /> Tài liệu tham khảo chương 4 ................................................................................... 110<br /> <br /> CHƯƠNG 5:<br /> 5.1.<br /> <br /> QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG AD HOC............................. 111<br /> <br /> Giới thiệu chung ...................................................................................................... 111<br /> <br /> 5.1.1.<br /> <br /> Tại sao quản lý năng lượng lại cần thiết đối với mạng Adhoc ......................... 111<br /> <br /> 5.1.2.<br /> <br /> Phân loại các chế độ quản lý năng lượng ......................................................... 112<br /> <br /> 5.1.3.<br /> <br /> Tổng quan về công nghệ pin ............................................................................ 113<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2