intTypePromotion=3

Bài giảng Marketing căn bản - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chia sẻ: Nguyen Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:203

1
1.595
lượt xem
542
download

Bài giảng Marketing căn bản - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing căn bản của ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến giúp các bạn sinh viên bổ sung thêm những kiến thức căn bản về Marketing với các khái niệm, bản chất, hành vi marketing,... Bài giảng được kết cấu gồm 12 chương được trình bày logic sẽ giúp cho các bạn sinh viên dễ dàng nắm bắt nội dung bài học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG MARKETING CĂN BẢN Biên soạn: Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 1 Yến 12/01/14
 2. Chương 1 Bản chất của marketing Sự ra đời  Marketing xuất hiện gắn liền với hoạt động trao đổi hàng hóa Hành vi marketing ra đời khi hoạt động trao đổi được diễn ra trong những hoàn cảnh hoặc tình huống nhất định: người bán (người mua) nỗ lực để bán (mua) được hàng Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 2 Yến 12/01/14
 3. Chương 1 Bản chất của marketing Sự ra đời Hành vi marketing xuất hiện rõ nét khi nền đại công nghiệp của thế giới đạt được những thành tựu nhất định dẫn đến cung > cầu  Lý thuyết marketing được đưa vào giảng dạy lần đầu tiên ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20 Ở Việt Nam, marketing được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học vào cuối những năm 1980 Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 3 Yến 12/01/14
 4. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Marketing: Góc độ xã hội: marketing là một quá trình xã hội nh ờ đó, các cá nhân và các nhóm có được nh ững gì họ có nhu cầu và mong muốn thông qua việc tạo ra, cung cấp, và trao đổi những sản phẩm và dịch vụ có giá trị một cách tự do với những người khác Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 4 Yến 12/01/14
 5. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Marketing: Góc độ quản trị: marketing là nghệ thuật, là khoa học của việc áp dụng các khái niệm marketing cốt lõi để lựa chọn thị trường mục tiêu, duy trì và phát triển khách hàng thông qua việc tạo ra, cung cấp và mang lại những giá trị tốt hơn cho họ (Theo P.Kotler) ⇒ Marketing là "nghệ thuật bán các sản ph ẩm" Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 5 Yến 12/01/14
 6. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Nhu cầu, mong muốn, yêu cầu Nhu cầu là một trạng thái cảm giác thiếu h ụt m ột s ự thoả mãn cơ bản nào đó của con người (sự đòi hỏi sinh lý cơ bản của con người, hoàn toàn tự nhiên) Mong muốn là sự ao ước có được những thứ (sản phẩm) cụ thể để thoả mãn những nhu cầu của con người (phù hợp với đặc trưng cá nhân, văn hóa và xã hội của họ) Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 6 Yến 12/01/14
 7. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Nhu cầu, mong muốn, yêu cầu Yêu cầu (nhu cầu có khả năng thanh toán) là mong muốn có được những sản phẩm cụ thể được hậu thuẫn của khả năng về tài chính và thái độ sẵn sàng mua chúng Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 7 Yến 12/01/14
 8. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Sản phẩm Là bất cứ thứ gì có thể đem chào bán để tho ả mãn một nhu cầu hay mong muốn nào đó Sản phẩm được hiểu là cả sản phẩm hữu hình lẫn sản phẩm vô hình (dịch vụ) Giá trị: Là sự đánh giá của người tiêu dùng về kh ả năng c ủa sản phẩm thoả mãn những nhu cầu, mong mu ốn của mình Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 8 Yến 12/01/14
 9. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Trao đổi và giao dịch Trao đổi : hành động tiếp nhận một sản phẩm mong muốn từ một người nào đó bằng cách đưa cho người đó những thứ gì đó ⇒ khái niệm quyết định, tạo nền móng cho marketin Giao dịch: là đơn vị cơ bản của trao đổi. Giao dịch là một vụ mua bán những giá trị giữa hai bên Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 9 Yến 12/01/14
 10. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Trao đổi và giao dịch Hiện nay, những người làm marketing không chỉ dừng lại ở marketing giao dịch (transactional marketing). Ngược lại, họ cố gắng xây dựng những quan hệ lâu dài, đáng tin cậy, cùng có lợi với những khách hàng của mình, những trung gian phân p ối và những người cung ứng (relational marketing) Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 10 Yến 12/01/14
 11. Chương 1 Bản chất của marketing Một số khái niệm cơ bản: Thị trường: là tập hợp KH thực tế hay tiềm năng có cùng nhu cầu hay ước muốn, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn đó. Lưu ý: Quan điểm marketing cho rằng người bán hợp thành ngành sản xuất còn người mua hợp thành thị trường Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 11 Yến 12/01/14
 12. Chương 1 Bản chất của marketing Vị trí của marketing trong hoạt động của DN Marketing kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh của DN với thị trường Là một chức năng có mối liên hệ hữu cơ với các chức năng khác trong DN. Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 12 Yến 12/01/14
 13. Chương 1 Bản chất của marketing Quản trị marketing Là quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động thiết kế, định giá, xúc tiến và phân phối các ý tưởng, sản phẩm và dịch vụ để mang ra trao đổi nhằm thỏa mãn mục tiêu của các cá nhân và tổ chức (Theo Hiệp hội marketing Mỹ) Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 13 Yến 12/01/14
 14. Chương 1 Bản chất của marketing Các quan điểm quản trị marketing Quan điểm sản xuất Cho rằng: Khách hàng ưa thích nhiều sản phẩm với giá phải chăng Hành động của doanh nghiệp: mở rộng qui mô sản xuất và phạm vi phân phối Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 14 Yến 12/01/14
 15. Chương 1 Bản chất của marketing Các quan điểm quản trị marketing Quan điểm hoàn thiện sản phẩm Cho rằng: Khách hàng ưa thích những sản phẩm có chất lượng cao nhất và tính nắng sử dụng tốt nhất Hành động của doanh nghiệp: nỗ lực hoàn thiện sản phẩm không ngừng Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 15 Yến 12/01/14
 16. Chương 1 Bản chất của marketing Các quan điểm quản trị marketing • Quan điểm hướng về bán hàng Cho rằng: Khách hàng hay ngần ngại, chần chừ trong việc mua sắm hàng hóa Hành động của doanh nghiệp: nỗ lực thúc đẩy bán hàng Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 16 Yến 12/01/14
 17. Chương 1 Bản chất của marketing Các quan điểm quản trị marketing Quan điểm hướng về khách hàng Cho rằng: khách hàng là trung tâm trong sự thành công của doanh nghiệp Hành động của doanh nghiệp: xác định chính xác nhu cầu và mong đợi của khách hàng nhằm thỏa mãn chúng một cách tốt hơn các đối thủ cạnh tranh Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 17 Yến 12/01/14
 18. Chương 1 Bản chất của marketing Các quan điểm quản trị marketing Quan điểm marketing đạo đức xã hội Cho rằng: kinh doanh phải kết hợp hài hoà giữa 3 lợi ích : lợi ích khách hàng, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội Hành động của doanh nghiệp: tạo ra sản phẩm giúp cho cộng đồng cải thiện chất lượng cuộc sống Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 18 Yến 12/01/14
 19. Chương 1 Bản chất của marketing Phân tích các cơ hội thị trường Quá trình quản trị Lựa chọn TT mụ¹n tiêu và định vị TT Ph©n ®o c thÞ tr­ê ng marketing Lùa c hän thÞ tr­ê ng mô c tiªu Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing Xây dựng các CT marketing hỗn hợp Tổ chức thực hiện và kiểm tra các nỗ lực marketing Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 19 Yến 12/01/14
 20. Chương 2 Hệ thống tt marketing và nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing Nguyên nhân hình thành: Hoạt động marketing của doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi cần phải có các thông tin cần thiết một cách đầy đủ và kịp thời Marketing căn bản/ Gv. Nguyễn Thị Hoàng 20 Yến 12/01/14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản