intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng marketing

Xem 1-20 trên 3205 kết quả Bài giảng marketing
 • Đề cương bài giảng Thương mại điện tử gồm có những nội dung chính sau: Chương I: tổng quan về kinh doanh điện tử và thương mại điện tử, chương II: phân tích thị trường trong thương mại điện tử, chương III: môi trường kinh doanh thương mại điện tử, chương IV: marketing điện tử, chương V: quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM), chương VI: kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quát; lãi suất trung bình (bình quân); lãi suất thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Công thức cơ bản; Lãi suất ngang giá (tương đương); Lãi suất bình quân; So sánh lãi đơn và lãi kép. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa – phân loại; Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ; Giá trị hiện tại (hiện giá) của chuỗi tiền tệ; Giá trị chuỗi tiền tệ biến đổi đặc biệt; Hiện giá chuỗi tiền tệ vô hạn; Kỳ hạn trung bình của 1 chuỗi tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt63p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa; tài khoản vãng lai có lợi tức tính theo lãi suất qua lại và bất biến; tài khoản vãng lai có lợi tức tính theo lãi suất không qua lại và thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt22p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; chiết khấu thương mại theo lãi đơn; chiết khấu thương mại theo lãi kép. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt33p khanhchi2550 10-05-2024 4 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: vay vốn; các phương thức trả nợ (redemption); trả nợ dần bằng cách cố định nợ gốc; trả nợ dần bằng kỳ khoản cố định; trả nợ 1 lần. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính" Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quát về trái phiếu; hoàn trả vốn vay bằng trái phiếu theo kỳ khoản cố định; bảng hoàn trái; thanh toán trái phiếu theo giá mua lại cao hơn mệnh giá; vay vốn có xổ số thưởng; tỷ suất sinh lợi (yield rate); tỷ suất chi phí của người đi vay (cost rate); kỳ khoản thực chi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt45p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Đầu tư tài chính" Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ lý thuyết thị trường vốn và mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Market - CAPM); Phân biệt giữa mô hình CAPM & mô hình chỉ số; Vận dụng mô hình CAPM để ước tính giá trị tỷ suất sinh lời kỳ vọng, độ rủi ro hệ thống của các tài sản rủi ro trên thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Kinh doanh sản phẩm thời trang gồm có những nội dung: Chương I: định hướng kinh doanh sản phẩm thời trang; chương II: phân tích cơ bản trước khi kinh doanh sản phẩm thời trang; chương III: các loại hình, tên, vị trí doanh nghiệp; chương IV: hoạt động hỗ trợ sự hiện diện của doanh nghiệp; chương V: internet trong kinh doanh sản phẩm thời trang; chương VI: quản lý tài trợ và dòng tiền trong kinh doanh sản phẩm thời trang; chương VII: kế hoạch marketing trong kinh doanh sản phẩm thời trang; chương VIII: hoạt động xúc tiến trong kinh doanh sản phẩm thời trang; chương IX: kế h...

  pdf74p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Marketing cơ bản gồm có những nội dung: Chương I: nhập môn marketing, chương II: môi trường marketing, chương III: thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, chương IV: marketing mix. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Đề cương bài giảng Marketing quốc tế gồm có những nội dung: Chương 1 tổng quan về marketing quốc tế, chương 2 môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường quốc tế, chương 3 phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, chương 4 chiến lược sản phẩm quốc tế, chương 5 chiến lược giá quốc tế, chương 6 phân phối sản phẩm quốc tế, chương 7 chiến lược xúc tiến quốc tế, chương 8 tổ chức hoạt động marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Marketing nhà hàng gồm có những nội dung chính sau: Chương I: tổng quan về marketing nhà hàng; Chương II: môi trường marketing trong nhà hàng; Chương III: marketing trong kinh doanh nhà hàng; chương IV: chiến lược quảng cáo, khuếch trương và bán thêm các dịch vụ bổ sung trong nhà hàng; chương V: chất lượng dịch vụ trong marketing nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p zizaybay1101 09-05-2024 4 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quản trị tài chính trong kinh doanh quốc tế; quản trị sản xuất và dịch vụ trong kinh doanh quốc tế; quản trị marketing trong kinh doanh quốc tế; quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p khanhchi2560 17-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 5: Quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế; Quản trị tài chính quốc tế; Quản trị marketing và R&D quốc tế; Quản trị nguồn nhân lực quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Quá trình phát triển của Marketing; Bản chất của Marketing; Khái niệm Marketing; Các quan điểm quản trị marketing; Tổ hợp Marketing; Thách thức với doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Phân tích môi trường marketing, cung cấp cho người học những kiến thức như Phân tích môi trường vĩ mô; Phân tích môi trường vi mô; Đối phó và ứng biến với sự thay đổi của môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt45p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hành vi người tiêu dùng, cung cấp cho người học những kiến thức như Mô hình hành vi người tiêu dùng; Các yếu tố ảnh hưởng; Các loại hành vi mua; Quy trình quyết định mua;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt70p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và thực hiện nghiên cứu marketing, cung cấp cho người học những kiến thức như Hệ thống thông tin Marketing (MIS); Nghiên cứu Marketing (Nghiên cứu thị trường); Quy trình nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như định nghĩa phân khúc thị trường; Các tiêu thức phân khúc khách hàng tổ chức; lựa chọn thị trường mục tiêu; Phương án lựa chọn thị trường mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt53p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2