intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng marketing

Xem 1-20 trên 2906 kết quả Bài giảng marketing
 • Management of financial institution: Lecture 1. The main topics covered in this chapter include: financial environment; financial markets; functions of financial markets; financial markets facilitate; types of financial markets; analysis of financial markets;... Please refer to the content of document.

  ppt34p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 0   Download

 • Management of financial institution: Lecture 3. The main topics covered in this chapter include: role of central banks; regulatory bodies; monetary policy; a central bank's primary liabilities; interest rate interventions;... Please refer to the content of document.

  ppt25p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 0   Download

 • Management of financial institution: Lecture 4. The main topics covered in this chapter include: role of central bank; interest rate interventions; policy instruments; credit lending policy by state bank; open market operations;... Please refer to the content of document.

  ppt32p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 0   Download

 • Management of financial institution: Lecture 8. The main topics covered in this chapter include: state bank of Pakistan; various departments; Islamic banking department; Islamic credit cards; domestic market and monetary management department; monetary policy implementation;... Please refer to the content of document.

  ppt47p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 0   Download

 • Management of financial institution: Lecture 14. The main topics covered in this chapter include: management of financial institutions; increasing foreign direct investment; world-class physical infrastructure; agglomeration of efficient suppliers, competitors;... Please refer to the content of document.

  ppt44p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 0   Download

 • Management of financial institution: Lecture 31. The main topics covered in this chapter include: foreign exchange and role of financial institutions; market size and liquidity; market participants; commercial banks; commercial companies; central banks; investment management firms;... Please refer to the content of document.

  ppt55p tieuvulinhhoa 22-09-2022 0 0   Download

 • Management of financial institution: Lecture 41. The main topics covered in this chapter include: DFIs and risk management; managing credit risk; managing market risk; managing liquidity risk; managing operational risk; currency risk; interest rate risk;... Please refer to the content of document.

  ppt55p tieuvulinhhoa 22-09-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững được các kiến thức căn bản về marketing, có hiểu biết và phân tích, ra quyết định, triển khai các quyết định marketing, kiến thức về hành vi khách hàng; thành thạo lập và triển khai nghiên cứu, giải quyết các vấn đề marketing, hoạch định chiến lược, chính sách marketing, kỹ năng tốt và nghiên cứu và điều tra marketing, có khả năng phân tích, lão kế hoạch, thực thi, kiểm soát các công cụ của traveling;...

  pdf49p k56hh1 07-08-2022 17 2   Download

 • Bài giảng "Marketing bất động sản" cung cấp cho học viên những kiến thức về: xác định thị trường mục tiêu và chân dung khách hàng mục tiêu; kênh marketing; ngân sách marketing; Facebook Ads; những yếu tố để tạo nên một chiến dịch quảng Cáo hiệu quả; một số công thức áp dụng khi viết content;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf27p phamvananh1991 11-07-2022 63 4   Download

 • Bài giảng Quản trị thị trường chiến lược - Chương 0: Mở đầu. Chương này khái quát sơ lược về nội dung môn học, phương pháp đánh giá kết quả học tập, đề tài thảo luận, các tài liệu tham khảo liên quan trong học phần Quản trị thị trường chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 1: Khái quát về truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của truyền thông marketing; truyền thông marketing tích hợp (IMC); các yếu tố chi phối đến hoạt động MarCom;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 16-06-2022 29 4   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 2: Quá trình truyền thông và lập kế hoạch phương tiện truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quá trình truyền thông marketing; lập kế hoạch phương tiện truyền thông marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 3: Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xác định các mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; chiến lược sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 4: Quản trị hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị hoạt động quảng cáo; quản trị hoạt động xúc tiến bán; nghiên cứu khách hàng mục tiêu và hành vi tiếp nhận thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p hidetoshidekisugi 16-06-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 5: Quản trị hoạt động P.R và marketing trực tiếp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị hoạt động quan hệ công chúng; quản trị hoạt động marketing trực tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 6: Bán hàng cá nhân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát bán hàng cá nhân; vai trò của bán hàng cá nhân trong chương trình IMC; các nội dung của hoạt động bán hàng cá nhân; quy trình các bước thực hiện hoạt động bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 7: Phối hợp, thực hiện và đánh giá hoạt động truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phối hợp hoạt động truyền thông marketing; tổ chức và đánh giá hoạt động truyền thông marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá thị trường; kế hoạch marketing và bán hàng; kế hoạch sản xuất, vận hành; tổ chức và quản lý nhân sự; kế hoạch tài chính; tóm tắt kế hoạch kinh doanh với mô hình Canvas;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hidetoshidekisugi 15-06-2022 46 10   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu marketing (Marketing research project)" được biên soạn nhằm giúp học viên phân tích được tổng thể về dự án nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing, các loại hình và phương pháp nghiên cứu trong dự án nghiên cứu marketing; thiết kế dự án nghiên cứu marketing nhằm giải quyết những vấn đề trong quản trị marketing tại các tổ chức và doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p charaznable 06-06-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 5: Triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về khái niệm và nội dung triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế; quản trị marketing trong triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế; quản trị nhân sự trong triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế; phát triển cấu trúc tổ chức trong kinh doanh quốc tế; quản trị xung đột và sự thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế;...

  pdf43p charaznable 06-06-2022 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng marketing
p_strCode=baigiangmarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2