intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing căn bản

Xem 1-20 trên 689 kết quả Bài giảng Marketing căn bản
 • Bài giảng Marketing dịch vụ được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về dịch vụ; hành vi người tiêu dùng trong trải nghiệm dịch vụ; định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh; quản trị marketing – mix dịch vụ; cân đối nhu cầu và năng lực. Mời các bạn cùng tham khảo1

  pdf99p trangxanh0906 12-01-2023 5 2   Download

 • Bài viết "Bàn về việc thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá một số môn Kỹ năng mềm tại trường Đại học Tài chính – Marketing phù hợp với dạy học trực tuyến" bàn luận về việc cần thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá áp dụng đối với một số môn Kỹ năng mềm trường tại Đại học Tài chính – Marketing, dựa trên cơ sở lý luận về dạy học trực tuyến và kiểm tra, đánh giá, đặc biệt qua trao đổi với một số giảng viên dạy Kỹ năng mềm của Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng cũng như trải nghiệm dạy, chấm thi online của tác giả trong học kỳ đầu và học kỳ giữa năm học 2021 tại trường.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài tiểu luận Marketing căn bản "Phân tích hỗn hợp marketing của Vinamilk" được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu các yếu tố về sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị của sản phẩm sữa của Vinamilk; Từ đó phân tích hỗn hợp marketing của Vinamilk. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf30p phuongyen205 21-12-2022 12 3   Download

 • Bài giảng "Marketing du lịch: Chương 9 - Chính sách xúc tiến" trình bày các nội dung kiến thức về: Khái quát về xúc tiến hỗn hợpvà các bước của quá trình xúc tiến; Quảng cáo; Khuyến mại; Các công cụ xúc tiến khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf23p kimphuong0520 16-12-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS); hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p hanlamcoman 26-11-2022 25 1   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 Chiến lược giá, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác; Nắm được những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản phẩm ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt59p trangvang0906 25-11-2022 6 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vận tải hàng không" được biên soạn bởi GV. Hoàng Thị Kim Thoa có nội dung cung cấp kiến thức căn bản về kinh tế vận tải hành không, làm kiến thức cơ sở cho các môn chuyên ngành về quản trị hàng không. Cung cấp những phương pháp và kỹ năng phân tích kinh tế trong hoạt động vận tải hàng không. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf163p phuongyenlam205 12-11-2022 13 1   Download

 • Tập bài giảng Marketing căn bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về marketing; Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi tiêu dùng; Chiến lược sản phẩm; Chiến lược giá sản phẩm; Chiến lược phân phối sản phẩm; Chiến lược chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p runordie8 07-10-2022 10 3   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản (Dùng cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan marketing; môi trường marketing và thị trường mục tiêu; các công cụ marketing hỗn hợp; xây dựng và phát triển một chương trình khuyến mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p duonghanthienbang 05-10-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản (Dùng cho sinh viên ngành Kế toán) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan marketing; hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; môi trường marketing; phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu; các công cụ marketing hỗn hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p duonghanthienbang 05-10-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị học" của Trường Đại học Tài chính-Marketing biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu biết tổng quan môn học quản trị, hoạt động quản trị, chức năng quản trị, nhà quản trị với kỹ năng cần có và những vai trò, nhiệm vụ chủ yếu phải làm. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf174p phuongnguyen1704 18-09-2022 31 8   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững được các kiến thức căn bản về marketing, có hiểu biết và phân tích, ra quyết định, triển khai các quyết định marketing, kiến thức về hành vi khách hàng; thành thạo lập và triển khai nghiên cứu, giải quyết các vấn đề marketing, hoạch định chiến lược, chính sách marketing, kỹ năng tốt và nghiên cứu và điều tra marketing, có khả năng phân tích, lão kế hoạch, thực thi, kiểm soát các công cụ của traveling;...

  pdf49p k56hh1 07-08-2022 38 5   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Những vấn đề chung về marketing cung cấp cho học viên những kiến thức về sự hình thành và phát triển Marketing; các khái niệm cơ sở của Marketing; quan điểm về Marketing; vai trò, chức năng của Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt22p yenkhi 24-05-2022 33 9   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường cung cấp cho học viên những kiến thức về phân đoạn thị trường; lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu; định vị thị trường; chiến lược Marketing tập trung;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt33p yenkhi 24-05-2022 28 6   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược Marketing cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về chiến lược marketing; phương pháp xác lập chiến lược marketing; lựa chọn đối tượng thực hiện chiến lược; đánh giá các chiến lược dự kiến;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt25p yenkhi 24-05-2022 33 6   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống thông tin Marketing (MIS); các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing; lập kế hoạch nghiên cứu Marketing; xử lý và phân tích thông tin Marketing đã thu thập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt19p yenkhi 24-05-2022 25 5   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng cung cấp cho học viên những kiến thức về thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng; hành vi mua của các tổ chức và thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt26p yenkhi 24-05-2022 37 5   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 3: Môi trường marketing cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về môi trường Marketing; các lực lượng bên trong công ty; môi trường vi mô; môi trường Marketing vĩ mô; môi trường văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt19p yenkhi 24-05-2022 27 4   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Thiết kế và phát triển sản phẩm cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về sản phẩm; thiết kế và Marketing cho sản phẩm mới; các quyết định liên quan tới sản phẩm; chu kỳ sống của sản phẩm; quyết định về các dịch vụ sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt36p yenkhi 24-05-2022 28 4   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Giá và chiến lược giá cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về giá cả; các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược giá; các phương pháp định giá; các chiến lược giá;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt28p yenkhi 24-05-2022 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Marketing căn bản
p_strCode=baigiangmarketingcanban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2