intTypePromotion=3

Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
47
lượt xem
8
download

Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm chỉ ra đặc điểm của sản phẩm, cách thức đưa ra một chiến lược nhãn hiệu tốt hơn, đóng gói và ghi nhãn được sử dụng như các công cụ Marketing như thế nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm

Chương 14<br /> Chiến lược thương hiệu sản phẩm<br /> <br /> 1<br /> Prepared by NMDUC 2008<br /> <br /> Kotler on<br /> Marketing<br /> Cách tốt nhất để giữ khách<br /> hàng là liên tục cho họ<br /> thấy làm cách nào để cho<br /> họ nhiều hơn mà chỉ lấy<br /> lại ít hơn từ họ.<br /> The best way to hold<br /> customers is to<br /> constantly figure out how<br /> to give them more for<br /> less.<br /> <br /> 2<br /> Prepared by NMDUC 2008<br /> <br /> Nội dung chương<br /> –<br /> –<br /> <br /> –<br /> <br /> Đặc điểm của sản phẩm?<br /> Cách thức đưa ra một chiến lược nhãn hiệu tốt<br /> hơn?<br /> Đóng gói và ghi nhãn được sử dụng như các công<br /> cụ marketing như thế nào?<br /> <br /> 3<br /> Prepared by NMDUC 2008<br /> <br /> Sản phẩm và Phức hợp sản phẩm<br /> –<br /> <br /> Sản<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các thành phần của một bản chào<br /> <br /> phẩm<br /> <br /> thị trường<br /> <br /> Hàng hóa tiêu dùng<br /> Dịch vụ<br /> Kinh nghiệm<br /> Sự kiện<br /> Con người<br /> Địa điểm<br /> Tài sản<br /> Tổ chức<br /> Thông tin<br /> Ý tưởng<br /> <br /> 4<br /> Prepared by NMDUC 2008<br /> <br /> Sản phẩm và Phức hợp sản phẩm<br /> <br /> <br /> Các mức độ của sản phẩm<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Thang bậc giá trị của khách hàng<br /> Lợi ích chủ yếu<br /> Sản phẩm Cơ bản<br /> Sản phẩm được mong đợi<br /> Sản phẩm được gia tăng giá trị<br /> Sản phẩm tiềm năng<br /> <br /> 5<br /> Prepared by NMDUC 2008<br /> <br /> Fig 14.2: Five Product<br /> Levels<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản