intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương II - ĐH Duy Tân

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
132
lượt xem
44
download

Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương II - ĐH Duy Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương II trình bày nghiệp vụ tổ chức các cuộc họp nhằm giúp sinh viên biết phân loại các cuộc họp, nắm được các bước để tiến hành tổ chức hội nghị, thực hành các bước chuẩn bị một hội nghị và soạn thảo được chương trình hội nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương II - ĐH Duy Tân

 1. QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG 1 4/4/2008 LOGO
 2. 4/4/2008 2
 3. 4/4/2008 3
 4. NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌ P 4/4/2008 4
 5. MỤC TIÊU 1 BIẾT PHÂN LOẠI CÁC CUỘC HỌP. 3 2 NẮM ĐƯỢC CÁC BƯỚC ĐỂ TIẾN HÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 3 THỰC HÀNH CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ MỘT HỘI NGHỊ, VÀ SOẠN THẢO ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 4/4/2008 5
 6. NỘI DUNG Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CUỘC HỌP PHÂN LOẠI CUỘC HỌP TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 4/4/2008 6
 7. Ý NGHĨA 1 2 3 4 Là nơi phát Triển khai thực Là hình thức huy quyền Là nơi trao đổi hiện quyết định, thu thập làm chủ, các vấn đề làm tháo gỡ những truyền đạt để cùng cơ sở cho việc khó khăn thông tin đóng góp ra quyết định. vướng mắt, vào quá trình lệch lạc trong tra quyết định quản lý 4/4/2008 7
 8. PHÂN LOẠI CUỘC HỌP CUỘC HỌP CUỘC HỌP QUY MÔ QUY MÔ NHỎ, LỚN,TRANG KHÔNG TRỌNG, NGHI THỨC NGHI THỨC 4/4/2008 8
 9. Cuộc họp quy mô nhỏ, không nghi thức - Cuộc họp kiểm điểm, khen thưởng - Cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý, năm - Cuộc họp giao ban, họp bất thường - Họp các bộ phận để triển khai quyết định. 4/4/2008 9
 10. Cuộc họp quy mô lớn, trang trọng nghi thức - Hội nghị - Hội thảo - Đại hội cổ đông - Cuộc họp thông qua những quyết định quan trọng của doanh nghiệp -….. 4/4/2008 10
 11. Tiến trình tổ chức cuộc họp 4/4/2008 11
 12. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH H ỘI NGHỊ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC 4/4/2008 12
 13. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT THÚC TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH 4/4/2008 13
 14. LỊCH TRÌNH THƯỜNG CÓ CÁC NỘI DUNG SAU Mục đích Xây dựng chương trình Thành phần XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH Địa điểm thời gian chuẩn bị phương tiện Chịu trách nhiệm Kinh phí 4/4/2008 14
 15. CHUẨN BỊ (1) Chọn thời gian (2) Chọn địa điểm 4/4/2008 15
 16. CHUẨN BỊ (3) Chuẩn bị hồ sơ (4) Thông báo, gửi giấy mời (5) Soạn thảo chương trình 4/4/2008 16
 17. CHUẨN BỊ 4/4/2008 17
 18. CHUẨN BỊ 4/4/2008 18
 19. THƯ ung tâm và Phòng Ban Trường ĐHCT m hiệu, Trung tâm Học liệu sẽ tổ chức do giáo sư Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tùng rường Đại học Tổng hợp Hawaii (Mỹ) 09- 10/10/2007 (02 ngày) h00 - 11h00; Chiều: 13h30 - 16h30 ng tầng 4 Trung tâm Học liệu - Đại học CT khu 2, đường 3/2 Tiếng Việt trân trọng kính mời mỗi Quý Khoa, Viện, cán bộ lãnh đạo (cán bộ Qui hoạch lãnh đạo) GIÁM ĐỐC 4/4/2008 19
 20. CHUẨN BỊ (6) Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật (7) Dự trù kinh phí (8) Kiểm tra công tác chuẩn bị 4/4/2008 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản