Bài giảng môn Toán lớp 9: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Chia sẻ: Jh Hjhjgj | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
158
lượt xem
8
download

Bài giảng môn Toán lớp 9: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Học sinh phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Học sinh biết áp dụng định lý vào giải bài tập. Bài giảng môn Toán lớp 9: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Toán lớp 9: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 1. Bài giảng môn Toán 9 TIẾT 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1. Phát biểu định nghĩa góc nội tiếp. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Câu 2 . Phát biểu định lí về góc nội tiếp. Trong một đường tròn , số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. A 0 C B 1  sñ ABC= sñAB 2
 3. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: x Góc BAx là góc tạo bởi tia Tia tiếp tuyến tiếp tuyến và dây cung m Cung AmB là cung bị chắn A B Tia tiếp tuyến Góc BAy là góc o tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung y Cung AB lớn là cung bị chắn.
 4. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và Góc tạo bởi tia tiếp tuyến dây cung phải có: x và dây cung cần thoả mãn -Đỉnh thuộc đườngkiện gì ? những điều tròn. B A -Một cạnh là một tia tiếp tuyến. y 0 -Cạnh kia chứa một dây cung của đường tròn. *  BA x hoaëc BAy la øgoùc taïo bôûi  tia tieáp tuyeán daây cung. vaø *  BA x coù cung bò chaén nhoû AB laø. *  BAy coù cung bò chaén laø . ABlôùn
 5. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: Hãy giải có cạnhvì sao các góc ở các hình 23, 24, 25, 26 Không thích nào là ?1 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. cạnh nào tia tiếp tuyến Không có chứa dây cung o o Hình 23 Hình 24 Đỉnh không nằm Không có cạnh nào là tia tiếp tuyến trên đường tròn o o Hình 25 Hình 26
 6. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: ?2 a) Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau: BAx  30 ; BAx  90 ; BAx  120 0 0 0 b) Trong mỗi trường hợp ở câu a) hãy cho biết số đo của cung bị chắn.
 7. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG Xét (O; OA), ta có : O OAx =.......0 90 B BAx =.......0 30 300 m  OAB = .......0 60 A x Mặt khác :  OAB là tam giác .cân .tại O. (Do OA. =. .OB. .= .R . . ) .... .. .... . ... . .. Sđ BAx 300   OAB là tam giác .đều . .... 60 0  AOB = ....... Sđ AmB 600  AmB =.......0 60
 8. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG C E m Sđ EBx 1200 O O O m n B 1200 Sđ EmB 2400 300 m A x D x B x Xét (O; OB), ta có : Sđ BAx 300 Sđ CDx 900 EBx = .... . . . 0 (gt) 120 600 Sđ CmD OBx =.......0 (gt) 90 Sđ AmB 1800  OBE = .......0 30 Mặt khác :  OEB là tam giác cân. .tại O . .... .. (Do .OE. .=. OB. =. .R. . ... . .... . . )  OBE  OEB  ...... 300  EOB = ....... 0 120  EnB =..........0 120  EnB = 3600 – 1200 = 240 0 .......................................
 9. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: A x 300 m ?2 Qua kết quả của ?2 B chúng ta có nhận xét Số đo của góc tạo bởi tia 0 gì ? A xx c1 tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn 0 m A x 0 120 B O B m
 10. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: A x 2. Định lí : m B Số đo của góc tạo 0 bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa c1 số đo của cung bị chắn.
 11. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia A x tiếp tuyến và dây cung: 2. Định lí : 0 m Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa A x số đo của cung bị chắn. B B Ta xét 3 trường hợp : 0 -Tâm của đường tròn nằm trên cạnh chứa dây cung . A x -Tâm của đường tròn nằm bên ngoài góc. O - Tâm đường tròn nằm bên trong B m góc.
 12. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: 2. Định lí : Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng a) Tâm O nằm trên cạnh chứa nửa số đo của cung bị chắn. chứa dây cung AB. A xx  BAx  900  1   BAx  sd AB  sd AB  180 2 0  0 m B
 13. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: 2. Định lí : Số đo của góc tạo bởi tia A x m tiếp tuyến và dây cung bằng B nửa số đo của cung bị chắn. 0 c1
 14. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: 2. Định lí : b) Tâm O nằm ngoài góc BAx. Số đo của góc tạo bởi tia Kẻ OH vuông góc với AB tại H. tiếp tuyến và dây cung cân bằng nửa số đo của cung bị chắn. Nên A x Mà: ( cùng phụ với góc OAB) H m 1 B 0 2 Mặt khác: Vậy c1 C
 15. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: Tâm O nằm bên trong góc BA x 2. Định lí : Số đo của góc tạo bởi tia A x tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. O m B C
 16. Tiết 42 §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia ? 3 Quaso sánh sốcủacủa góc BAx, góc Hãy kết quả đo ?3 ta rút tiếp tuyến và dây cung: ACB với kết luận gì ? AmB. ra được số đo của cung 2. Định lí : y A x Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung m bằng nửa số đo của cung bị chắn. 0 B 3. Hệ quả: Trong một đường tròn,góc tạo bởi tia tiếp tuyến và C dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì  1 BAx  sd AB bằng nhau. Ta có:   2  BAx  BAC   BAC  1 sd AB   2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản