intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Phong

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

95
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Phong

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ<br /> XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG, XÁC<br /> ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 1:<br /> ĐIỀU TRA THỐNG KÊ<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC KHÁI NIỆM, CHỈ TIÊU THỐNG KÊ,<br /> ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA <br /> <br /> ĐIỀU TRA THỐNG KÊ<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 2:<br /> TỔNG HỢP THỐNG KÊ<br /> <br /> XỬ LÝ SỐ LIỆU:<br /> - TỔ CHỨC, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU<br /> - CHỌN PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU<br /> - PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SƠ BỘ<br /> - LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ<br /> THÍCH HỢP<br /> <br /> PHÂN TÍCH GIẢI THÍCH KẾT QUẢ, DỰ ĐOÁN<br /> XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 3:<br /> PHÂN TÍCH THỐNG KÊ<br /> BÁO CÁO, TRUYỀN ĐẠT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 7/05/2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ<br /> 2.1 ĐIỀU TRA THỐNG KÊ<br /> 2.1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA<br /> - ĐIỀU TRA THỐNG KÊ LÀ TỔ CHỨC MỘT CÁCH KHOA<br /> HỌC VÀ THEO MỘT KẾ HOẠCH THỐNG NHẤT ĐỂ THU THẬP<br /> TÀI LIỆU VỀ HIỆN TƯỢNG NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN HỆ THỐNG<br /> <br /> CHỈ TIÊU ĐÃ XÁC ĐỊNH TRƯỚC.<br /> - YÊU CẦU CỦA ĐIỀU TRA THỐNG KÊ LÀ CHÍNH XÁC, KỊP<br /> THỜI, ĐẦY ĐỦ.<br /> 7/05/2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ<br /> - LÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN CỦA QUÁ TRÌNH NGHIÊN<br /> CỨU THỐNG KÊ.<br /> - CUNG CẤP CÁC TÀI LIỆU BAN ĐẦU DÙNG LÀM CĂN<br /> CỨ TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ.<br /> <br /> 2.1.2. CÁC LOẠI ĐIỀU TRA THỐNG KÊ:<br /> + CĂN CỨ VÀO TÍNH CHẤT LIÊN TỤC HAY KHÔNG LIÊN<br /> <br /> TỤC CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ, GHI CHÉP:<br /> - ĐIỀU TRA THƯỜNG XUYÊN.<br /> - ĐIỀU TRA KHÔNG THƯỜNG XUYÊN.<br /> 7/05/2011<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ<br /> + CĂN CỨ VÀO PHẠM VI CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA:<br /> - ĐIỀU TRA TOÀN BỘ.<br /> - ĐIỀU TRA KHÔNG TOÀN BỘ: GỒM ĐIỀU TRA CHỌN<br /> MẪU, ĐIỀU TRA TRỌNG ĐIỂM, ĐIỀU TRA CHUYÊN ĐỀ.<br /> <br /> 2.1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC ĐIỀU TRA<br /> - PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP: NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC ĐIỀU<br /> <br /> TRA PHẢI TỰ MÌNH TRỰC TIẾP QUAN SÁT, PHỎNG VẤN THỰC TẾ,<br /> CÂN, ĐONG, ĐO ĐẾM VÀ TỰ GHI CHÉP TÀI LIỆU.<br /> 7/05/2011<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ<br /> - PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP: NGƯỜI ĐIỀU TRA THU<br /> <br /> THẬP TÀI LIỆU THEO CÁC NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU PHẢI<br /> THÔNG QUA MỘT PHƯƠNG TIỆN TRUNG GIAN NHƯ ĐIỆN<br /> THOẠI, THƯ TÍN, HOẶC CÁC CHỨNG TỪ SỔ SÁCH ĐÃ GHI CHÉP<br /> <br /> Ở THỜI GIAN TRƯỚC<br /> - CÁC HÌNH THỨC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ:<br /> <br />  BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ.<br />  ĐIỀU TRA CHUYÊN MÔN.<br /> 7/05/2011<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2