intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
41
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng "Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức" của tiến sĩ Jochen Amrehn trình bày về rác thải rắn, khuôn khổ pháp lý, luật về nền kinh tế tuần hoàn, áp dụng Luật về nền kinh tế tuần hoàn và công nghệ Đức cho quản lý rác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức

Quản lý rác thải rắn đô thị ở Đức<br /> TS. Jochen Amrehn<br /> King Mongkut’s Institute of Technology<br /> Ladkrabang<br /> <br /> Tổng quan<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Khuôn khổ pháp lý<br /> Luật về nền kinh tế tuần hoàn<br /> Áp dụng Luật về nền kinh tế tuần hoàn<br /> Công nghệ Đức cho quản lý rác<br /> Kết luận<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu<br /> • Rác thải là gì?<br /> Rác thải là hàng hóa có thể vận chuyển (được liệt kê trong<br /> Phụ lục 1, Luật Quản lý rác thải) mà chủ sở hữu muốn xử lý<br /> hoặc cần phải thu gom, vận chuyển và lưu trữ đúng cách<br /> và an toàn để tránh tác động tiêu cực đến lợi ích công cộng.<br /> Điều. 1 Luật Quản lý rác thải<br /> <br /> Khuôn khổ pháp lý<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Abfallverbringungsverordnung<br /> (Chỉ thị vận chuyển rác thải)<br /> Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV)<br /> (Luật vận chuyển rác thải)<br /> Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV)<br /> (Luật quy định về các công ty xử lý rác)<br /> Batteriegesetz (Luật pin)<br /> Nachweisverordnung (Luật kê khai rác thải)<br /> Elektro- und Elektronikgerätegesetz<br /> (Luật về điện và điện tử gia dụng)<br /> Kreislaufwirtschaftsgesetz<br /> (Luật về nền kinh tế tuần hoàn)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Luật về nền kinh tế tuần hoàn<br /> Luật hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn và đảm bảo thực hiện quản lý rác thải<br /> một cách hiệu quả về mặt môi trường<br /> <br /> • Giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên<br /> • Đảm bảo quản lý rác thải một cách hiệu quả về mặt<br /> môi trường<br /> • Xác định những ưu tiên trong quản lý rác thải<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2