intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Trần Minh Anh

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
84
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Trần Minh Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Trần Minh Anh

1 <br />  <br /> <br /> ì <br />  <br /> <br /> ThS. <br />  Trần <br />  Minh <br />  Anh <br />   <br />  <br /> <br /> 5/29/13 <br />  <br /> <br /> 2 <br />  <br /> <br /> NỘI <br />  DUNG <br />  CHÍNH <br />  <br /> Khái <br />  niệm, <br />  đặc <br />  <br /> trưng <br />  và <br />  vai <br />  trò <br />  <br /> của <br />  chiến <br />  lược <br />  <br /> Quản <br />  trị <br />  chiến <br />  <br /> lược <br />  và <br />  quá <br />  <br /> trình <br />  quản <br />  trị <br />  <br /> chiến <br />  lược <br />  <br /> ThS. <br />  Trần <br />  Minh <br />  Anh <br />   <br />  <br /> <br /> 5/29/13 <br />  <br /> <br /> 3 <br />  <br /> <br /> THUẬT <br />  NGỮ <br />  CHIẾN <br />  LƯỢC <br />  <br /> <br /> ThS. <br />  Trần <br />  Minh <br />  Anh <br />   <br />  <br /> <br /> 5/29/13 <br />  <br /> <br /> 4 <br />  <br /> <br /> NGUỒN <br />  GỐC <br />  CHIẾN <br />  LƯỢC <br />  <br /> Stratos <br />  <br /> <br /> Agos <br />  <br /> ThS. <br />  Trần <br />  Minh <br />  Anh <br />   <br />  <br /> <br /> 5/29/13 <br />  <br /> <br /> 5 <br />  <br /> <br /> NGUỒN <br />  GỐC <br />  CHIẾN <br />  LƯỢC <br />  <br /> Chiến <br />   lược <br />   quân <br />   sự <br />   là <br />   nghệ <br />   thuật <br />   chỉ <br />   huy <br />   các <br />  <br /> phương <br />   :ện <br />   để <br />   giành <br />   chiến <br />   thắng. <br />   (từ <br />   điển <br />  <br /> Larous) <br />  <br /> Chiến <br />  lược <br />  quân <br />  sự <br />  là <br />  nghệ <br />  thuật <br />  chỉ <br />  huy <br />  ở <br />  vị <br />  trí <br />  <br /> ưu <br />  thế. <br />  (Clawzevit) <br />  <br /> Chiến <br />   lược <br />   là <br />   các <br />   kế <br />   hoạch <br />   đặt <br />   ra <br />   để <br />   giành <br />   thắng <br />  <br /> lợi <br />  của <br />  một <br />  cuộc <br />  chiến <br />  tranh. <br />  (Đào <br />  Duy <br />  Anh) <br />  <br /> <br /> ThS. <br />  Trần <br />  Minh <br />  Anh <br />   <br />  <br /> <br /> 5/29/13 <br />  <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2