intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 0 - Huỳnh Phước Hải

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 0 - Huỳnh Phước Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; ý nghĩa, mối quan hệ và vị trí của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Giúp sinh viên có thể hiểu được các bước trong quy trình xây dựng, triển khai, quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Trang bị những hiểu biết về việc ứng dụng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 0 - Huỳnh Phước Hải

Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> Thông tin giảng viên<br /> <br /> • Name: Huỳnh Phước Hải<br /> • Email: hphai@agu.edu.vn<br /> • Mobile: 0918.939.068<br /> • Website: www.huynhphuochai.tk<br /> hoặc http://staff.agu.edu.vn/hphai<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC ĐÍCH MÔN HỌC<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> • Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về hệ<br /> thống thông tin trong doanh nghiệp; ý nghĩa, mối<br /> quan hệ và vị trí của hệ thống thông tin trong<br /> doanh nghiệp.<br /> • Giúp sinh viên có thể hiểu được các bước trong<br /> quy trình xây dựng, triển khai, quản trị hệ thống<br /> thông tin trong doanh nghiệp.<br /> <br /> • Chương 1. Tổng quan<br /> <br /> • Trang bị những hiểu biết về việc ứng dụng hệ<br /> thống thông tin trong doanh nghiệp hiện nay.<br /> <br /> • Chương 7. An ninh máy tính<br /> <br /> • Chương 2. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp<br /> • Chương 3. Các thành phần của HTTT<br /> • Chương 4. Qui trình xây dựng HTTT trong DN<br /> • Chương 5. Phân tích và thiết kế HTTT trong DN<br /> • Chương 6. Chiến lược đầu tư dự án CNTT trong DN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> PHÂN BỔ THỜI GIAN<br /> <br /> 1. Hệ thống thông tin quản lý, Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm Minh<br /> Tuấn, NXB KH&KT, 2007.<br /> <br /> • Lý thuyết: 20 tiết ( 4 buổi)<br /> <br /> 2. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Phạm<br /> Minh Tuấn, NXB Hà Nội, 2005.<br /> <br /> • Thực hiện báo cáo: Sinh viên tự thực<br /> hiện ở nhà.<br /> <br /> 3. Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý, Hàn<br /> Viết Thuận, NXB Thanh Niên, 2001.<br /> <br /> • Bài tập: 5 tiết<br /> <br /> 4. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nguyễn Văn Ba, NXB<br /> ĐHQG Hà Nội, 2003.<br /> 5. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý, Phạm Thị Thanh Hồng,<br /> 2009<br /> 6. Bài giảng hệ thống thông tin quản lý, ThSy Nguyễn Anh Hào<br /> 10/30/2011<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> Tài liệu môn học<br /> <br /> Phương pháp học<br /> <br /> 1. Tài liệu đọc của môn học<br /> 2. Slide giảng của giảng viên<br /> <br /> • Theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép<br /> các vấn đề quan trọng vào sổ tay.<br /> <br /> 3. Hệ thống bài tập<br /> <br /> • Làm bài tập trong môn học.<br /> <br /> 4. Các đề tài báo cáo tiểu luận<br /> <br /> • Thực hiện báo cáo theo nhóm<br /> <br /> 5. Các tài nguyên tham khảo trên website<br /> <br /> • Đọc các bài báo và sách photo do giảng viên<br /> cung cấp.<br /> • Đọc thêm các tài liệu đọc sau môn học.<br /> 7<br /> <br /> Đánh giá môn học<br /> <br /> Qui định về Báo cáo môn học<br /> <br /> Điểm HP = Điểm KTTX * 50% + Điểm Thi* 50%<br /> <br /> • Viết báo cáo dạng tiểu luận. (Theo nội dung<br /> giáo viên gợi ý tìm hiểu)<br /> <br /> Kiểm tra thường xuyên<br /> 1.<br /> <br /> Báo cáo theo nhóm (Chủ đề các nhóm bốc thăm)<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Kiểm tra bài tập phần phân tích hệ thống thông tin.<br /> <br /> • Báo cáo đóng cuốn gửi cho giáo viên 1 tháng<br /> sau khi kết thúc môn học. (Các qui định trang<br /> trí theo đúng qui định của môn học đề ra)<br /> <br /> Thi kết thúc môn (Thí sinh được sử dụng tài liệu)<br /> 1.<br /> <br /> Trắc nghiệm ( 3 điểm) – 30 câu<br /> CHÚ Ý:TRẮC NGHIỆM KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, TẤT CẢ NỘI DUNG ĐƯỢC GV<br /> GIẢNG TRÊN LỚP ĐỀU CÓ THỂ ĐƯỢC HỎI TRONG BÀI THI.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> • Lớp trưởng tập hợp báo cáo và gửi tại phòng<br /> ND210. Nhà D. Khu Trung tâm Đại học An<br /> Giang<br /> <br /> Câu hỏi tự luận ( 2 điểm)<br /> Câu tự luận trình bày về 1 vấn đề lý thuyết nào đó đã học.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> 8<br /> <br /> Vẽ sơ đồ thiết kế hệ thống (BFD, DFD) ( 5 điểm)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Một số qui định trong môn học<br /> • Không nói chuyện riêng trong giờ học.<br /> • Kiểm tra thường xuyên vào cuối các buổi học<br /> • Về báo cáo nhóm<br /> – Nếu Báo cáo 01 giống Báo cáo 02‡.<br /> -> Báo cáo 01 = Báo cáo 02 = 0 điểm<br /> <br /> • Không nộp báo cáo: 0 điểm<br /> • Nộp báo cáo trễ: trừ 10% số điểm ( thời gian trễ tối đa 1 tuần)<br /> • Vắng kiểm tra: 0 điểm<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2