intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin

Xem 1-20 trên 760 kết quả Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin
 • Mục tiêu Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 1 giúp các bạn nắm được định nghĩa, tính chất và đặc trưng của các thuật ngữ, nắm vững và phân biệt vai trò của các loại thông tin trong doanh nghiệp.

  pdf11p phongphong321 05-07-2018 137 16   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu nắm vững các khái niệm hệ thống thông tin, hiểu rõ sự hình thành của hệ thống thông tin quản lý, phân loại các loại hệ thống thông tin quản lý và đặc điểm của mỗi loại, biết thành phần của một hệ thống thông tin.

  pdf17p phongphong321 05-07-2018 105 14   Download

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 3.2 trình bày về "Cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, quản trị nguồn lực phần cứng và phần mềm,...

  pdf9p phongphong321 05-07-2018 90 10   Download

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khảo sát hiện trạng, nội dung khảo sát, phương pháp khảo sát, thu thập tài liệu, đánh giá sơ lược sau khảo sát, phân tích hệ thống, phân tích hệ thống về chức năng,...

  pdf4p phongphong321 05-07-2018 72 8   Download

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 3.3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu đối với tổ chức, mô tả được nội dung và cách thức vận hành của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giải thích vì sao tổ chức ngày nay đầu tư vào công nghệ cơ sở dữ liệu.

  pdf7p phongphong321 05-07-2018 57 7   Download

 • Bài giảng Tổ chức hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp gồm 6 chương trình bày lý thuyết căn bản của hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp: chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin, chương 2: Cơ sở tổ chức hệ thống thông tin quản trị, chương 3: Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin quản trị, chương 4: Thiết kế hệ thống thông tin quản trị, chương 5: Xây dựng kế hoạch thiết kế hệ thống thông tin quản trị, chương 6: Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp.

  pdf88p small_12 10-06-2014 388 95   Download

 • Chương 9 - Quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các lý do sử dụng hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh, đổi mới công nghệ để hoàn thiện ưu thế cạnh tranh, bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p tangtuy16 02-07-2016 73 10   Download

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp - Chương I: Tổng quan về quản trị hệ thống thông tin nhằm giúp người học phân biệt được các khái niệm về quản trị, quản trị HTTT, dữ liệu, thông tin, tri thức, hệ thống;  vai trò của HTTT; phân loại thông tin trong doanh nghiệp và các dạng của nó; mô hình quản trị HTTT; đánh giá xu hướng phát triển của HTTT.

  pdf40p tuyetmai_9x 13-12-2012 651 68   Download

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp - Chương II (Bài 3): Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp giúp người học hiểu biết một cách khái quát về HT doanh nghiệp: chức năng, công việc, quy trình làm việc; hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của HTTT xử lý giao dịch, HTTT tự động hóa VP, HTTT quản trị tri thức, HTTT quản lý, HTTT hỗ trợ ra quyết định, HTTT hỗ trợ điều hành.

  pdf52p tuyetmai_9x 13-12-2012 266 55   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 3: Phân tích nội bộ nhằm trình bày về các yếu tố chủ yếu nội bộ của tổ chức: marketing, sản xuất, tài chính, tổ chức - quản trị - nhân sự, nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

  pdf23p bad_12 04-07-2014 123 18   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được các quá trình được tổ chức sử dụng để phát triển hệ thống thông tin, mô tả các giai đoạn chính của chu kỳ phát triển hệ thống, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng xây dựng hệ thống giải thích lựa chọn phát triển hệ thống: tự làm, mua ngoài, thuê gia công và người dùng tự làm.

  pdf10p phongphong321 05-07-2018 60 12   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chiến lược xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin, các giai đoạn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, những yếu tố quyết định thành công của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh.

  pdf6p phongphong321 05-07-2018 63 10   Download

 • Mục tiêu bài giảng nhằm mô tả sự xuất hiện của kỹ nguyên thông tin và cách thức đạo đức máy tính ảnh hưởng việc sử dụng hệ thống thông tin, thảo luận những quan tâm đạo đức với “sự riêng tư”, chính xác, đặc trưng, và truy xuất thông tin, định nghĩa tội phạm máy tính, và các loại tội phạm máy tính, phân biệt các thuật ngữ “computer virus,” “worm,” Trojan Horse,...

  pdf6p phongphong321 05-07-2018 83 10   Download

 • Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 5: Các trình chuẩn đoán máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình setup của BIOS, các trình chuẩn đoán máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt8p nguoibakhong01 02-09-2017 165 9   Download

 • Mục đích của bài giảng là: Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị HTTT doanh nghiệp, có kiến thức về các khía cạnh trong quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp, sử dụng được một số ứng dụng đã có trong việc quản trị và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 94 8   Download

 • Mục tiêu của môn học giúp các bạn mô tả đặc trưng mạng và nhận biết công nghệ mạng chủ yếu, đánh giá các phương tiện truyền dẫn, mạng, và dịch vụ mạng, mô tả được hoạt động và các công nghệ của Internet, cách chúng được khai thác để hỗ trợ truyền thông, mô tả khái niệm thương mại điện tử và cách thức xử lý, mô tả các chiến lược các công ty vận dụng để cạnh tranh trong môi trường số.

  pdf11p phongphong321 05-07-2018 38 6   Download

 • Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; ý nghĩa, mối quan hệ và vị trí của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Giúp sinh viên có thể hiểu được các bước trong quy trình xây dựng, triển khai, quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Trang bị những hiểu biết về việc ứng dụng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp hiện nay.

  pdf2p phongphong321 05-07-2018 52 4   Download

 • Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 5: Khảo sát và chẩn đoán máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình Set up của Bios, các trình chẩn đoán máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngàng Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf15p abcxyz123_06 10-03-2020 18 0   Download

 • Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về quản trị chất lượng dịch vụ, thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ, hệ thống phân phát dịch vụ, nhân tố con người trong quản trị chất lượng dịch vụ và sự tin cậy của dịch vụ.

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 1197 96   Download

 • Bài giảng Quản trị công nghệ (hệ Đại học chính quy) được biên soạn nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về quản trị công nghệ cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf56p codon_10 01-04-2016 285 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin
p_strCode=baigiangquantrihethongthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2