intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực_c5

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

292
lượt xem
126
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I. ĐỊNH NGHĨA TẠO PHÁT TRIỂN là ĐÀO là việc thực hiện là việc thực hiện vi là các hoạt động các hoạt động học tập nhằm học tập nhằm mục đích nâng chuẩn bị cho cao tay nghề, kỹ nhân viên theo kịp năng cho một cá với tổ chức khi có với một sự thay đổi nhân công việc hiện hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị nguồn nhân lực_c5

 1. LOGO CHƯƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  NGUỒN NHÂN LỰC
 2. LOGO I. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I. ĐỊNH NGHĨA TẠO PHÁT TRIỂN là ĐÀO là việc thực hiện là việc thực hiện vi là các hoạt động các hoạt động học tập nhằm học tập nhằm mục đích nâng chuẩn bị cho cao tay nghề, kỹ nhân viên theo kịp năng cho một cá với tổ chức khi có với một sự thay đổi nhân công việc hiện hành.
 3. 2. Phân biệt hoạt động đào tạo và hoạt động LOGO phát triển HoẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HoẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Tập trung CÔNG ViỆC HiỆN TẠI CÔNG ViỆC TƯƠNG LAI Phạm vi CÁ NHÂN, NHÓM, TỔ CHỨC CÁ NHÂN Thời gian NGẮN HẠN DÀI HẠN KHÁC PHỤC SỰ THIẾU Mục đích CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG HỤT VỀ KỸ NĂNG. LAI
 4. 3. Mục đích LOGO Xã hội •Tạo ra nguồn nhân Tổ chức lực có trình độ chuyên môn cao. chuyên •Trình độ tay nghề Người lao động Chiến lược chủ chốt Chi tăng lên: năng suất cho sự phồn vinh cao •Tạo sự gắn bó với của đất nước. • Nâng cao chất Nâng tổ chức. lượng thực hiện •Tạo tính chuyên công việc nghiệp trong phong •Giảm tai nạn lao cách làm việc. động •Thích ứng với công •Giảm bớt giám sát. việc tại thời điểm hiện tại và tương lai. •Phát huy tính sáng tạo
 5. LOGO II. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO: -PHÂN TÍCH TỔ CHỨC -PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC -PHÂN TÍCH CÁ NHÂN XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU LỰA CHỌN ĐÀO TẠO PP ĐÀO TẠO XÂY DỰNG TIẾN HÀNH ĐO LƯỜNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO VỚI TIÊU CHUẨN
 6. LOGO 1. Đánh giá nhu cầu Khi nào? Bao lâu? a.Xác định Bộ phận nào? Kỹ năng nào? vấn đề Loại lao động nào? Bao nhiêu người?
 7. -Kiểm LOGO tra đánh giá tình hình thực b. Tiến trình xác hiện công việc định nhu cầu -Dự kiến những yêu cầu đối với nhân viên tương lai Làm tốt Công việc thực hiện kém hiệu quả Chuẩn bị Do không Không hưa đặt vấn tương lai muốn làm biết làm đề đào tạo -Ko biết làm gì So sánh với Ko đủ Chính sách -Ko có điều tiêu chuẩn nhân sự trình độ kiện để làm Tái bố Có khả năng Thải hồi trí công việc đào tạo được Phí tổn Tuyển nhân ĐÀO TẠO Phí tổn lớn hợp lý viên khác
 8. c. Cơ sở xác định nhu cầu LOGO Phân tích tổ  Phân tích công  chức việc •Xác định những •Phân tích chiến nhiệm vụ cần Tổ chức lược của tổ chức. thực hiện •Đánh giá tình Đánh •Khả năng của hình thực hiện hình Công việc người đào tạo, công việc hiện cơ sở vật chất, tại. Cá nhân nguồn lực tài •Xác định những chính thiếu sót để xác định nhu cầu đào tạo. Phân tích cá nhân •Chú trọng đến năng lực và đặc tính cá nhân của nhân viên. •Chú trọng đến đến các đối tượng (khả năng, kỹ năng) thật sự cần đào tạo.
 9. LOGO 2. Giai đoạn đào tạo 2.1.Các nguyên Nguyên tắc Nguyên tắc tắc học phản hồi: cho củng cố: học cho và duy trì một nhân viên biết nhân hành vi nghề họ có tiến bộ nghiệp. thông qua thông chương trình ch đào tạo không Nguyên tắc Nguyên tắc về thực sự thích hợp: hành: nhắc lại hoặc sự thích hợp của nh thích tập lại để nhớ chương trình đào nguyên tắc làm tạo với khả năng việc đã được và mong muốn đào tạo. của người học
 10. LOGO 2.2. Xây dựng chương đào tạo Tiêu chíí Tiêu ch Phương  Giảng viên  Chi phí pháp
 11. LOGO 2.2.1 Giảng viên Bên trong Bên ngoài Những nhân viên Chuyên gia, lâu năm có nhiều những nhà quản kinh nghiệm và có lý có kinh nghiệm khả năng truyền ở những tổ chức đạt khác
 12. LOGO 2.2.2. Chi phí + Chi phí tiền lương cho người lao động Chi phí trong khi học việc học tập + Chi phí về công cụ dùng trong học tập + Tiền lương của những nhà quản lý trong thời gian họ quản lý bộ phận học việc Chi phí + Tiền thù lao cho giáo viên, nhân viên đào tạo đào tạo và bộ phận phục vụ của họ. + Chi phí cho dụng cụ giảng dạy: máy chiếu, tài liệu, sách…
 13. LOGO 2.2.3. Phương pháp Đào tạo cho Đào tạo cho nhân viên  nhà quản trị
 14. LOGO a. Các phương pháp đào tạo nhân viên TRÒ CHƠI RECRUITME KỸ THUẬT QuẢN TRỊ NT Gi Ỏ TÌNH HuỐNG JOB AND VÀ WORK ĐÓNG VAI DESIGN MÔ HÌNH HÀNH VI ĐÀO TẠO CHƯƠNG TẠI NƠI TRÌNH LÀM ViỆC ĐỊNH HƯỚNG NGOÀI TRỜI
 15. LOGO Các phương pháp đào tạo nhà quản trị b. LUÂN JOB AND CHUYỂN WORK CÔNG ViỆC DESIGN KINH NGHIỆM JOB AND TRƯỚC WORK KỲ HẠN DESIGN NHẤT THỜI RECRUITME THẢO LuẬN NT KiỀM CẶP BÀI GiẢNG VÀ HƯỚNG DẪN GiẢNG DẠY NHỜ MÁY TÍNH
 16. LOGO 3. Giai đoạn đánh giá Phương pháp 1 •Thăm dò ý kiến của tất cả những người quan tâm đến chương trình đào tạo Phương pháp 2 •Trao đổi trực tiếp với những người mới được đào tạo • Hỏi ý kiến của cán bộ quản lý Phương pháp 3 sánh những người mới được đào tạo và những • So So Phương pháp 4 người chưa được đào tạo
 17. LOGO
 18. BÀI TẬP NHÓM LOGO HÃY MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÀ ANH/CHỊ  BiẾT TẠI CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI  HoẶC DỊCH VỤ.   Lý do chương trình đào tạo được thiết lập.   Đối tượng được thụ hưởng chương trình.   Đào tạo cho kỹ năng nào?   Số lượng học viên tham gia chương trình?   Nguồn giảng viên tham gia đào tạo?   Mô tả cụ thể cách thức chương trình đào tạo được  diễn ra? (Phương pháp sử dụng để đào tạo)   Hoạch toán chi phí cho chương trình?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2