intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Rainforest Alliance đào tạo cho các nông trại trà ở Việt Nam

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

49
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày một số kiến thức về đào tạo cho các nông trại trà ở Việt Nam: quản lý cây trồng tổng hợp, bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn đất, tiếp xúc với hóa chất, quản lý rác thải, trẻ em trên nông trại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Rainforest Alliance đào tạo cho các nông trại trà ở Việt Nam

 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt Phiên bản: 2011 Rainforest Alliance đào tạo cho các nông trại trà ở Việt Nam -Tài liệu dành cho vườn trà- ©2009 Rainforest Alliance
 2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt Phiên bản: 2011 Quản lý Cây trồng Tổng hợp ©2009 Rainforest Alliance
 3. 1. Chấm dứt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 8.4 8.4(chủ (chủchốt) chốt) 3
 4. Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: 2. Giảm thuốc bảo vệ thực vật theo phân loại chí: 8.5 8.5 I và II của WHO 4
 5. Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 3. IPM (Quản lý Dịch hại Tổng hợp) 8.1 8.1 Làm cho nông trại của bạn tươi tốt và lành mạnh: • Tỉa cành thường xuyên • Vệ sinh bụi trà • Đầy đủ phân bón • Loại bỏ cành nhánh hoặc bụi trà bị nhiễm sâu bệnh • Phòng trừ sâu bọ với các thành phần tự nhiên v.v. 5
 6. Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 4. Thay đổi sản phẩm hóa chất 8.2 8.2 6
 7. Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 5. Dụng cụ chia độ và bảo trì thiết bị 8.3 8.3  7
 8. Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 6. Duy trì ghi chép khi áp dụng 8.2 8.2 • Ngày tháng • Sản phẩm • Vị trí và quy mô khu vực • Số lượng và liều lượng • Người áp dụng • Thiết bị 8
 9. Ngôn ngữ: Tiếng Việt Phiên bản: 2011 Bảo tồn hệ sinh thái ©2009 Rainforest Alliance
 10. Bản đồ của nông trại bạn Tương Tươngứng 2.1. ứngtiêu 2.1.(chủ tiêuchí: (chủchốt) chốt) chí: Xác định các khu vực cần bảo vệ: • Các nguồn nước, ruộng lúa • Rừng , gỗ • Các khu vực nhà ở • Đường xá công cộng 10
 11. Bảo vệ các nguồn nước Tương Tươngứng ứngtiêu 2.6 2.6 tiêuchí: chí: Vườn trà bên cạnh ruộng lúa
 12. Bảo vệ các nguồn nước Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 2.6 2.6 • Duy trì khoảng cách giữa trà và các nguồn nước/ruộng lúa No crop No crop Stream 12 Không cây Không cây trồng trồng Sông
 13. Bảo vệ các nguồn nước Tương Tươngứng ứngtiêu 2.6 2.6 tiêuchí: chí: • Thiết lập khu vực không-phun xịt No-spray zone No-spray zone -p hun kh ô ng vự c Khu xịt
 14. Bảo vệ các nguồn nước Tương Tươngứng ứngtiêu tiêuchí: chí: 2.6 2.6 • Thiết lập hàng rào thực vật Vegetative barrier Cây trồng Water Crop Vegetative barrier Hàng rào thực vật Nguồn nước
 15. Bảo vệ rừng Tương Tươngứng ứngtiêu 2.5 2.5 tiêuchí: chí: • Duy trì khoảng cách giữa trà và rừng cây Khoảng cáchDistance
 16. Bảo vệ rừng Tương Tươngứng ứngtiêu 2.5 2.5 tiêuchí chí: : • Thiết lập khu vực không-phun xịt Không-phun xịt
 17. Bảo vệ các khu vực nhà ở/đường đi công cộng Tương Tươngứng ứngtiêu 2.7 2.7 tiêuchí: chí: Vườn trà cạnh khu vực nhà ở/ đường đi công cộng
 18. Bảo vệ khu vực nhà ở/đường đi công cộngTương Tươngứng ứngtiêu 2.7 2.7 tiêuchí: chí: • Duy trì khoảng cách giữa vườn trà và nhà ở • Thiết lập khu vực không-phun xịt • Thiết lập hàng rào thực vật
 19. Không săn bắn Tương Tươngứng 3.3 ứngtiêu 3.3(chủ tiêuchí: (chủchốt) chốt) chí: 19
 20. Kiểm kê danh mục động vật Tương Tươngứng ứngtiêu 3.1 3.1 tiêuchí: chí: • Danh sách tên động vật và số thứ tự
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2