Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
23
lượt xem
4
download

Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương gồm các ý chính được trình bày như sau: Những điều chỉnh báo cáo tài chính phục vụ cho phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô, các chỉ tiêu phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

D H _T TM CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ M U 1 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp KẾT CẤU CHƯƠNG        U  M  _T TM  H  5.1. Những điều chỉnh báo cáo tài chính phục vụ cho phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô 5.1.1. Điều chỉnh kế toán 5.1.2. Điều chỉnh đối với lạm phát và vốn tài trợ 5.1.3. Trình bày lại báo cáo tài chính với tỷ giá cố định 5.2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô 5.2.1. Chất lượng danh mục cho vay 5.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả và hiệu suất 5.2.3. Tính bền vững tài chính 5.2.4. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời 5.2.5. Đòn bẩy và an toàn vốn 5.2.6. Chỉ số quy mô và phạm vi tiếp cận 5.2.7. Các chỉ tiêu hoạt động và một số biến số D  2 5.1. NHỮNG ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CHO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ D M _T TM H 5.1.1. Điều chỉnh kế toán  5.1.2. Điều chỉnh đối với lạm phát và vốn tài trợ  5.1.3. Trình bày lại báo cáo tài chính với tỷ giá cố định  U 3 5.1.1. ĐIỀU CHỈNH KẾ TOÁN D M _T TM H 5.1.1.1. Điều chỉnh kế toán đối với các khoản mất vốn  5.1.1.2. Điều chỉnh kế toán đối với khấu hao tài sản cố định  5.1.1.3. Điểu chỉnh kế toán đối với lãi trích trước và chi phí lãi vay trích trước  U 4 5.1.1.1. ĐIỀU CHỈNH KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN MẤT VỐN D M _T TM H Lập dự phòng mất vốn  Định kỳ xóa sổ các khoản nợ khó đòi  U 5

Đồng bộ tài khoản