intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế web: Chương 1 - Giới thiệu về Internet và web

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

107
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu các khái niệm cơ bản về Internet; lịch sử phát triển của Internet; giới thiệu Web; các dịch vụ cơ bản của Internet; các bước thiết lập một Website được trình bày trong "Bài giảng Thiết kế web: Chương 1 - Giới thiệu về Internet và web".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế web: Chương 1 - Giới thiệu về Internet và web

 1. 1
 2. 2 Mục tiêu  Kiến thức: Cung cấp kiến thức thiết kế website ở mức độ căn bản và nâng cao.  Kỹ năng: Giúp sinh viên làm việc tốt và khai thác các hỗ trợ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Visual Studio.Net, Dreamweaver 2
 3. 3 Nội dung Phân bổ thời gian Tổng Ghi TT Nội dung môn học Lý Thực Tự Số tiết chú thuyết hành học Giới thiệu WWW và các 1 1 1 0 10 khái niệm cơ bản 2 Ngôn ngữ HTML 16 5+2 9 30 3 Javascript 6 2+1 3 25 4 Cascading Stylesheet 7 2+2 3 15 5 Dreamwave 13 5+2 6 30 6 ASP.NET 17 5+3 9 30 TỔNG 60 18+10 30 150 3
 4. 4 Kiến thức tiên quyết  Đã học qua nhập môn tin học và lập trình căn bản  Kiến thức về kỹ thuật lập trình C, C++, C#. 4
 5. 5 Tài liệu  [1] JonDuckett ,Beginning Web Programming with HTML, XML and CSS, John Wiley & Sons, Ltd., 2010  [2] WallPeart, Simple CSS Standard Edition, WallPeart, WallPearl’sBlog, 2008  Source code mẫu ở website: http://www.w3school.com  Các ví dụ ở website: http://www.codeguru.com hay http://www.codeproject.com  Các sách tiếng Việt về Thiết kế Web, ASP.Net với C#, Dreamweaver  Sách tiếng Anh: Beginning ASP.Net, Professional ASP.Net (nhà xuất bản WROX), Dreamweaver 8  Slide bài giảng và bài tập thực hành 5
 6. 6 Tiêu chuẩn đánh giá Kiểm tra và Thi Điểm Tuần Kiểm tra thường xuyên Bất kỳ Thi giữa kỳ 20% Tuần5 Thi cuối kỳ 50% Tuần 10 (LT+TH) Báo cáo tiểu luận 30% Hàng tuần Yêu cầu đối với sinh viên: • Dự lớp: lý thuyết trên 75% • Bài tập: hoàn thành các bài tập trên lớp và ở nhà • Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận của nhóm 6
 7. 7 Trao đổi thông tin Địa chỉ mail: • Kimchi_12041972@yahoo.com Địa chỉ download tài liệu: • https://kimchidhcn.wordpress.com 7
 8. CHƯƠNG I 8
 9. Nội Dung Các khái niệm cơ bản về Internet Lịch sử phát triển của Internet Giới thiệu Web Các dịch vụ cơ bản của Internet Các bước thiết lập một Website 9
 10. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ INTERNET  Internet: mạng máy tính toàn cầu, các máy truyền thông với nhau bằng giao thức chung là TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol)  Intranet: là mạng cục bộ không nối vào Internet, truyền thông bằng giao thức TCP/IP.  Mô hình Client-Server: mô hình khách-chủ. Server chứa tài nguyên dùng chung cho nhiều máy Client  Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm về thời gian, tài chính, dễ quản trị hệ thống.  Cách hoạt động của mô hình này là máy Server ở trang thái hoạt động(24/24) và chờ yêu cầu từ phía Client. Khi Client yêu cầu thì máy Server đáp ứng yêu cầu đó.
 11. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ INTERNET  Internet Server: là các Server cung cấp các dịch vụ Internet (Web Server, Mail Server, FTP Server…)  Internet Service Provider (ISP): Nhà cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng. Mỗi ISP có nhiều khách hàng và có thể có nhiều loại dịch vụ Internet khác nhau.  Internet Protocol: nghi thức truyền thông tin giữa các máy tính trong mạng  World Wide Web (WWW): còn gọi là Web, là một dịch vụ phổ biến nhất hiện nay trên Internet. Web là một ứng dụng chạy trên mạng Client-Server, khách và chủ web liên lạc nhau bằng giao thức http (HyperText Transfer Protocol). Các web server cung cấp thông tin được định dạng theo ngôn ngữ HTML
 12. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ INTERNET  Phương thức truyền thông tin trong Internet: Khi một máy tính có địa chỉ IP là x (máy X) gửi tin đến máy tính có địa chỉ IP là y (máy Y) thì phương thức truyền tin cơ bản diễn ra như sau:  Nếu máy X và máy Y cùng nằm trên một mạng con thì thông tin sẽ được gửi đi trực tiếp.  Còn máy X và Y không cùng nằm trong mạng con thì thông tin sẽ được chuyển tới một máy trung gian có đường thông với các mạng khác rồi mới chuyển tới máy Y. Máy trung gian này gọi là Gateway
 13. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET  Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ (1969) – mạng giữa các trường ĐH.  Năm 1989 - Tim Berners Lee phát minh ra World Wide Web, sau đó tạo ra ngôn ngữ Hypertext Markup Language – HTML  Năm 1990 – Tim viết trình duyệt (Web Browser) và Web server đầu tiên (info.cern.ch). Ngày 30 tháng tư năm 1993, CERN thông báo rằng World Wide Web sẽ được miễn phí để sử dụng cho bất cứ ai.  Web đã bùng nổ vào năm 1993 khi sinh viên Marc Andreessen tốt nghiệp trường Đại học Illinois phát triển thành công một phần mềm giúp hiển thị các trang Web dưới dạng đồ họa.  Việt nam có Internet vào tháng 11/1997
 14. GiỚI THIỆU VỀ WEB  World Wide Web(WWW): Là dịch vụ phân tán cung cấp thông tin dạng đa phương tiện (multimedia) dựa trên hypertext  Phân tán: thông tin được đặt trên nhiều máy chủ khắp thế giới  Multimedia: thông tin bao gồm text, graphics, sound, video  Hypertext: là kỹ thuật được sử dụng để truy cập thông tin Để sử dụng dịch vụ này máy Client cần có một chương trình gọi là Web Browser. • Web Browser: trình duyệt Web. Dùng để truy xuất các tài liệu trên các Web Server. Các trình duyệt hiện nay là Internet Explorer, Nestcape,…
 15. GiỚI THIỆU VỀ WEB  Website: Một tập hợp nhiều web page, thể hiện thông tin của một tổ chức hoặc một chủ đề nào đó  Web Page: là một file văn bản chứa những tag HTML hoặc những đọan mã đặc biệt mà trình duyệt web có thể hiểu và thông dịch được, file được lưu với phần mở rộng là .html hoặc htm.  Home page: là trang web đầu tiên trong web site  Hosting provider: là công ty hoặc tổ chức đưa các trang của chúng ta lên mạng  Publish: Xuất bản trang web  Web server: là một chương trình đáp ứng yêu cầu truy xuất tài nguyên
 16. GiỚI THIỆU VỀ WEB  URL(Uniform resource locator): một địa chỉ chỉ đến một file cụ thể trong nguồn tài nguyên mạng.  Ví dụ: 207.46.130.149 được biểu diễn trong URL là www.microsoft.com  URL tuyệt đối: là địa chỉ Internet đầy đủ của một trang hoặc file, bao gồm giao thức, vị trí mạng, đường dẫn tuỳ chọn và tên file. Ví dụ, http:// www.microsoft.com/ms.htm.  URL tương đối: mô tả ngắn gọn địa chỉ tập tin kết nối có cùng đường dẫn với tập tin hiện hành, URL tương đối đơn giản bao gồm tên và phần mở rộng của tập tin. Ví dụ: index.html
 17. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ WEB  HTML (HyperText makup Language) gồm các đoạn mã chuẩn được quy ước để thiết kế Web và được hiển thị bởi trình duyệt Web – Hypertext (Hypertext link) là một từ hay một cụm từ đặc biệt dùng để tạo liên kết giữa các trang web – Mark up: là cách định dạng văn bản để trình duyệt hiểu và thông dịch được. – Language: tập những quy luật để định dạng văn bản trên trang web.  Trình soạn thảo trang web: Có thể soạn thảo web trên bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào: Notepad, FrontPage hoặc Dreamweaver.
 18. GiỚI THIỆU VỀ WEB
 19. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WEB  Tên miền (domain): địa chi website, trên Internet chỉ tồn tại một địa chỉ. Có hai loại:  Tên miền quốc tế: là tên miền có dạng .com, .net, .org, .biz.  Ví dụ: www.google.com, www.idvn.net,...  Tên miền việt nam: là tên miền có dạng .vn, com.vn, .net.vn,…  Ví dụ: www.hui.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2