intTypePromotion=3

Bài giảng Toán lớp 7 - Tiết 56: Tính chất tia phân giác của một góc

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Huyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng Toán lớp 7 - Tiết 56: Tính chất tia phân giác của một góc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng biên soạn dựa trên chương trình học môn Toán lớp 7 với bài học "Tính chất tia phân giác của một góc" bao gồm các nội dung như: định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác; Định lí đảo. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán lớp 7 - Tiết 56: Tính chất tia phân giác của một góc

  1. KIỂM TRA BÀI CŨ: 1.Nêu định nghĩa tia phân giác của một góc. 2.Vẽ góc xOy và vẽ tia phân giác của góc xOy bằng  thước và compa. 1. Tia phân giác của một góc là tia năm giữa hai cạnh của  góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau
  2.       Dùng thước hai lề có thể vẽ được tia phân giác của  một góc không?       Gấp góc xOy sao cho hai cạnh Ox và Oy trùng nhau. Từ đi Hãy đi ền vào ch ểm M tu ỗ (…) để hoàn thành câu sau: ỳ ý trên tia phân giác Oz, ta g ấp MH  vuông góc với hai cạnh trùng nhau Ox và Oy. Nếu điểm M nằm trên tia phân giác của góc xOy thì điểm  Vcách đ M ……………hai c ều ấp nhạ ới cách g ưnh c ủa góc xOy.  vậy MH g ọi là gì?
  3. 1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác  : a.Thực hành: (SGK) b. Định lí 1(định lí thuận): (SGK)       Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều  hai cạnh của góc đó.x A 1 xOy,Oz là phân giác của góc  o z 2 M xOy, GT M thuộc Oz, B y KL MA     Ox, MB    Oy MA  =  MB Chứng minh: (SGK)
  4. Bài toán:          Cho điểm M nằm bên trong góc xOy sao cho khoảng cách từ  M đến hai cạnh Ox và Oy bằng nhau. Hỏi điểm M có nằm trên tia  phân giác của góc xOy không? x A O M B y Dựa vào bài toán trên hãy điền vào chỗ (….) nội dung thích  hợp : Nếu điểm M nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc  Tia phân giác thì OM là …………………c ủa góc xOy.
  5. 2. Định lí đảo: Định lí 2: SGK      Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc  thì nằm trên tia phân giác của góc đó x A Điểm M nằm trong góc xOy, MA       Ox ,MB      Oy, O M Chứng minh: GT MA  =  MB    MOA Và    MOB Có A = B = 900 KL OM là phân giác của góc xOy y MA = MB(gt) B ịnh lí 2 ta có nh       Từ định lí 1 và đ ận xét sau:Tập hợp các điểm  nằm bên trong m Nhận xét: ( SGK) ều hai cạạnh chung ột góc và cách đOM là c nh của góc là tia phân  Suy ra: AOM = BOM (2góc tương ứng) giác của góc đó. Do đó:    MOA =    MOB(Cạnh huyền­ cạnh góc vuông Mà OM nằm trong góc AOB Nên OM là tia phân giác của góc x0y
  6. Bài tập1: Trường hợp nào sau đây chứng tỏ MA  =   x x MB A A 1 o z o 2 z M M Hình 1 x B y A Hình 2 B y 1 o 2 z M Hình 3 B y Sai rồi Hoàn toàn chính xác    
  7. Bài tập 2: Đánh dấu ‘X’ vào ô trống em  chọn Khẳng định Đúng Sai 1.Mọi điểm nằm trên tia phân giác của một  X góc thì cách đều hai cạnh của góc. 2.Mọi điểm nằm bên trong một góc thì nằm  trên tia phân giác của góc đó. X 3. Điểm cách đều hai cạnh của góc thì nằm  X trên tia phân giác của góc đó. 4. Điểm nằm bên trong một góc và cách đều  X hai  cạnh  của  góc  thì  nằm  trên  tia  phân  giác  của góc đó. `
  8. b x Cách vẽ tia  a phân giác của  góc xOy bằng  O M thước hai lề y ­ Áp thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia ­ Làm tương tự với cạnh Oy, ta kẻ đường thẳng b. ­ Gọi M là giao điểm của a và b ­ Ta được OM là tia phân giác của góc xOy ­ Hãy giải thích tia OM được vẽ như vậy đúng là tia phân giác  của góc xOy
  9. So sánh khoảng cách từ M đến  hai cạnh Ox và Oy dựa vào  ­ Học thuộc hai định lý. Biết cách  khoảng cách hai lề của chiếc  thch ướức.ng minh mỗi định lý ­ Bài tập nhà: BT32; 34; 35 SGK ­ Xem trước bài 6
  10. x A . O . B y

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản