intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổng quan về cài đặt và quản trị mạng: Chương 2 - Bùi Trọng Tùng

Chia sẻ: Vu Trung Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

114
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổng quan về cài đặt và quản trị mạng - Chương 2: Thiết kế mạng LAN giới thiệu chung quy trình mạng, các kiến thức cơ sở, khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế mạng, các vấn đề liên quan đến cài đặt và quản trị mạng,...Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về cài đặt và quản trị mạng: Chương 2 - Bùi Trọng Tùng

2/7/2012<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> THI T K M NG LAN<br /> <br /> Bùi Tr ng Tùng B môn TT&MMT - Khoa CNTT Trư ng ð i h c BKHN<br /> 1<br /> <br /> N i dung<br /> 1. 2. 3.<br /> <br /> Quy trình m ng Kh o sát và phân tích yêu c u Thi t k m ng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/7/2012<br /> <br /> N i dung<br /> 1. 2. 3. 4. 5.<br /> <br /> Quy trình m ng Kh o sát và phân tích yêu c u Thi t k m ng Tri n khai h t ng m ng Qu n tr m ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.Quy trình m ng<br /> 1.1. Khái ni m quy trình m ng Khái ni m<br /> Ti n trình xây d ng và phát tri n m ng máy tính Có s k th a<br /> <br /> M c ñích<br /> Khai thác h th ng m ng hi u qu Tránh lãng phí tài nguyên D dàng v n hành, b o trì, phát tri n<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/7/2012<br /> <br /> Quy trình m ng PDIOO<br /> L p k ho ch (Planning)<br /> Xây d ng ti n trình công vi c D trù chi phí D ñoán r i ro<br /> <br /> Thi t k (Design)<br /> Thu th p yêu c u, kh o sát hi n tr ng Phân tích ð xu t gi i pháp Xây d ng sơ ñ thi t k L p tài li u<br /> <br /> 5<br /> <br /> Quy trình m ng PDIOO (ti p)<br /> Tri n khai cài ñ t (Implementation)<br /> Cài ñ t ph n c ng : ñi dây m ng, l p ñ t, c u hình thi t b n i k t m ng (hub, switch, router) Cài ñ t ph n m m<br /> C u hình server, máy tr m Cài ñ t, c u hình các d ch v m ng T o ngư i dùng, phân quy n s d ng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/7/2012<br /> <br /> Quy trình m ng PDIOO (ti p<br /> V n hành (Operation)<br /> Ki m tra<br /> S k t n i gi a các máy tính Ho t ñ ng c a các d ch v M c ñ an toàn c a h th ng D a vào b ng ñ c t yêu c u<br /> <br /> Giám sát : hi u năng, hi u su t, ñ an toàn m ng<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quy trình m ng PDIOO (ti p)<br /> T i ưu hóa (Optimization)<br /> ðánh giá hi u năng, hi u qu m ng Xây d ng gi i pháp tăng cư ng hi u năng, c i thi n hi u qu m ng Chu n b m r ng m ng<br /> <br /> B o trì (Retirement)<br /> Kh c ph c nh ng v n ñ n y sinh<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/7/2012<br /> <br /> 1.2. Phương pháp thi t k top-down<br /> Phương pháp “connect-the-dots”<br /> ð t t t c các thi t b lên b n v K t n i các thi t b H n ch ???<br /> <br /> Thi t k t t ???<br /> Tính s n sàng Kh năng m r ng B om t Qu n tr Hi u năng Kinh t<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2. Phương pháp thi t k top-down<br /> B t ñ u t t ng cao xu ng t ng th p (mô hình OSI) Phân tích m c ñích, yêu c u<br /> Trư c tiên !!! Quan tr ng<br /> <br /> Ki u d li u, lưu lư ng, ng d ng Các nhóm ngư i dùng Thi t k m c logic trư c, m c v t lý sau V i m ng c l n c n module hóa<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2