intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Phần 1): Bài 2 - Đặng Trang Viễn Ngọc

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

253
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài 2 của bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (P1) trình bày về các dạng văn hóa doanh nghiệp. Trong bài này, người học sẽ được tìm hiểu 6 mô hình văn hóa doanh nghiệp, đó là: Mô hình Harrison/Handy, mô hình Deal và Kennedy, mô hình Quinn và McGrath, mô hình văn hóa doanh nghiệp của Scholz, mô hình văn hóa doanh nghiệp của Daft, mô hình văn hóa doanh nghiệp của Sethia và Klinou.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Phần 1): Bài 2 - Đặng Trang Viễn Ngọc

 1. Văn hóa doanh nghiệp Đại học – Cao đẳng không phải Cấp 4 GVGV Đặng ĐặngTrang Viễn Trang Viễn Ngọc Ngọc
 2. Nội dung Logo 1 Khái quát về văn hóa doanh nghiệp 2 Các thành tố trong văn hóa doanh nghiệp Hoàn thiện hệ thống tổ chức 3 GV GV Đặng Đặng Collect Trang Trang Viễn Viễn Ngọc Ngọc by www.thuonghieuso.net
 3. Khái quát về văn hóa doanh nghiệp Logo Bài 1 Những vấn đề chung Bài 2 Các dạng văn hóa doanh nghiệp GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net 3
 4. Bài 2: Các dạng VHDN Logo 11 2 33 4 54 66 Mô hình TEXT TEXT Mô hình Mô TEXT hình Mô hình Mô hình Mô hình Harrison Deal & Quinn & Scholz Daft Sethia & / Handy Kennedy Mc Grath Klenow GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 5. 2.1 Mô hình của Harrison/ Handy Logo Harrison(1972) PHÂN LOẠI 2001 2002 2003 2004 1 2 3 4 Vă Vă Vă Vă Qu Cô Va nh nh nh Cá nh ng i yề óa óa óa trò n óa nl hâ việ ực n c Handy Collect 1978 đã phát triển by www.thuonghieuso.net
 6. 2.1.1. Văn hóa Quyền lực (..) Logo  Handy SO SÁNH CẤU TRÚC VĂN HÓA: quyền lực = thần Dớt * = câu lạc bộ mạng nhện *: VH của các vị thần trên đỉnh Olympia với thần Dớt Collect by www.thuonghieuso.net ở vị trí trung tâm quyền lực
 7. 2.1.1. Văn hóa Quyền lực (..) Logo Mối quan hệ xây dựng phát triển dựa vào sự tin cây, đồng cảm mối quan hệ cá nhân GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 8. 2.1.1. Văn hóa Quyền lực (tt) Logo VHQL Điểm mạnh Điểm yếu •phản ứng nhanh •phụ thuộc năng lực •linh hoạt người có quyền lực •khó ở quy mô lớn GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 9. 2.1.2. Văn hóa Vai trò (..) Logo phản ánh Sức mạnh cơ chế hành chính nguyên tắc tổ chức tính chuyên môn hóa ThemeGallery is a tính logic sản Design xuất Digital Content & Contents hợp lý marketing mall developed by Guildtài Design Inc. chính nhà QL cấp cao phối hợp và kiểm soát chức năng CMH “thanh giằng” Thống nhất cột trụ “xà ngang” của đỡ “mái đền” đền thờ thần Hy Lạp GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 10. 2.1.2. Văn hóa Vai trò (tt) Logo Kết quả thực hiện Quyền Quyền hạn hạn Môi trường Môi trường công việc của NV năng năng lực lực CM CM đăc trưng bởi những quy tắc yếu tố chủ yếu thủ tục, thước đo chủ yếu cho việc thực thi mô tả công việc để thưởng phạt nghĩa vụ chính thức Tính hợp lý trong cứng nhắc, trì trệ, cấuTính trúchợp cholýC trong cấu trúc phản ứng chậm là điểm cho hiệu C hiệu quả, quả & sự ổn ổn định hạn chế quan trọng định trong HĐ GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 11. 2.1.3. Văn hóa Công việc Logo Hạn chế Điểm mạnh Hình thức: quyền lực phân tán • “ngang hàng” giữa các vị trí • chủ động, linh • khó đạt được hoạt, thích ứng tính hiệu quả tốt trong QL • năng lực>tuổi Tập trung • khó sâu hơn về tác hoàn thành CV chuyên môn • địa vị VH công • lệ thuộc chủ việc thích hợp Tổ chức: tập hợp yếu vào năng khi HĐ trong nguồn lực lực & trình độ môi trường cạnh thích hợp của CN tranh mạnh, chu • Khi gặp khó kỳ SP công khăn VH công việc/dự án ngắn việc dễ chuyển • đòi hỏi sáng tạo Cấu trúc: lưới mắt cáo/ma trận thành VH vai • thích hợp với QL trò / VH quyền trung gian trẻ GV Đặng Trang Viễn Ngọc lực Collect by www.thuonghieuso.net
 12. 2.1.4. Văn hóa Cá nhân Logo Hình thức: một tập thể Hạn chế • khả năng Điểm mạnh hợp tác rất tự quyết định yếu, lỏng lẻo •tính tự chủ công việc • không hiệu •tự quyết quả về QL & rất cao quyền lực trong khai do năng lực thác nguồn lực tự quyết định công việc GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 13. 2.2 Mô hình Deal và Kennedy Logo 1 2 3 4 Văn hóa Văn hóa Văn hóa Văn hóa Nam nhi Làm Phó thác Quy trình ra làm Chơi ra chơi GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 14. 2.2.1. Văn hóa Nam nhi Logo được khuyến khích •đơn vị cảnh •đặt cá nhân sát chấp nhận rủi ro dưới những •phòng mổ áp lực lớn, phản ứng nhanh •hãng tư vấn trực tiếp chất lượng hành động •coi trọng tốc QL quyền lực do năng lực độ phản ứng quyết định của họ là thước đo năng lực GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 15. 2.2.2. Văn hóa Làm ra làm Chơi ra chơi (..) Logo tổ chức HĐ ở môi trường •KD máy tính •nhiều •Bất động sản phương tiện ít rủi ro và hệ thống •DN sản xuất kiểm soát phản ứng nhanh được áp dụng quyền ra QĐ phân cho nhiều nguời QL trung gian GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 16. 2.2.2. Văn hóa Làm ra làm Chơi ra chơi (tt) Logo QL trung gian trở thành Điểm mạnh TT tiếp nhận TT Hạn chế • khuyến khích • khả năng thi đua năng động, cởi mở dẫn đến • thách thức động cơ sai giữa các cá hướng ngoại • thực dụng nhân, bộ • thiển cận phận chú trọng KH • xu thế phiến • tạo ra hưng diện khi ra phấn trong quyết định toàn TC tự quyết định công việc “xử lý dứt điểm” GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 17. 2.2.3. Văn hóa Phó thác (..) Logo tổ chức HĐ ở môi trường • hãng hàng •sự thận không trọng ưu • công ty dầu tiên qua lửa khổng lồ nhiều cuộc nhiều rủi ro họp trịnh • dự án lớn mà kết quả trọng khẳng định QĐ phản ứng cần nhiều T •mục tiêu sau một T quan tâm dài nhất là tương lai số phận của Cty, TC được phó thác cho tương lai GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 18. 2.2.3. Văn hóa Phó thác (tt) Logo nhân viên • biết tôn QĐ tập trung ở cấp cao •khả năng trọng quyền hợp tác lực truyền theo cơ chế “top-down” •khả năng • có năng lực chịu áp lực chuyên môn quyền ra QĐ ở cấp dưới ít chủ yếu về tác nghiệp Điểm mạnh Điểm yếu •tạo đột phá CL •phản ứng chậm •sáng tạo chuyên dẫn đến vấn đề môn GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net trầm trọng hơn
 19. 2.2.4. Văn hóa Quy trình (..) Logo tổ chức HĐ ở môi trường •thực hiện • ngân hàng rủi ro thấp các bước • bảo hiểm theo trình • cơ quan công tự không cần quyền •ít phản hồi phản ứng nhanh về công việc nhân viên GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
 20. 2.2.4. Văn hóa Quy trình (tt) Logo Nhân sự Điểm yếu Điểm mạnh • rất có hiệu chuyên tâm thực hiện • không có lực khi xử rất cẩn thận & giữ gìn khả năng lý công bản thân & HT thích ứng việc trong coi trọng hoàn hảo CM • cứng nhắc môi trường có tính kỷ luật, ưa chi tiết, cụ • thiếu hoài ổn định, thể, chính xác bão & sáng chắc chắn tạo VHTC thể hiện qua việc nhấn mạnh chức danh, hình thức tôn ti trật tự & quyền lực GV Đặng Collect Trang Viễn Ngọc by www.thuonghieuso.net
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2