intTypePromotion=1

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
85
lượt xem
25
download

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tình hình phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng trình bày về tầm quan trọng của vật liệu xây dựng... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

 1. Trư ng H K thu t Công ngh TP.HCM Khoa Xây d ng Please purchase a personal license.
 2. TÀI LI U THAM KH O [1] Th.S Huỳnh Th H nh, Bài gi ng V t li u Xây d ng i cương, B môn VLXD - H Bách Khoa 2006 [2] PGS.TS Phùng Văn L , PGS.TS Ph m Duy H u, TS. Phan Kh c Trí, V t li u xây d ng, NXB Giáo d c 2005 [3] Web (hãng Fldsmidth, PCA,...), tài li u Nhà máy xi măng HàTiên 2 2
 3. M U 1. T m quan tr ng c a v t li u xây d ng V t li u là m t trong nh ng y u t quy t nh v : Ch t lư ng, Th i gian thi công, Giá thành: 75 - 80% i v i các công trình dân d ng và công nghi p, 70-75% i v i các công trình giao thông, 50 - 55% i v i các công trình th y l i. 3
 4. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 4
 5. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 5
 6. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng Vư n treo Babilon 6
 7. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 7
 8. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 8
 9. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 9
 10. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 10
 11. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 11
 12. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 12
 13. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 13
 14. M U 2. Tình hình phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng 14
 15. M U 3. Phân lo i v t li u xây d ng 3.1 Theo b n ch t (1) V t li u vô cơ: á thiên nhiên G ch, ngói, g m, s , Xi măng, bê tông, v a… (2) V t li u h u cơ: G , tre, Nh a bitum, gu rông, ch t d o, sơn, vecni v.v... (3) V t li u kim lo i: gang, thép, kim lo i màu và h p kim. 15
 16. M U 3. Phân lo i v t li u xây d ng 3.2 Theo ngu n g c V t li u á thiên nhiên V t li u á nhân t o: s d ng > 90% trong các công trình xây d ng V t li u á nhân t o không nung: s hình thành c u trúc là k t qu c a s bi n i hóa h c và hóa lý c a ch t k t dính V t li u á nhân t o nung: s r n ch c c a nó x y ra ch y u là quá trình làm ngu i dung d ch nóng ch y 16
 17. Môn h c: VLXD CHƯƠNG 1. CÁC TÍNH CH T CƠ - LÝ C A V T LI U XÂY D NG TP.HCM, Tháng 01 Năm 2010
 18. I. Tính ch t v t lý I.1. Nhóm tính ch t liên quan n thành ph n – c u trúc 1. Kh i lư ng riêng 2. Kh i lư ng th tích 3. c, r ng I.2. Nhóm các tính ch t liên quan n nư c 1. m 2. hút nư c 3. bão hòa 4.Tính th m I.3. Nhóm các tính ch t liên quan n nhi t 1. Tính truy n nhi t 2. Tính h p th và gi i phóng nhi t 3. Tính ch ng cháy 4. Tính ch u l a 18
 19. II. Tính ch t cơ h c II.1. Bi n d ng II.2. Cư ng II.3. c ng II.4. Mài mòn II.5. Hao mòn 19
 20. I. Tính ch t v t lý I.1. Nhóm tính ch t liên quan n thành ph n – c u trúc 1. Kh i lư ng riêng γa (g/cm3, T/m3) nh nghĩa: - Là kh i lư ng c a m t ơn v th tích v t li u tr ng thái hoàn toàn c. m γa = Va m : kh i lư ng m u thí nghi m tr ng thái hoàn toàn khô Va: th tích c tuy t i c a m u thí nghi m Hình : m u v t có th tích t nhiên V0 kh i lư ng m 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản