intTypePromotion=1

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 5 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
154
lượt xem
41
download

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 5 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Bê tông trình bày về khái niệm, phân loại, nguyên lý chế tạo của bê tông, các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, thiết kế cấp phối bê tông nặng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 5 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

 1. Môn h c: v t li u xây d ng Please purchase a personal license. TP.HCM, Tháng 01 Năm 2010
 2. CHƯƠNG 5. BÊ TÔNG 1. KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I 2. NGUYÊN LI U CH T O 3. CÁC TÍNH CH T C A H N H P BÊTÔNG VÀ BÊ TÔNG 4. THI T K C P PH I BÊTÔNG N NG 5. THI CÔNG BÊ TÔNG 2
 3. ξ1. KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I n Patheon (Rome), ư ng kính mái vòm 43m (115 – 125A.D.) 3
 4. ξ1. KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I p thu i n Sayano-Shushenskaya (1982) 4
 5. ξ1. KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I Tháp truy n hình Ostankino (Moscow) 530m (1967) D án dàn khoan BTCT 5
 6. 1 . Khái ni m m u nh nghĩa: bê tông s d ng CKDVC là m t lo i á nhân t o Nguyên li u: C t li u: Cát và á dăm ho c s i Ch t k t dính vô cơ Ximăng Vôi Th ch cao Nư c Ph gia (n u c n) 6
 7. 1. Khái ni m m u Thành ph n nguyên v t li u bê tông (theo th tích tuy t i) 7
 8. 1. Khái ni m m u - Ph gia cu n khí - Ph gia tăng d o - Ph gia óng r n nhanh - Ph gia làm ch m ninh k t - Ph gia ch ng ăn mòn - Ph gia làm gi m co ngót - Ph gia t o màu - Ph gia ch ng th m … 8
 9. 1. Khái ni m m u Quá trình thành t o BT: Nhào tr n HH BÊTÔNGT o hình, lèn ép NGUYÊN LI U BÊTÔNG (BT TƯƠI) óng r n CKD + Nư c H CKD *Thành ph n ho t tính c a BT *Bao b c các h t c t li u, l p y l r ng gi a chúng *Ch t bôi trơn t o tính d o cho HHBT Cát + Dá B khung c t ch u l c cho BT 9
 10. 1. Khái ni m m u Máy tr n bê tông (ki u t do) 10
 11. 1. Khái ni m m u Tr m tr n bê tông 11
 12. 1. Khái ni m m u bê tông + m lèn 12
 13. 1. Khái ni m m u bê tông v i công ngh hi n i
 14. 1. Khái ni m m u Bê tông óng r n M t c t bê tông ã r n ch c 14
 15. I. KHÁI NI M 2. Ưu như c i m c a bê tông Ưu i m Cư ng nén cao: 10 → 100, 200 MPa. ng d ng bê tông cư ng cao 15
 16. 2. Ưu như c i m c a bê tông Ưu i m Dính k t ư c v i thép ng d ng ch t o c u ki n BTCT (BTCT t i ch , úc s n, ng su t trư c) BTCT t i ch BTCT l p ghép 16
 17. 2. Ưu như c i m c a bê tông Ưu i m BTCT ng su t trư c (DƯL) 17
 18. 2. Ưu như c i m c a bê tông Ưu i m Ch t o ư c nhi u lo i bê tông c bi t d a trên h nguyên li u cơ b n: BT thư ng; BT ch y; BT t lèn Video 18
 19. 2. Ưu như c i m c a bê tông Ưu i m B n v ng, n nh R , nhi u nguyên li u có th khai thác t i a phương Công ngh có kh năng cơ gi i hoá cao. 19
 20. 2. Ưu như c i m c a bê tông Như c i m Cư ng ch u kéo th p: +B15 (M200): Rn= 11,0MPa; Rk= 1,15MPa; +B20 (M250) : Rn= 15,0MPa; Rk= 1,4MPa Kh i lư ng th tích l n :γ0 = 2,2 – 2,5 T/m3 Cách âm, cách nhi t kém : λ = 1,05 – 1,5 kCal/m.0C.h Kh năng ch ng ăn mòn trong môi trư ng xâm th c kém. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2