intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vật lý 1: Chương 12 - Lê Quang Nguyên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về cảm ứng điện từ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, hiện tượng hỗ cảm, năng lượng từ trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 1: Chương 12 - Lê Quang Nguyên

  1. Nội dung 1. Hiện tượng cảm ứng ñiện từ a. Sức ñiện ñộng cảm ứng b. Định luật Lenz c. Định luật Faraday Cảm ứng ñiện từ 2. Hiện tượng tự cảm a. Sức ñiện ñộng tự cảm Lê Quang Nguyên b. Độ tự cảm của solenoid www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen 3. Hiện tượng hỗ cảm nguyenquangle@zenbe.com 4. Năng lượng từ trường a. Năng lượng từ của solenoid b. Mật ñộ năng lượng từ trường 1a. Sức ñiện ñộng cảm ứng 1b. Định luật Lenz • Khi từ thông qua một vòng dây dẫn • Chiều của dòng cảm ứng hay sức ñiện ñộng cảm dΦ thay ñổi thì trong vòng dây xuất hiện ε= ứng ñược xác ñịnh bởi ñịnh luật Lenz: một sức ñiện ñộng cảm ứng có ñộ lớn: dt • Dòng cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó • Từ thông Φ qua vòng dây có thể thay tạo ra (từ trường cảm ứng) có xu hướng chống lại ñổi do: sự biến ñổi từ thông. • Từ trường thay ñổi theo thời gian: x i’ dΦ/dt là ñạo hàm của Φ theo thời gian. l B • Vòng dây chuyển ñộng trong từ B B’ N S trường tĩnh: dΦ/dt là từ thông mà vòng dx dây quét ñược trong một ñơn vị thời gian. dΦ = Bldx
  2. 1c. Định luật Faraday 2a. Sức ñiện ñộng tự cảm • Định luật Faraday xác ñịnh • Xét một vòng dây dẫn có dòng dΦ cả chiều và ñộ lớn của sức ε =− ñiện biến thiên i(t), tạo ra một ñiện ñộng cảm ứng: dt từ trường biến thiên. • Từ thông do từ trường này gửi Φ>0 qua vòng dây biến thiên, tạo • trong ñó chiều dương của nên một sức ñiện ñộng cảm từ thông và chiều dương ứng. của sức ñiện ñộng cảm ứng • Sức ñiện ñộng này ñược gọi là phải liên hệ với nhau theo sññ tự cảm, vì nó do chính quy tắc bàn tay phải. ε>0 dòng ñiện biến thiên trong vòng dây ñó tạo nên. 2a. Sức ñiện ñộng tự cảm (tt) 2b. Độ tự cảm của solenoid • Liên hệ giữa từ thông và • Từ thông qua N vòng dây: B dòng ñiện tạo ra nó: N Φ = NBS = Nµ0 µ IS l Φ = Li • Suy ra ñộ tự cảm: • trong ñó L là ñộ tự cảm Φ 2 N2  N S l của vòng dây. L = = µ0 µ S = µ0 µ   Sl •Nếu i tăng lên, dòng I l l  • Suy ra sññ tự cảm: tự cảm sẽ có chiều ngược với i. L = µ0 µn 2V di ε = −L •Nếu i giảm ñi, dòng dt • n = N/l là mật ñộ vòng. I tự cảm sẽ cùng chiều với i. • V = Sl là thể tích solenoid.
  3. 3. Hiện tượng hỗ cảm 3. Hiện tượng hỗ cảm (tt) • Xét hai khung dây ñặt gần • Từ thông do dòng i1 gửi qua Φ 2 = M 12i1 nhau, trong ñó có các dòng vòng dây 2 tỷ lệ với i1: ñiện biến thiên. • Từ thông do dòng i2 gửi qua Φ1 = M 21i2 • Từ thông do khung này gửi vòng dây 1 tỷ lệ với i2: qua khung kia cũng biến • với M12 = M21 là hệ số hỗ cảm thiên, tạo nên trong mỗi của hai vòng dây. khung một dòng ñiện cảm di2 ứng. ε1 = − M 21 • Suy ra sức ññ hỗ cảm trong hai dt • Đó là hiện tượng hỗ cảm di giữa hai khung dây. vòng dây: ε 2 = − M 12 1 dt 4. Năng lượng từ trường 4. Năng lượng từ trường (tt) • Dựa vào ñịnh luật Ohm và sññ tự cảm, ta có thể • Vậy năng lượng từ trường ñược chứa trong không tìm ñược năng lượng từ của một solenoid: gian có từ trường với mật ñộ: 1 U m = Li 2 1 1  2 um = µ0 µH 2 = B ⋅ H 2 2 • Độ tự cảm của solenoid: L = µ0 µn 2V • Kết quả trên cũng ñúng cho một từ trường bất kỳ. • Cường ñộ từ trường trong solenoid: H = ni 1 1 • Suy ra: U m = µ0 µ (ni )2 V = µ0 µH 2V 2 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2