intTypePromotion=1

Bài tập: CoreJava

Chia sẻ: Ptit Ptit | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
307
lượt xem
110
download

Bài tập: CoreJava

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập: corejava', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập: CoreJava

  1. Nhập môn lập trình Java-Bài tập thực hành TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ------------------------oOo------------------------ BÀI TẬP THỰC HÀNH CORE JAVA Bài tập chương 1 (Cơ bản) Bài 1.1. Cài đặt jdk 1.5. Bài 1.2. Cài đặt công cụ lập trình JCreator 4.0, Eclipse 3.2 hoặc NetBean 6.1 Bài 1.3. Viết, thực thi chương trình HelloWorld dùng công cụ soạn thảo Notepad, trình dịch javac, trình thực thi java. Bài 1.4. Làm quen với môi trường phát triển Jcreator, NetBean, Eclipse. (Sinh viên có thể chọn 1 trong số các công cụ phổ biến để thực hành – Đề xuất chọn JCreator) Bài 1.5. Viết và thực thi chương trình HelloWorld dùng công cụ JCreator. Bài 1.6. Tìm hiểu cách sử dụng jdk document để tra cứu. Bài tập chương 2 Bài 2.1. Tạo ngẫu nhiên và xuất ra màn hình giá trị của các phần tử của 1 mảng các số nguyên. Bài 2.2. Tìm phần tử min, max và sắp xếp mảng đã tạo theo thứ tự tăng dần. Bài 2.3. Viết chương trình xuất ra màn hình ngày giờ hệ thống theo định dạng dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy. Bài 2.4. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. Xuất ra chuỗi nhập theo thứ tự ngược lại Bài 2.5. Viết chương trình cho phép nhập vào một câu từ bàn phím và đềm số từ trong câu (qui ước mỗi từ trong câu cách nhau bởi 1 khoảng trắng). Bài 2.6. Viết chương trình cho phép nhập vào 2 chuỗi ký tự từ bàn phím. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi thứ 2 trong chuỗi thứ nhất (nếu có). Bài 2.7. Viết chương trình cho phép nhập vào một câu từ bàn phím. Xuất ra các từ c ủa câu đã nhập (qui ước mỗi từ cách nhau bằng một khoảng trắng). Bài 2.8. Viết chương trình nhập đoạn văn (tiếng Anh hoặc tiếng Việt). Cho biết: - Các câu (số câu, nội dung của từng câu) - Các tiếng của 1 câu (số tiếng, nội dung của 1 tiếng, số lần xuất hiện của 1 tiếng trong câu - quy ước một tiếng cách nhau bằng 1 khoảng trắng) Bài 2.9 (*). Viết chương trình chuyển file .html thành file .txt (Loại bỏ các tag HTML). Copyright@ by Huỳnh Ngọc Tín
  2. Nhập môn lập trình Java-Bài tập thực hành Bài tập chương 3 (OOP) Bài 3.1. Định nghĩa các lớp cùng các thao tác cơ bản trên các tập số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ và số thực. Bài 3.2. Xây dựng lớp dãy số tự nhiên và các thao tác cơ bản trên dãy như: tìm min, max, sắp xếp dãy, … Bài 3.3. Xây dựng các lớp biểu diễn các đối tượng hình học như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, hình tròn, ellipse, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, đa giác, … và các thao tác cơ bản trên các đối tượng hình học như: tính diện tích, chu vi, thể tích, tịnh tiến theo vector v(x, y), xoay 1 góc x độ, … Bài 3.4. Xây dựng lớp danh sách liên kết đơn và các thao tác cơ bản trên nó. Bài 3.5. (*) Xây dựng lớp ngăn xếp, hàng đợi và các thao tác cơ bản trên ngăn xếp, hàng đợi… Bài tập chương 4, 5, 6 (GUI) Bài 4.1. Viết chương trình tạo và hiển thị mộ khung chức dạng Frame/Jframe. Sau đó thay đổi các thuộc tính của đối tượng khung chứa như: biểu tượng (icon), tiêu đề (title), màu nền (background color), vị trí và kích thước (position & size), cho phép khung chứa hiển thị với kích thước tối đa bằng kích thước màn hình. Bài 4.2. Viết chương trình minh họa việc sử dụng các đối tượng components, đối tượng khung chứa container, bộ quản lý trình bày Layout Manager. Bài 4.3. Vấn đề tiếng Việt trong Java: viết chương trình minh họa xây dựng giao diện chương trình ứng dụng bằng tiếng Việt trong java. Bài 4.4. (*). Viết chương trình xây dựng giao diện tương tự giao diện của trình ứng dụng MS. WordPad trên Windows. Bài 4.5 (*). Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình tương tự Windows Explorer. Bài 4.6. Viết chương trình minh họa việc sử dụng một số component cơ bản trong thư viện javax.swing như: JFrame, JPanel, JDialog, JMenuBar, JMenu, JMenuItem, JToolBar, JImageIcon, JTextField, JTextArea, JTextPane, JSplitPane, JTree, JTable, … Bài 4.7. (*). Viết chương trình MyNotePad tương tự NotePad của Windows. Bài 4.8. (*). Viết chương trình MyWordPad tương tự MSWordPad của Windows. Bài 4.9. (*). Viết chương trình minh họa hoạt động máy tính cá nhân. Bài 4.10. (*). Viết chương trình minh họa trò chơi caro trong trường hợp 2 người chơi với nhau. Bài 4.11 (*). Viết chương trình minh họa trò chơi xếp gạch --- Copyright@ by Huỳnh Ngọc Tín
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2