intTypePromotion=1

Bài tập Excel - Bảng lộ trình

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:9

0
218
lượt xem
34
download

Bài tập Excel - Bảng lộ trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập excel - bảng lộ trình', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - Bảng lộ trình

  1. BẢNG LỘ TRÌNH KHÁCH STT ĐỊA CHỈ NGÀY ĐI LỘ TRÌNH SỐ VÉ GIÁ VÉ HÀNG 1 TRẦN A 12HTP 1/13/2009 HCM-HN 2 2 NGUYỄN LỘC 08HD 3/20/2009 HCM-HN 3 3 VẤN NGUYỄN 125VB 2/12/2009 HN-HCM 2 4 HUY HOÀNG 98TH 2/28/2009 HN-HCM 1 BẢNG 2 1/1/2009 2/15/2009 3/4/2009 HCM-HN HCM-HN 120000 600000 150000 HN-HCM 600000 120000 150000 Lập công thức cho ô giá vé bằng cách lấy ngày đi dò trong bảng 2 và nếu lộ trình "HCM-HN"thì lấy giá trị dòng 2 Thành tiền = Giá 1 vé*Số vé-Tiền giảm. Nếu Số vé >3 thì giảm 100000. Lập công thức cho cột "HCM-HN" nếu lộ trình "HCM-HN" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Lập công thức cho cột "HN-HCM" nếu lộ trình "HN-HCM" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Dựa vào 2 cột HCM-HN và HN-HCM để vẽ đồ thị 3 chiều
  2. THÀNH TIỀN HN-HCM h "HCM-HN"thì lấy giá trị dòng 2 ngược lại lấy dòng 3
  3. BẢNG LỘ TRÌNH KHÁCH STT ĐỊA CHỈ NGÀY ĐI LỘ TRÌNH SỐ VÉ HÀNG 1 TRẦN A 12HTP 1/13/2009 HCM-HN 2 2 NGUYỄN LỘC 08HD 3/20/2009 HCM-HN 3 3 VẤN NGUYỄN 125VB 2/12/2009 HN-HCM 2 4 HUY HOÀNG 98TH 2/28/2009 HN-HCM 1 BẢNG 2 1/1/2009 2/15/2009 3/4/2009 HCM-HN HCM-HN 120000 600000 150000 240000 HN-HCM 600000 120000 150000 450000 0 0 Lập công thức cho ô giá vé bằng cách lấy ngày đi dò trong bảng 2 và nếu lộ trình "HCm-HN"thì lấy giá trị dòng 2 Thành tiền = Giá 1 vé*Số vé-Tiền giảm. Nếu Số vé >3 thì giảm 100000. Lập công thức cho cột "HCM-HN" nếu lộ trình "HCM-HN" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Lập công thức cho cột "HN-HCM" nếu lộ trình "HN-HCM" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Dựa vào 2 cột HCM-HN và HN-HCM để vẽ đồ thị 3 chiều
  4. GIÁ VÉ THÀNH TIỀN 1200000 120000 240,000 1000000 150000 450,000 800000 600000 1,200,000 HCM-HN 120000 120,000 600000 Column G HN-HCM 400000 HCM-HN HN-HCM 240000 0 200000 450000 0 0 0 1200000 1 2 3 4 0 120000 ình "HCm-HN"thì lấy giá trị dòng 2 ngược lại lấy dòng 3 ền còn lại 0 ền còn lại 0
  5. HCM-HN Column G HN-HCM
  6. BẢNG LỘ TRÌNH KHÁCH STT ĐỊA CHỈ NGÀY ĐI LỘ TRÌNH SỐ VÉ GIÁ VÉ HÀNG 1 TRẦN A 12HTP 1/13/2009 HCM-HN 2 120000 2 NGUYỄN LỘC 08HD 3/20/2009 HCM-HN 3 150000 3 VẤN NGUYỄN 125VB 2/12/2009 HN-HCM 2 600000 4 HUY HOÀNG 98TH 2/28/2009 HN-HCM 1 120000 BẢNG 2 1/1/2009 2/15/2009 3/4/2009 HCM-HN HCM-HN 120000 600000 150000 240000 HN-HCM 600000 120000 150000 450000 0 0 Lập công thức cho ô giá vé bằng cách lấy ngày đi dò trong bảng 2 và nếu lộ trình "HCM-HN"thì lấy giá trị dòng 2 Thành tiền = Giá 1 vé*Số vé-Tiền giảm. Nếu Số vé >3 thì giảm 100000. Lập công thức cho cột "HCM-HN" nếu lộ trình "HCM-HN" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Lập công thức cho cột "HN-HCM" nếu lộ trình "HN-HCM" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Dựa vào 2 cột HCM-HN và HN-HCM để vẽ đồ thị 3 chiều
  7. THÀNH TIỀN 1200000 240000 450000 1000000 1200000 800000 120000 HCM-HN 600000 Column G HN-HCM HN-HCM 400000 0 200000 0 1200000 0 120000 1 2 3 4 h "HCM-HN"thì lấy giá trị dòng 2 ngược lại lấy dòng 3
  8. BẢNG LỘ TRÌNH KHÁCH STT ĐỊA CHỈ NGÀY ĐI LỘ TRÌNH SỐ VÉ GIÁ VÉ HÀNG 1 TRẦN A 12HTP 1/13/2009 HCM-HN 2 2 NGUYỄN LỘC 08HD 3/20/2009 HCM-HN 3 3 VẤN NGUYỄN 125VB 2/12/2009 HN-HCM 2 4 HUY HOÀNG 98TH 2/28/2009 HN-HCM 1 BẢNG 2 1/1/2009 2/15/2009 3/4/2009 HCM-HN HCM-HN 120000 600000 150000 HN-HCM 600000 120000 150000 Lập công thức cho ô giá vé bằng cách lấy ngày đi dò trong bảng 2 và nếu lộ trình "HCM-HN"thì lấy giá trị dòng 2 Thành tiền = Giá 1 vé*Số vé-Tiền giảm. Nếu Số vé >3 thì giảm 100000. Lập công thức cho cột "HCM-HN" nếu lộ trình "HCM-HN" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Lập công thức cho cột "HN-HCM" nếu lộ trình "HN-HCM" thì giá trị cột thành tiền còn lại 0 Dựa vào 2 cột HCM-HN và HN-HCM để vẽ đồ thị 3 chiều
  9. THÀNH TIỀN HN-HCM h "HCM-HN"thì lấy giá trị dòng 2 ngược lại lấy dòng 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2