intTypePromotion=1

Bài tập Excel - Bảng theo dõi lượng hàng bán ra

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:8

0
272
lượt xem
49
download

Bài tập Excel - Bảng theo dõi lượng hàng bán ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập excel - bảng theo dõi lượng hàng bán ra', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - Bảng theo dõi lượng hàng bán ra

  1. MÃMH TÊN MH Đ VỊ CỬA HÀNG ABC XM XI MĂNG BAO BẢNG THEO GIỎI LƯỢNG HÀNG BÁN RA C CÁT XE MÃ ĐỊA CHỈ SỐ ĐƠN THÀNH TIỀN MẶT HÀNG GIAO HÀNG LƯỢNG GIÁ XI MĂNG CÁT XM 12NTP 20 C 13LHP 3 CÁT XM 14NGT 10 Ô D7: Lấy ô A7dof trong bản E1:H3 lấy kết quả cột 4 Ô E7: Nếu Mã Hàng là Xm thì Đơn Giá*Số Lượng ngược lại để trống Ô F7: Nếu Mã Hàng là C thì Đơn Giá * Số Lượng ngược lại để trống Tính tổng tiền cho mặt hàng là xi măng, cát vào ô G9, H9 Dựa vào ô G9,H9 vẽ đồ thị tròn dạng 3D
  2. ĐƠN GIÁ 50000 25000 XI MĂNG
  3. MÃMH TÊN MH Đ VỊ CỬA HÀNG ABC XM XI MĂNG BAO BẢNG THEO GIỎI LƯỢNG HÀNG BÁN RA C CÁT XE MÃ ĐỊA CHỈ SỐ ĐƠN THÀNH TIỀN MẶT HÀNG GIAO HÀNG LƯỢNG GIÁ XI MĂNG CÁT XM 12NTP 20 50000 1000000 C 13LHP 3 25000 75000 CÁT XM 14NGT 10 50000 500000 75000 Ô D7: Lấy ô A7dof trong bản E1:H3 lấy kết quả cột 4 Ô E7: Nếu Mã Hàng là Xm thì Đơn Giá*Số Lượng ngược lại để trống Ô F7: Nếu Mã Hàng là C thì Đơn Giá * Số Lượng ngược lại để trống Tính tổng tiền cho mặt hàng là xi măng, cát vào ô G9, H9 Dựa vào ô G9,H9 vẽ đồ thị tròn dạng 3D
  4. ĐƠN GIÁ 50000 25000 CÁT XI MĂNG XI MĂNG 1500000
  5. MÃMH TÊN MH Đ VỊ CỬA HÀNG ABC XM XI MĂNG BAO BẢNG THEO GIỎI LƯỢNG HÀNG BÁN RA C CÁT XE MÃ ĐỊA CHỈ SỐ ĐƠN THÀNH TIỀN MẶT HÀNG GIAO HÀNG LƯỢNG GIÁ XI MĂNG CÁT XM 12NTP 20 50000 1000000 C 13LHP 3 25000 75000 CÁT XM 14NGT 10 50000 500000 75000 Ô D7: Lấy ô A7 dò trong bản E1:H3 lấy kết quả cột 4 Ô E7: Nếu Mã Hàng là XM thì Đơn Giá*Số Lượng ngược lại để trống Ô F7: Nếu Mã Hàng là C thì Đơn Giá * Số Lượng ngược lại để trống Tính tổng tiền cho mặt hàng là xi măng, cát vào ô G9, H9 Dựa vào ô G9,H9 vẽ đồ thị tròn dạng 3D
  6. ĐƠN GIÁ 50000 25000 CÁT XI MĂNG XI MĂNG 1500000
  7. MÃMH TÊN MH Đ VỊ CỬA HÀNG ABC XM XI MĂNG BAO BẢNG THEO GIỎI LƯỢNG HÀNG BÁN RA C CÁT XE MÃ ĐỊA CHỈ SỐ ĐƠN THÀNH TIỀN MẶT HÀNG GIAO HÀNG LƯỢNG GIÁ XI MĂNG CÁT XM 12NTP 20 50000 1000000 C 13LHP 3 25000 75000 CÁT XM 14NGT 10 50000 500000 75000 Ô D7: Lấy ô A7dof trong bản E1:H3 lấy kết quả cột 4 Ô E7: Nếu Mã Hàng là Xm thì Đơn Giá*Số Lượng ngược lại để trống Ô F7: Nếu Mã Hàng là C thì Đơn Giá * Số Lượng ngược lại để trống Tính tổng tiền cho mặt hàng là xi măng, cát vào ô G9, H9 Dựa vào ô G9,H9 vẽ đồ thị tròn dạng 3D
  8. ĐƠN GIÁ 50000 25000 CÁT XI MĂNG XI MĂNG 1500000
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2