Bài tập thảo luận "Phân tích điều kiện ra đời hàng hóa và ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay"

Chia sẻ: Do Van Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
644
lượt xem
86
download

Bài tập thảo luận "Phân tích điều kiện ra đời hàng hóa và ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thảo mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua việc trao đổi mua bán. Sản phẩn đó nhất thiết phải do lao động của người tạo ra và phải có ích. Nó phải được trao đổi với hàng hóa khác. Cho dù là sản phẩm vô hình hay hữu hình thì nó cũng phải có giá trị và giá trị sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thảo luận "Phân tích điều kiện ra đời hàng hóa và ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay"

 1. BÀI TẬP THẢO LUẬN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ TỒN TẠI CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA. Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NƯỚC TA HIỆN NAY NHÓM 1 LỚP CD13B1
 2. Trước hết, để hiểu thế nào là sản xuất hàng hóa chúng ta cần hiểu hàng hóa là gì • Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thảo mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua việc trao đổi mua bán
 3. Điều kiện để một sản phẩm được làm ra gọi là hàng hóa • Sản phẩn đó nhất thiết phải do lao động của người tạo ra và phải có ích • Nó phải được trao đổi với hàng hóa khác • Cho dù là sản phẩm vô hình hay hữu hình thì nó cũng phải có giá trị và giá trị sử dụng
 4. Giá trị sử dụng Là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó cuẩ con người • Giá trị sử dụng chỉ biểu hiện trong tiêu dùng • Công dụng của sản phẩm lại phụ thuộc vào tính chất cơ-lý-hóa học của vật phẩm. Vì vậy giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn • Giá trị sử dụng gắn liền với hình thức tồn tại
 5. Giá trị hàng hóa • Trên thực tế giá trị hàng hóa không tự bộc lộ nó chỉ bộc lộ khi đem ra trao đổi • Giá trị hàng hóa chính là thời gian lao động xã hội của người sản xuất kết trong hàng hóa đó
 6. ⇒ Giá trị hàng hóa là nội dung của hàng hóa, còn giá trị sử dụng là cái biểu hiện bề ngoài của giá trị Như vậy một sản phẩm được gọi là hàng hóa thì chúng phải có giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng
 7. Để hiểu thế nào là sản xuất hàng hóa ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên • Kinh tế tự nhiên => thỏa mãn nhu cầu của con người trực tiếp sản xuất ra nó
 8. Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó sản phẩm được sản xuất ra không phải là tiêu dùng của chính người trực tiếp sản xuất mà là để đáp ứng nhu cầu của người khác thông qua trao đổi và mua bán. Nó xóa bỏ nên kinh tế tự nhiên, phát triển nhanh chóng lực luợng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế của xã hội.
 9. Điều kiện ra đời và tồn tại của hàng hóa • Do sự phân công lao động xã hội • Do sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
 10. Ý nghĩa của việc sản xuất hàng hóa với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa • Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước • Vai trò quản lý của nhà nước • Thực trạng phát triển kinh tế hàng hóa ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế • Thách thức khi nền kinh tế hàng hóa, nền kinh tế thị trường tác động đến Việt Nam
 11. Liên hệ thực tiễn bản thân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản