intTypePromotion=1

Bài thảo luận Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ: Nguyen Com | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
201
lượt xem
37
download

Bài thảo luận Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thảo luận Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội trình bày tổng quan về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội.

 1. ĐẠI HỌC HUẾ - KHOA LUẬT BÀI THẢO LUẬN: LUẬT MÔI TRƯỜNG NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 2
 2. 1.1. Khái quát về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triễn kinh tế- xã hội ĐA DẠNG SINH HỌC là tính đa dạng là tính đa dạng giữa các sinh vật FAO của sự sống sống của tất cả các dưới mọi hình nguồn bao gồm thức, mức độ và các hệ sinh thái CÔNG ƯỚC ĐA tiếp giáp, trên cạn, DẠNG SINH HỌC mọi tổ hợp, bao biển, các hệ sinh gồm đa dạng thái thủy vực khác gen, đa dạng và các tập hợp LUẬT ĐDSH 2008 loài, đa dạng hệ sinh thái mà chúng là một phần sinh thái Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên
 3. ĐA DẠNG LOÀI MỨC ĐỘ ĐDSH ĐA DẠNG GEN ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI
 4. GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC GIÁ TRỊ TRỰC TIẾP GIÁ TRỊ GIÁN TIẾP LƯƠNG CUNG BẢO DỊCH GIÁO THỰC, CUNG VỆ CẤP VỤ DỤC – THỰC CẤP SỨC CHẤT NGHỈ ĐÀO PHẨM GỖ KHỎE ĐỐT MÁT TẠO
 5. Bảo tồn DDSH là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền bảo tồn bảo tồn chuyển tại chổ chổ
 6. PHÁT TRIỄN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÁI NIỆM PHÁT TRIỄN KHÁI NIỆM PHÁT TRIỄN KINH TẾ
 7. • Việt Nam có hơn 275 loài và phân loài thú • 1026 loài và phân loài chim • 500 loài cá nước ngọt, khoảng 2000 loài cá biển
 8. Theo danh sách sách đỏ của IUCN 2004, Việt Nam có 289 loài động vật và thực vật bị đe dọa toàn cầu Sách đỏ Việt Nam cũng đã liệt kê 1056 động vật và thực vật bị đe dọa ở mức độ quốc gia Vào năm 2005, số lượng loài được các nhà khoa học đề xuất đưa vào sách cần được bảo vệ của Việt Nam tăng lên đáng kể: 1065 loài so với 721 loài
 9. THỰC TRẠNG BẢO TỒN ĐDSH VÀ PHÁT TRIỄN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Năm 1962, Vườn Quốc gia Cúc Phương là Khu bảo tồn đầu tiên được thành lập ở miền Bắc Theo thống kê của Cục Kiểm lâm, đến tháng 12/2005, Việt Nam đã có 130 khu Bảo tồn thiên nhiên được phân bố trên các vùng sinh thái trong cả nước bao gồm: - 31 Vườn Quốc gia - 48 Khu dự trữ thiên nhiên - 12 Khu bảo tồn loài/ sinh cảnh - 39 khu Bảo vệ cảnh quan
 10. THỰC TRẠNG BẢO TỒN ĐDSH VÀ PHÁT TRIỄN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Bảng 1: Số lượng và diện tích các Khu bảo tồn thiên nhiên (theo số liệu của Cục Kiểm Lân năm 2005) TT Phân hạng Số lượng Diện tích (ha) I Vườn quốc gia 31 1.050.242 II Khu bảo tồn thiên nhiên 60 1.184.372 II.1 Khu dự trữ thiên nhiên 48 1.100.892 II.2 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh 12 83.480 III Khu bảo vệ cảnh quan 39 174.614 Tổng cộng 130 2.409.228
 11. THỰC TRẠNG BẢO TỒN ĐDSH VÀ PHÁT TRIỄN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Các khu rừng đặc dụng đã được công nhận là bảo tồn thiên nhiên Thế giới với các hình thức sau: • 06 Khu bảo tồn sinh quyển thế giới: Cần Giờ (Tp. Hồ CHí Minh), Cát Tiên (Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước)… • 02 khu di sản thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long (Quãng Ninh) và Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ bang • 02 Khu Ramsar, bảo tồn đất ngập nước: Xuân Thủy (Nam Định), Vân Long
 12. PHÁP LUẬT LỆNH CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐẤT 15/2005/PL- ĐAI UBTVQH 2003 QĐ LUẬT LUẬT 79/2007 THỦY ĐDSH /QĐ-TTg SẢN 2003 2008 LUẬT BẢO VỆ LUẬT VÀ PHÁT BẢO VỆ TRIỄN RỪNG MÔI 2004 TRƯỜNG 2005
 13. Hệ sinh thái là quần xã sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một PHÁP khu vực địa lý nhất định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau LUẬT VỀ BẢO PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỄN PHÁP LUẬT VỀ KHU BẢO TỒN BỀN VỮNG CÁC HST TỒN VÀ PHÁT TRIỄN KHU KHU KHU DỰ BẢO BỀN VƯỜN BẢO TRỮ TỒN VỮNG QUỐC VỆ THIÊN LOÀI- HỆ GIA CẢNH NHIÊ SINH SINH QUAN N CẢNH THÁI
 14. PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CÁC LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, PHÁP QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ LUẬT VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỄN BỀN TRIỄN VỮNG CÁC LOÀI SINH VẬT BỀN VỮNG CÁC PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT LOÀI LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI SINH VẬT
 15. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN PHÁP LUẬT VỀ BẢO PHÁP LUẬT VỀ LƯU GIỮ BẢO QUẢN MẪU TỒN VÀ VẬT DI TRUYỀN, ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN, PHÁT QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ NGUỒN GEN, TRIỄN BẢO QUẢN TRI THỨC TRUYỀN THỐNG BÊN VỀ NGUỒN GEN VỮNG TÀI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO DO SINH NGUYÊN VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI DI TRUYỀN CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN TRUYỀN GÂY RA ĐỐI VỚI ĐDSH
 16. PHÁP LUẬT VỀ BẢO PHÁT TRIỄN KINH TỒN ĐA DẠNG SINH TẾ-XÃ HỘI HỌC
 17. Các quy định của pháp luật còn chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan với nhau VƯỚNG MẮC, TỒN Cơ chế tài chính cho công tác bảo tồn TẠI DDSH chưa được thỏa đáng, ngân sách dành cho công tác bảo tồn DDSH còn hạn chế, chưa đảm bảo giải quyết được những khó khăn, thách thức về suy giảm DDSH Trong công tác hợp tác quốc tế, Việt Nam tham gia chỉ mangg tính hình thức, chưa đưa lại hiệu quả D Cách cư xử, ý thức của người dân trong việc bảo tồn ĐDSH còn kém. Chế tài xử lý cho hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn ĐDSH còn thiếu nghiêm khắc
 18. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo tồn ĐDSH, tăng cường và củng cố hệ thống tổ chức quản lý về ĐDSH hơn nữa Đào tạo phát triễn nguồn nhân lực, nâng cao trình độ GIẢI kiến thức và kỹ năng về bảo tồn PHÁP Đẩy mạnh công tác thông tin –giáo dục-tuyên truyền HOÀN và thu hút cộng đồng tham gia vào công tác bảo tồn THIỆN DDSH Xây dựng “KINH TẾ XANH” ở Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn DDSH với phát triễn kinh tế-xã hội Tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề bảo vệ môi trường cũng như là bảo tồn DDSH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2