Bài thực hành số 1: Truy nhập các điều khiển trên Form

Chia sẻ: Duong Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
21
download

Bài thực hành số 1: Truy nhập các điều khiển trên Form

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

response.write "Ho va ten: " & request.form("txthoten") & "
" response.write "Gioi tinh: " & request.form("rdogt") & "
" ngaysinh=request.form("optngay") & "/" & request.form("optthang") & "/" & request.form("optnam") response.write "Ngay sinh: " & Ngaysinh & "
" response.write "So thich: " & request.form("chksothich") & "
" response.write "Ghi chu: " & request.form("txtaGhichu") & "
"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 1: Truy nhập các điều khiển trên Form

  1. Bài thực hành số 1: Truy nhập các điều khiển trên Form Yêu cầu: - Thiết kế Form như hình 1 dưới đây - Sau khi nhập thông tin trên Form nhất nút Xem sẽ cho ra kết quả như hình 2 Hình 1 Hình 2 File Nhap.asp Ho va ten GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 1
  2. Bài thực hành số 1: Truy nhập các điều khiển trên Form Ho va ten Gioi tinh Nam Nu Ngay sinh Ngay Thang Nam So thich Du lich The thao Ca nhac Tin hoc Nau an Mua sam Ghi chu GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 2
  3. Bài thực hành số 1: Truy nhập các điều khiển trên Form File Xuly_nhap.asp Quay lai GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 3
Đồng bộ tài khoản