intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương

Chia sẻ: Trương Minh Thiện Thiện | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:43

297
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương nhằm phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương; đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương

 1. BÔ GIA ̣ ́ O DUC VA ̣ ̀  ĐÀ O TAO ̣         BÔ NÔNG NGHIÊP VA ̣ ̣ ̀  PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LuẬn văn ThẠc sĩ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO  AN TOÀN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TẠI THÀNH PHỐ  MỚI BÌNH DƯƠNG GVHD: PGS.TS Bùi Quốc Lập                     PGS.TS Nguyễn Trọng Tư SVTH:Trương Minh Thiện­CH21­QLXD11 Tp. Hồ Chí Minh /2015
 2. Luận Văn Thạc Sĩ     MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI    ­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường cho các công  trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.    ­ Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình  xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.     KẾT QỦA DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC    ­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường cho các công  trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.    ­ Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình  xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương và một số giải pháp cụ thể ứng  dụng cho công trình xây dựng tòa nhà hành chính Bình Dương. SVTH: Trương Minh Thiện
 3. Luận Văn Thạc Sĩ NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1 TỔNG  QUAN  VỀ  AN  TOÀN  VÀ  VỆ  SINH  MÔI  TRƯỜNG  TRONG  XÂY DỰNG DÂN DỤNG   CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VÀ  THỰC  TIỄN  VỀ  VẤN  ĐỀ  ĐẢM  BẢO  AN  CHƯƠNG 2 TOÀN  VÀ  VỆ  SINH  MÔI  TRƯỜNG  TRONG  XÂY  DỰNG  DÂN  DỤNG PHÂN  TÍCH,  ĐÁNH  GIÁ  THỰC  TRẠNG  VÀ  ĐỀ  XUẤT  MỘT  SỐ  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG  XÂY DỰNG DÂN DỤNG TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG SVTH: Trương Minh Thiện
 4. Luận Văn Thạc Sĩ CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG Tổng  quan  về  an  toàn  và  Tình  hình  nghiên  cứu  trong,  vệ  sinh  môi  trường  trong  ngoài nước và các vấn đề cần  xây dựng dân dụng quan  tâm  nghiên  cứu  trong  luận văn SVTH: Trương Minh Thiện
 5. Luận Văn Thạc Sĩ     1.1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY  DỰNG DÂN DỤNG         1.1.1 Các khái niệm       ­ An toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng công trình dân dụng là hệ  thống  các  biện  pháp  về  tổ  chức  và  quản  lý,  điều  hành  trên  công  trường  nhằm  cải  thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng dân  dụng.       ­ Vệ sinh môi trường (VSMT) trong xây dựng là tổng hợp các biện pháp nhằm  giảm  thiểu  các  tác  động  của  môi  trường:  bụi,  tiếng  ồn,  nước  thải,  chất  thải  rắn...ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động.     1.1.2. Đặc điểm của an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng dân  dụng và các yếu tố ảnh hưởng      1.1.2.1. Đặc điểm của an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng dân  dụng. SVTH: Trương Minh Thiện
 6. Luận Văn Thạc Sĩ        1.1.2.1. Đặc điểm của an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng dân dụng (tt).      ­ Khả năng vận hành và trình độ quản lý máy móc, thiết bị, trang thiết bị bảo hộ;      ­ Tác động của các yếu tố tự nhiên, môi trường bên ngoài;      ­ Yếu tố vật liệu xây dựng; Ảnh hưởng các thiết bị điện;      ­Ý thức, thái độ làm việc của người công nhân.      1.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng dân dụng.      ­ Các yếu tố môi trường lao động: vi khí hậu, tiếng ồn và rung động, bức xạ và phóng xạ, chiếu sáng không  hợp lý, bụi…      ­ Các yếu tố cá nhân, hành vi: người công nhân (thói quen, ý thức), cách thức quản lý của nhà thầu,chủ đầu tư;      ­ Các yếu tố về thể chất: điều kiện công việc và trang thiết bị. SVTH: Trương Minh Thiện
 7. Luận Văn Thạc Sĩ 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG, NGOÀI NƯỚC VÀ CÁC VẤN  ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN VĂN 1 2 Tình hình  Các vấn đề  nghiên cứu  cần quan tâm  trong, ngoài  nghiên cứu  nước trong luận văn SVTH: Trương Minh Thiện
 8. Luận Văn Thạc Sĩ 1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước 1 Tình hình nghiên cứu trong nước      ­ Hầu hết các nghiên cứu đều chưa tập trung vào vấn đề ATVSMT lao động trong xây dựng nói chung,  xây dựng dân dụng nói riêng.      ­ Các nghiên cứu chỉ nêu lên thực trạng mà chưa có biện pháp cụ thể. 2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước      ­ Các nước phát triển như Mỹ, Úc và Châu Âu đặc biệt chú trọng đến vấn đề ATVSMT lao động trong  xây dựng dân dụng. Riêng nước Mỹ rất chú trọng đến yếu tố con người (hạn chế rủi ro và nâng cao uy  tính của công ty xây dựng).      ­ Các nước Châu Phi được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tuy nhiên vấn đề ATVSMT lao động  trong xây dựng rất khó kiểm soát do người dân còn thiếu hiểu biết. SVTH: Trương Minh Thiện
 9. Luận Văn Thạc Sĩ         1.2.2. Các vấn đề cần quan tâm nghiên cứu trong luận văn   Nghiên cứu đến điều kiện làm việc để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường lao động trong xây dựng  dân dụng.  Các giải pháp cụ thể cho công trình xây dựng dân dụng nhằm hạn chế tai nạn lao động và  bệnh nghề nghiệp trong xây dựng dân dụng.  Đánh giá rõ, chi tiết mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sức khỏe người lao động. Tập  trung vào các vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc tại công trường cho công nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ ATVSMT cho các công trình xây dựng dân dụng tại  thành phố mới Bình Dương. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương nhằm nâng cao mức độ an toàn, vệ sinh môi  trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương cũng như một số giải pháp  cụ thể cho công trình xây dựng tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương. SVTH: Trương Minh Thiện
 10. Luận Văn Thạc Sĩ CHƯƠNG 2   CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ VỆ  SINH MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG 2.1 Các thể chế chính sách đã ban hành  2.2 Cơ sở kỹ thuật về an toàn và vệ sinh  môi trường trong xây dựng dân dụng  Phương hướng và mục đích đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường  2.3 trong xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương  2.4 Kết Luận  Chương  SVTH: Trương Minh Thiện
 11. Luận Văn Thạc Sĩ 2.1. Các thỂ chẾ chính sách đã ban hành 1 2 3 Trích yếu nội dung các  Quản  lý  mức  độ  an  toàn  Các nguyên tắc đề xuất  văn bản pháp lý đã ban  lao  động  và  vệ  sinh  môi  các giải pháp hành  trường trong xây dựng dân  dụng SVTH: Trương Minh Thiện
 12. Luận Văn Thạc Sĩ   2.1.1. Trích yếu nội dung các văn bản pháp lý đã ban hành       ­ Khoản 1, Điều 66, Mục 3, Luật Xây Dựng năm 2014 quy định nội dung quản lý đầu tư xây dựng công trình để  đảm bảo An toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;       ­ Điều 14 đến điều 49, Chương II, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về Quyền con  người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;       ­ Điều 133 đến điều 138, Mục 1, Chương IX, Luật Lao động năm 1994 thông qua những quy định chung về an  toàn lao động, vệ sinh lao động;             ­  Nghị  định  110/2002/NĐ­CP,  ngày  27/12/2002  của  Chính  phủ  sửa  đổi  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số  06/1995/NĐ­CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định về an toàn và vệ sinh lao động;       ­ Thông tư 14/2014/TT­BXD, ngày 4/9/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về  An toàn trong xây dựng;.... SVTH: Trương Minh Thiện
 13. Luận Văn Thạc Sĩ       2.1.2. Quản lý mức độ an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng dân dụng       Trước khi khởi công xây dựng dân dụng, nhà thầu thi công xây dựng phải lập, phê duyệt thiết kế biện pháp thi  công theo quy định.       Quản lý an toàn, vệ sinh lao động dựa trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban  hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng.        Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng dân dụng phải hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong quá trình  thi công theo quy định.       Các biện pháp, nội quy đảm bảo an toàn được thể hiện công khai trên công trường xây dựng; các vị trí nguy hiểm  trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn.       Quản lý an toàn, vệ sinh lao động phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và có sự phối hợp liên ngành.        Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thi  công xây dựng công trình. SVTH: Trương Minh Thiện
 14. Luận Văn Thạc Sĩ 2.1.3. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp Ý thức của chính người công nhân Trách nhiệm của các nhà Thầu, Chủ đầu tư Dựa vào mục đích đảm bảo ATVSMT xây dựng Dưa vào văn bản pháp quy của Nhà nước SVTH: Trương Minh Thiện
 15. Luận Văn Thạc Sĩ 2.2. CƠ SỞ KỸ THUẬT VỀ AT&VSMT TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG  2.2.1. Cơ sở kỹ thuật về an toàn trong xây dựng dân dụng     2.2.1.1. Các định nghĩa về lý thuyết về an toàn lao động trong xây dựng dân dụng.   An toàn: Là xác suất cho những sự kiện được định nghĩa trong một khoảng thời gian nhất định không  xuất hiện những tổn thương đối với người, môi trường và phương tiện.   Sự nguy hiểm: Là trạng thái hay tình huống có thể xảy ra tổn thương thông qua các yếu tố gây hại  hay yếu tố chịu đựng.  Sự gây hại: Là khả năng tổn thương đến sức khỏe của người hay xuất hiện bởi những tổn thương  môi trường và sự kiện đặc biệt.  Rủi ro: Là sự phối hợp của xác suất và mức độ tổn thương trong một tình huống gây hại.  2.2.1.2. Đánh giá sự gây hại, an toàn và rủi ro      Sự gây hại được sinh ra do tác động qua lại giữa con người và các phần tử khác của hệ thống lao  động  được  gọi  là  hệ  thống  Người  sản  xuất  ­  Máy  móc,  Thiết  bị  ­  Môi  trường  bên  ngoài.  Có  nhiều  phương pháp đánh giá:  Phương pháp phân tích tác động: Là phương pháp mô tả và đánh giá những sự cố không mong muốn  xảy ra.   Phương pháp phân tích tình trạng: Là phương pháp, cách thức đánh giá chung tình trạng an toàn và kỹ  thuật an toàn của hệ thống lao động.  SVTH: Trương Minh Thiện
 16. Luận Văn Thạc Sĩ 2.2.2. Cơ sở kỹ thuật về vệ sinh môi trường trong xây dựng dân dụng  1 2  3 4 5  Các định  Đối tượng   Tác động  Đo và đánh  Cơ sở về  nghĩa về lý  và mục  chủ yếu  giá mức độ  các hình  thuyết vệ  đích đánh  của các yếu  đảm bảo vệ  thức vệ  sinh môi  giá. tố môi  sinh môi  sinh lao  trường  trường đến  trường trong  động. trong xây  người lao  xây dựng  dựng dân  động. dân dụng. dụng.  SVTH: Trương Minh Thiện
 17. Luận Văn Thạc Sĩ 2.3.  Phương  hưỚng  và  mỤc  đích  đẢm  bẢo  an  toàn,  vỆ  sinh  môi  trưỜng  trong xây dỰng dân dỤng TẠI THÀNH PHỐ MỚI Bình Dương  1 2 3 Nâng  cao  vai  trò,  trách  Phương hướng nhiệm vụ  nhiệm  của  các  ban  điều  Mục đích  hành các dự án đầu tư xây  dựng  dân  dụng  tại  thành  phố mới Bình Dương. SVTH: Trương Minh Thiện
 18. Luận Văn Thạc Sĩ   2.3.1. Phương hướng nhiệm vụ.  Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chủ  động bảo đảm ATVSLĐ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.   Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao  động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh môi trường cho người lao động.   Đẩy  mạnh  nghiên  cứu,  ứng  dụng  khoa  học  –  công  nghệ  trong  sản  xuất,  sử  dụng  trang  thiết  bị  bảo  đảm  ATVSLĐ,  cải  thiện  môi  trường,  điều  kiện  làm  việc  cho  người lao động.    Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ.   Đổi mới cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác  ATVSLĐ   Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về ATVSLĐ.   SVTH: Trương Minh Thiện
 19. Luận Văn Thạc Sĩ         2.3.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban điều hành các dự án đầu tư  xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.  Nâng  cao  trách  nhiệm  của  lãnh  đạo  các  cấp  trong  công  tác  đảm  bảo  an  toàn  lao  động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.   Nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.   Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp về xây dựng nhà ở,  chăm sóc đời sống công nhân.   Trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân đảm bảo chất lượng, quy cách mẫu mã phù hợp  với công việc.   Nâng cao chất lượng, từng bước hiện đại hóa nhà  ở và phương tiện phục vụ sinh  hoạt tại khu vực nhà ở công nhân.   Tiêu  chuẩn  hóa công  trình  phụ  tạm  phục vụ  thi  công,  tách  riêng chi phí  xây  dựng  nhà ở và công trình phụ tạm để nghiệm thu, thanh toán riêng cho các đơn vị.   Bố trí đủ việc làm, nâng cao tiền lương và thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ  chính sách cho người lao động.   Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt an toàn lao động.  SVTH: Trương Minh Thiện  
 20. Luận Văn Thạc Sĩ       2.3.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban điều hành các dự án đầu tư  xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương (tt).  Lãnh  đạo  tạo  điều  kiện  cho  tổ  chức  Công  đoàn và  Đoàn  TNCS  Hồ  Chí  Minh  các  cấp phát huy vai trò là người đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên và tổ  chức các hoạt động động viên tinh thần người lao động.      2.3.3. Mục đích  Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường cho các công  trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.  Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình  xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.  Bảo đảm cho tất cả người lao động có điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận  lợi và tiện nghi nhất, giúp họ có thể hoàn thành tốt công việc mà không phải lo lắng  về vấn đề sức khỏe, tính mạng.   Ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm cho  người lao động được an tâm làm việc. SVTH: Trương Minh Thiện
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2