Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng đánh giá nhân viên theo quý, năm

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2.424
lượt xem
829
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chánh nhân sự liên quan đến việc đánh giá nhân viên - Biểu mẫu bảng đánh giá nhân viên theo quý, năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá nhân viên theo quý, năm

  1. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Công ty : BM.08.18 BANG ĐANH GIÁ NHÂN VIÊN - CÔNG NHÂN ̉ ́ TRONG CÔNG TY Họ tên: ................................................ Chưc vu: . ............................... ̣ Lương khởi điêm: …...................... ̉ Bộ phân: ............................................. ̣ ̀ ̣ ̣ Ngay nhân viêc: .................. Lương hiên tai: ……...............…….. ̣ ̣ Trinh độ hoc vân : ................................................................ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ Băng câp cao nhât : ........................................................ ́ Thâm niên Công tac : ........................................................... Vị trí chuyên môn : ........................................................ Câp Quan lý trưc tiêp : ...................................................................................................................................................... ́ ̉ ́ A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG THƯC HIÊN (Xêp theo thư tư ưu tiên) ̣ ̣ ̣ ̣ ́ STT ̣ ́ CÔNG VIÊC CHINH CÔNG VIÊC PHỤ ̣ 1 2 3 4 5 6 7 8 B. CÂP QUAN LÝ TRƯC TIÊP ĐANH GIÁ ( Điêm số tôi đa là 10 điêm ) ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ STT ĐÔI VƠI CÔNG VIÊC ́ ̣ PHÂN ĐANH GIÁ ̀ ́ ĐIÊM SỐ ̉ 1 Tinh phưc tap ́ ̣ ................................................................................................................... ................................................................................................................... Khôi lương công viêc (số ́ ̣ 2 ................................................................................................................... giơ lam viêc trong ngay) ̀ ̣ ̀ ................................................................................................................... 3 ́ ́ ̣ ̣ Tinh sang tao, linh đông ................................................................................................................... ................................................................................................................... 4 Tinh phôi hơp, tổ chưc ́ ́ ................................................................................................................... ................................................................................................................... 5 ̀ ́ ̣ Tinh thân trach nhiêm ................................................................................................................... ................................................................................................................... 6 Tinh kỷ luât ́ ̣ ................................................................................................................... ...................................................................................................................
  2. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net 7 Kêt quả đat đươc ́ ̣ ................................................................................................................... ................................................................................................................... 8 ̣ ̉ ́ Kinh nghiêm giai quyêt ................................................................................................................... ................................................................................................................... 9 Kỷ năng chuyên môn ................................................................................................................... ................................................................................................................... 10 Khả năng quan lý điêu hanh ̉ ̀ ̀ ................................................................................................................... ................................................................................................................... ̉ ̉ ́ TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA: 100 ́ ̣ XÊP LOAI : .................................... GHI CHÚ : XÊP LOAI : XUÂT SĂC : 81≤ X ≤ 100 điêm ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ T.BINH : 51≤ X ≤ 60 điêm ̉ ̉ GIOI : 71≤ X ≤ 80 điêm ̉ ́ YÊU : X ≤ 50 điêm ̉ KHÁ : 61≤ X ≤ 70 điêm ̉ C. PHÂN NHÂN XET, ĐANH GIÁ VÀ ĐỀ XUÂT CUA CÂP QUAN LÝ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ 1. Đanh giá chung: ́ MĂT TICH CƯC ̣ ́ MĂT HAN CHẾ ̣ ̣ ̉ ̣ TRIÊN VONG ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ................................................. 2. Đề xuât: ́ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ̀ NGAY CHỮ KÝ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. D. Ý KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯƠC ĐANH GIÁ ́ ́
  3. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ̀ NGAY CHỮ KÝ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. E. Ý KIÊN PHONG NHÂN SƯ ́ ̀ ............................................................................................................................................... ̀ NGAY ............................................................................................................................................... CHỮ KÝ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ F. XET DUYÊT CUA BAN TÔNG GIAM ĐÔC ............................................................................................................................................... CHỮ KÝ ̀ NGAY ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2