Bảng so sánh giữa Arrchea, Bacteria,Siêu giới nhân chuẩn

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
8
download

Bảng so sánh giữa Arrchea, Bacteria,Siêu giới nhân chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng so sánh giữa Arrchea, Bacteria,Siêu giới nhân chuẩn, Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng so sánh giữa Arrchea, Bacteria,Siêu giới nhân chuẩn

  1. Bảng so sánh giữa Arrchea, Bacteria,Siêu giới nhân chuẩn Bảng so sanh giữa Arrchea, Bacteria,Siêu giới nhân chuẩn Tính chất Siêu giới nhân sơ Siều giới nhân chuẩn (1) Arrchea(2) Bacteria(3) (4) Thành tế bào có Không Có Không glucopeptit(murein,pepti doglucan) Có pseudomurein (axit Có Không Không talosaminomuric) Cấu trúc phức tạp của Không Không +/- tùy nhóm HC lipoproteit,chitin,
  2. Cellulose Nhóm lipit màng Liên kết Liên kết este Liên kết este không trong lipit este, có acid béo phân nhánh trong lipit Mẫn cảm với các kháng sinh tác động vào thành glucopeptit Không Có Không Chịu nhiệt (60-80 opt) Có Không Không ARN pôlimeraza Vài loại 1 loại Vài loại Chất kớch thớch ARNt methionin fomylmethionin Methionin Riboxom mẫn cảm với Có Không Có độc tố diptheria ARNt mạch vòng Không Có Không
  3. Có intron Có Không Có Ty thể Không Không Có Golgi Không Không Có Lisosome Không Không Có Lục lạp ticaloit ticaloit Có Màng lưới nội chất Không Không Có Loại riboxom 70s 70s 80s(70strong ty thể, lạp thể) Hô hấp ở đâu Màng Màng TBC Ty thể TBC Tiêm mao -,+ đơn -,+ đơn giản phức tạp giản +màng lưới nội chất Không Không Có
  4. +Màng nhân Không Không Có +Histon +ADN Có Không Có +Genophon gen trong Như bên Gen trong chất nhân nhân, ti+ lạp và plasmit thể +Số lượng NST 1 1 Nhiều +cách phân bào Trực Trực phân Có phân tơ:NP+GP
  5. +Cấu tạo NST Khi sắp Khi sắp phân Tạo thành phân chia chia NST dạng thể nhiễm NST dạng vòng sắc vòng Tiến hoá Gần sinh Xa vật nhân thực hơn
Đồng bộ tài khoản