intTypePromotion=1
ADSENSE

BẢNG TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỀ TÀI DỰ TOÁN

Chia sẻ: Hoàng Duy Ngọc Hoang Duy Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

751
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1, Biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo do ai lập? để làm gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến lập dự toán? Biện pháp thi công chỉ đạo do chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế lập. khi làm bảng tổng hợp khối lượng phải ghi rõ dùng máy gì? Làm thế nào theo thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo thì mới tra được định mức, mới tính toán được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỀ TÀI DỰ TOÁN

  1. BẢNG TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỀ TÀI DỰ TOÁN. 1, Biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo do ai lập? để làm gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến lập dự toán? Biện pháp thi công chỉ đạo do chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế lập. khi làm bảng tổng hợp khối lượng phải ghi rõ dùng máy gì? Làm thế nào theo thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo thì mới tra được định mức, mới tính toán được. Khi không xác định được thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo thì sẽ không biết công việc làm như thế nào, ko đúng với thực tế dẫn đến dự toán sai. 2, Bảng đơn giá ca máy thiết bị thi công xây dựng lập tại thời điểm nào? Tương đương với giá nhiên liệu tăng có làm ảnh hưởng đến giá ca máy không? Nếu có làm như thế nào khi sử dụng? Lập tại thời điểm lập dự toán, có thế lấy thông báo giá ca máy do UBND tỉnh nơi xây dựng công trình ban hành. Hoặc có thể lập giá ca máy theo thông tư 07/2007/TT-BXD thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công. Khi có sự thay đổi về giá nhiên liệu sẽ làm cho giá ca máy thay đổi, lúc này chúng ta phải điều chỉnh giá ca máy bằng cách bù nhiên liệu. So sánh giữa giá tại thời điểm lập giá ca máy với giá tại thời điểm sử dụng đơn giá. 3, Công trình thiết kế mấy bước? Thì dự toán lập ở bước nào? -Công trình có các loại sau: Công trình thiết kế 3 bước: thiết kế cơ sở: thiết kế kỹ thuật( lập dự toán ở bước này); thiết kế bản vẽ thi công. Công trình thiết kế 2 bước: thiết kế cơ sở ; thiết kế bản vẽ thi công ( lập dự toán ở bước này). Công trình thiết kế 1 bước: thiết kế bản vẽ thi công ( lập dự toán). 4, Bảng lương công nhân A1.8 cho biết cái gì? Cho chúng ta biết các nhóm công nhân trong xây dựng cơ bản, được chia làm 3 nhóm, bậc lương của mỗi nhóm cùng hệ số lương của từng bậc. 5, Tại sao gọi bằng chi phí trực tiếp? thể hiện như thế nào? Tại sao trong dự toán chi phí xây dựng để tính chi phí chung lại phải dựa vào chi phí trực tiếp? nếu ko tính chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước có được không? Chi phí trực tiếp là những khoản mục chi phí lien quan trực tiếp đến việc tạo ra thực thể sản phẩm hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra sản phẩm. Bao gồm chi phí vật liệu ( kể cả vật liệu do chủ đầu tư cung cấp), chi phí nhân công, chi phí máy thi công, trực tiếp phí khác. Chi phí chung là những chi phí không liên quan trực tiếp tới quá trình thi công công trình, nhưng cần thiết để phục vụ công tác thi công, cho việc tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo sản xuất xây dựng công trình: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại hiện trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác. Do nội dung của chi phí chung gồm nhiều khoản mục chi phức tạp, luôn biến động. Hơn nữa nó lại liên quan với toàn bộ sản phẩm xây dựng, chứ không liên quan đến việc thực hiện từng bộ phận kết cấu riêng biệt và các loại công tác của công trình. Nên nó không thể tính trực tiếp vào đơn giá mà được tính vào dự toán theo tỉ lệ phần trăm so với chi phí trực tiếp, tùy theo từng loại công trình. Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản thu nhập trước thuế thu nhập của doanh nghiệp, nó đảm bảo cho doanh nghiệp có lãi và hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước. nên ko thể không tính thu nhập chịu thuế tính trước. Chi phí chung ko thể bỏ. 7, Chi phí đầu tư xây dựng công trình được biểu thị qua : Tổng mức đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
  2. Dự toán xây dựng công trình và giá thanh toán trong giai đoạn thực hiện đầu tư. Vốn đầu tư được quyết toán trong giai đoạn kết thúc, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trong đó Tổng mức đầu tư và dự toán là chi phí dự tính. 8, Hệ số Knc , Kmtc là gì? Sử dụng trong trường hợp nào? Knc là hệ số điều chỉnh nhân công. Kmtc là hệ số điều chỉnh máy thi công. Khi sử dụng đơn giá xây dựng cơ bản của Tỉnh, thành phố ban hành mà giá nhân công tại thời điểm lập đơn giá khác so với thời điểm lập dự toán. Hoặc sử dụng đơn giá ca máy do tỉnh, thành phố ban hành. 9, Chi phí tư vấn, chi phí khác nhóm tính theo định mức, nhóm tính theo dự toán? 10, Điều chỉnh dự toán trong các trường hợp? Xuất hiện các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, động đất … Quy hoạch đã phê duyệt được điều chỉnh có ảnh hưởng đến công trình. Do người quyết định đầu tư điều chỉnh do xuất hiện các yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thay đổi thiết kế không trái với thiết kế cơ sở. Có sự biến động về tiền lương, giá nhiên liệu ….. 11, Bảng phân tích đơn giá chi tiết và bảng dự toán chi phí xây dựng trong cột đơn giá có khác nhau không? Trong bảng phân tích đơn giá chi tiết: cột đơn giá là giá của 1 đơn vị vật liệu, nhân công, máy thi công. Ví dụ: 1 Kg xi măng hết bao nhiêu tiền, 1 ca máy, 1 ngày công bao nhiều tiền. Trong bảng dự toán chi tiết : cột đơn giá là giá của đơn vị hạng mục công việc. Ví dụ: 1m3 khối bê tong hết bao nhiêu tiền vật liệu, nhân công, máy thi công. 12, Có mấy cách lập dự toán? Có 2 cách lập dự toán là Lập theo đơn giá tổng hợp xây dựng công trình. Lập theo đơn giá chi tiết. 13, Dự toán do ai lập? lập để làm gì? Dự toán do Chủ đầu tư lập, có thể thuê tư vấn thiết kế lập. Lập để quản lý việc sử dụng vốn đầu tư và xác định giá gói thầu. Lập ở bước thiết kế kỹ thuật ( 3 bước) thiết kế bản vẽ thi công( 2 bước, 1 bước). 14, Giá vật liệu trong bảng phân tích đơn giá chi tiết có thuế VAT không? Tại sao? Giá vật liệu trong bảng phân tích đơn giá chưa có thuế VAT mà nó được tính ở bảng dự toán chi phí xây dựng. Nếu tính thì sẽ đánh thuế VAT 2 lần. 15, Giá Vl là giá đến chân công trình hay giá khu vực bình quân? Giá vL là giá đến hiện trường xây dựng hoặc tùy theo thông báo giá vật liệu của các tỉnh là giá giao trên phương tiện vận tải của người mua tại nơi bán hay tới chân công trình. Được xác định phù hợp với công trình, gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá VL phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp, giá do địa phương công bố. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/a/LOCALS %7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]16, so sánh giữa tổng mức đầu tư và dự toán chi phí xây dựng. Tổng mức đầu tư Dự toán chi phí xây dựng TMDT=GXD+GTB+GGPMB+GQL+GTV dự toán chi phí xây dựng ko có chi phí bồi
  3. +G#+GDP. Thường hỗ trợ, tái định cư. Trong đó: Gxd=bằng tổng của chi chi phí xây dựng bằng tổng chi phí xd sau Xây dựng của công trình, hạng mục thuế của bộ phận công tác thứ i của CT. Công trình thứ i của dự án. 17, dự toán và dự thầu. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/a/LOCALS %7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]Dự toán Dự thầu Định mức, đơn giá theo công bố của Lập theo hồ sơ mời thầu, định mức, đơn Bộ xây dựng ban hành. Giá nội bộ, biện pháp tổ chức thi công của Do chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế lập nhà thầu. dự thầu do nhà thầu lập, các chi Chi phí chung, thu nhập chịu thuế C, TL do nhà thầu tự quyết định trên Tính trước theo quy định. Nguyên tắc: thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bù đắp các khoản mục chi phí, Trúng thầu và có lãi. 18, phân biệt trong quá trình hình thành chi phí đầu tư xây dựng công trình? Khi nào g ọi là giá? Khi nào gọi là chi phí. 3 giai đoạn; Chuẩn bị đầu tư: tổng mức đầu tư. Thực hiện đầu tư có dự toán XDCT, giá dự thầu, dự toán thi công, giá thanh toán. Kết thúc đưa công trình vào khai thác sử dụng: vốn đầu tư được quyết toán. 19, Các căn cứ lâp dự toán được sử dụng ở đâu trong công trình? Sử dụng khi xác định định mức, chi phí để xác định được giá trị của công trình. Như căn cứ vào định mức ta xác định được hao phí của từng đơn vị công việc. Căn cứ vào thông báo giá Vl ta xác định được giá của VL…. 20, phân biệt giữa suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp. Suất vốn đầu tư là số lượng vốn đầu tư cần thiết để hoàn thành được 1 đơn vị năng lực sản xuất của công trình( 1m cầu, 1km đường….) bao gồm chi phí cho công tác xây dựng, chi phí cho công tác mua sắm máy móc thiết bị 21, Hệ số quy đổi về thời điểm lập dự án Ht và hệ số quy đổi về địa điểm xd dự án xác định như thế nào? 22, Tổng mức đầu tư và dự toán khi nào là một? Khi công trình có thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công. 23, phân biệt phương pháp thi công và biện pháp thi công? 24, phương pháp thi công ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định dự toán xây dựng công trình?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2