intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đề tài " Khai thác khoáng sản - tài nguyên đất , mặt đất bị tổn thương "

Chia sẻ: Trinh Nguyet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

292
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là quá trình con người bằng phương pháp khai thác lộ thiên hoặc hầm lò đưa khoáng sản từ lòng đất để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Các phương pháp khai thác gồm : Khai thác thủ công,Khai thác bằng cơ giới. Qui mô khai thác:Qui mô khai thác nhỏ Qui mô dù nhỏ hay, Qui mô khai thác vừa lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài " Khai thác khoáng sản - tài nguyên đất , mặt đất bị tổn thương "

 1. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG GVHD: HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH  SVTH : TRẦN THANH KHÁNH  NGUYỄN XUÂN QUÝ 1
 2. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG NỘI DUNG 1. KHAI THÁC KHOÁNG SẢN. 2. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN. 3. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, MẶT ĐẤT. 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG 5. VÍ DỤ KHAI THÁC THAN Ở HÒN GAI – CẨM PHẢ. 6. VÍ DỤ KHAI THÁC BAUXIT Ở TÂY NGUYÊN. 7. TÀI LIỆUTHAM KHẢO 2
 3. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 1. KHAI THÁC KHOÁNG SẢN. Là quá trình con người bằng phương pháp khai thác lộ thiên hoặc hầm lò đưa khoáng sản từ lòng đất để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Các phương pháp khai thác gồm :  Khai thác thủ công  Khai thác bằng cơ giới 3
 4. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Qui mô khai thác:  Qui mô khai thác nhỏ Qui mô dù nh ỏ hay  Qui mô khai thác vừa lớn cũng đ ều làm  Qui mô khai thác lớn mặt đất và th ảm thực vật bị tàn phá 4
 5. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 3 .QUÁ TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Trong quá trình khai thác gồm có ba bước.  Mở cửa mỏ.  Khai thác mỏ. Đều có tác động môi  Đóng cửa mỏ. trường đất. 5
 6. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, MẶT ĐẤT.  Trong quá trình khai thác bằng cơ giới, hoặc bằng thủ công đòi hỏi các thiết bị hầm lò, cho sàng tuyển, xăng dầu cho các đầu máy móc, các loại xe vận tải… đều tác động đến môi trường đất. Công nghệ khai thác chưa hợp lí, đặc biệt các  mỏ kim loại, các khu mỏ đang khai thác nằm ở miền núi và trung du nên việc khai thác tác động đến môi trường rừng và đất xung quanh khu vực mỏ là rất lớn. 6
 7. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG  Các biểu hiện suy thoái môi trường thể hiện các mặt sau. Giảm diện tích đất rừng (B1.1) Gia tăng suy thoái đất (B1.2) 7
 8. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Đặc thù khai thác mỏ:   Di dời một khối lượng lớn đất đá ra khỏi lòng đ ất tạo nên một khoảng trống rất lớn và dất sâu  Một khối lượng lớn chất thải rắn được hình thành do những vật liệu có ích thường chỉ chiếm một phần nhỏ của khối lượng quặng được khai thác, dẫn đến nhiều khi khối lượng đất đá thải vượt khối lượng quặng nằm trong lòng đất 8
 9. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Quá trình bốc xúc, tuyển rửa quặng, làm đất t ơi  xốp tạo điều kiện thuận lợi cho phong hoá và hoá tách các khoáng vật kim loại chứa trong đó. Vì vậy: Có ảnh hưởng lớn đến môi trường, không chỉ khi cơ sở đang hoạt động mà còn tiếp diễn về lâu dài sau khi cơ sở ngừng hoạt động. 9
 10. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG  Môi trường chịu ảnh hưởng lớn nhất trong khu mở moong khai thác là chất thải rắn, không sử dụng được cho các mục đích khác, đã tạo nên trên bề mặt địa hình mấp mô, xen kẽ giữa các hố sâu và các đống đất đá  Một số diện tích đất xung quanh các bãi th ải quặng có thể bị bồi lấp do sạt lở, xói mòn của đất đá từ các bãi thải, gây thoái hoá lớp đất mặt. 10
 11. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Các cồn đống cuội, đá thải trong quá trình khai  thác vàng trên lòng sông ngăn cản, thay đổi dòng chảy gây sự xói lở đất bờ sông, đê điều, gây úng lụt cục bộ. Việc đổ bỏ đất đá thải tạo tiền đề cho mưa lũ bồi lấp các sông suối, các thung lũng và đồng ruộng phía chân bãi thải và các khu vực lân cận. 11
 12. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 12
 13. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng nhà tạm  hoặc thủ công, hoặc cơ giới đều gây tiếng ồn, gây bụi làm ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng như làm đảo lộn môi trường đất tạo nên một vùng "đất mượn". Việc dọn mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng phục  vụ việc mở mỏ cũng làm cho quỹ đất nông lâm nghiệp bị mất, hoặc thay đổi địa hình 13
 14. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Cho đến nay việc giải quyết các hậu quả về môi trường một cách chủ động đối với các mỏ đã ngừng và sắp ngừng khai thác còn nhiều bất cập. Gần đây bắt đầu có một số mỏ đã ngừng khai thác thì ngoài việc san gạt một cách tương đối một số diện tích mỏ có thể san gạt được, các diện tích còn lại h ầu như để nguyên hiện trường, chưa có phương án sử dụng đất đai có hiệu quả về kinh tế và môi trường 14
 15. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG . Các hồ ở Bựu Long, Kiện Khê và sắp tới là các mỏ Ga Loi (Huế), Long Thọ,... được thành tạo do kết quả tất yếu của việc đào sâu moong khai thác so với bề mặt chung của địa hình. Trước mắt, sự tồn tại của các hồ chứa nước này thể hiện sự thay đổi theo xu hướng tích cực về môi trường cảnh quan và điều kiện vi khí hậu khu vực. 15
 16. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 4 . CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 4.1. Trước khi mở mỏ khai thác khoáng sản, mỏ phải đạt được những thuận lợi sau + Xã hội. + Kinh tế. + Môi trường: Diện tích lớp đất phủ bị bóc đi.  Địa hình có thuận lợi cho việc hoàn thổ sau dự án.  Mức độ ô nhiễm từng loại mỏ.  16
 17. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 4.2. Sau khi mỏ đi vào hoạt động. + Lớp phủ bị bóc phải được thu gom hợp lý để thu ận lợi sau khi hoàn thổ. + Đất đá bị loại bỏ trong quá trình sàng, lọc, tuy ển quặng phải thu gom hợp lý để thuận lợi cho việc san lấp sau này. + Nước thải trong quá trình tuyển quặng ph ải được s ử lý đạt tiêu chuẩn trươc khi thải ra môi trường. + Tuyên truyền cho công nhân trong khu m ỏ ph ải có ý thúc về môi trường xung quanh. 17
 18. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 4.3. Kết thúc khai thác. + Mỏ phải được san gạt, nền chặt. + Trồng cây gây rừng, phủ xanh thảm thực vật. 4.4. Bổ xung và hoàn thiện các văn bản pháp qui về bảo về môi trường . 18
 19. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG 6. VÍ DỤ KHAI THÁC THAN Ở HÒN GAI – CẨM PHẢ  Hiện nay trong khu vực Hòn Gai - Cẩm Ph ả có khoảng 30 mỏ than lớn nhỏ đang hoạt động  Giai đoạn 1970 - 1997, các hoạt động khai thác than đã làm mất khoảng 2.900ha (trung bình mỗi năm mất 100 - 110ha) đất rừng các loại, trong đó khoảng 2.000ha bị mất do mở vỉa, đổ đất đá thải. 19
 20. ĐỀ TÀI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TÀI NGUYÊN ĐẤT , MẶT ĐẤT BỊ TỔN THƯƠNG Bảng I.3. Biến động độ che phủ rừng khu vực  Hòn Gai - Cẩm Phả Đơn vị: % 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=292

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2