intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đề tài "Mạng máy tính"

Chia sẻ: Danh Phương Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

655
lượt xem
181
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'báo cáo đề tài "mạng máy tính"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài "Mạng máy tính"

 1. MẠNG MÁY TÍNH Sinh Viên Thực Hiện: TÔ BỮU DANH NGÔ QUỐC KHÁNH NGUYỄN KIM NGÔN DANH PHƯƠNG VŨ NGÀY SOẠN : NGÀY BÁO CÁO : Mạng Máy Tính 1
 2. TẦNG ỨNG DỤNG 1. Chức Năng 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 3. Các Ứng Dụng Mạng 4. Các Ví Dụ Về Lớp Ứng Dụng Mạng Máy Tính 2
 3. TẦNG ỨNG DỤNG 1. Chức Năng -Tầng ứng dụng là tầng cao nhất của mô hình OSI. - Cung cấp giao thức cho các dịch vụ và các ứng dụng của người dùng trên mạng. Ví dụ: + Dịch vụ web + Dịch vụ FTP + Dịch vụ mail Mạng Máy Tính 3
 4. TẦNG ỨNG DỤNG 1. Chức Năng - Các giao thức và các chức năng cần thiết sử dụng thực hiện việc trao đổi thông tin qua mạng. - Các chức năng cơ bản là : + Xây dựng các giao thức cung cấp dich vụ tập tin + Cung cấp dịc vụ xử lí thông điệp cho các ứng dụng. + Cung cấp dịch vụ thư toàn cục để định vị tài nguyên trên mạng. + Thi hành các tác vụ từ xa. Mạng Máy Tính 4
 5. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 2.1. Các quá trình ứng dụng: * Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm - Nhận dạng và xây dựng tính sẵn sàng cho các đối tác truyền được dự định. - Đồng bộ các ứng dụng hoạt động phối hợp. - Xúc tiến thỏa thuận trên các thủ tục khắc phục lỗi. - Điều khiển vì sự toàn vẹn của dữ liệu. Mạng Máy Tính 5
 6. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng * Lớp ứng dụng là một lớp gần với hệ thống đầu cuối. * Lớp ứng dụng còn cung cấp một giao diện trực tiếp cho phần còn lại của mô hình OSI. (web, fpt,telnet). * Không có lớp ứng dụng sẽ không có hỗ trợ truyền thông trên mạng. * Nó không cung cấp dich vụ cho bất kỳ lớp OSI nào khác. Mà nó cung cấp dịch vụ cho các quá trình ứng dụng nằm ngoài phạm vi mô hình OSI. Mạng Máy Tính 6
 7. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng Mạng Máy Tính 7
 8. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 7 APPLICATION 7 APPLICATION 6 PRESENTATION DATA STREAM 6 PRESENTATION 5 SESSION 5 SESSION 4 TRANSPORT DATA DATA STREAM DATA 4 TRANSPORT DATA NETWORK NETWORK NETWORK 3 NETWORK HEADER HEADER DATA HEADER DATA 3 NETWORK FRAME FRAME NETWORK FRAMEFRAME NETWORK FRAME 2 DATA LINK DATA FRAME DATA 2 DATA LINK HEADER HEADER HEADER TRAILER TRAILER HEADER HEADER TRAILER 1 PHYSICAL 10011101010101101011011001 1 PHYSICAL Mô hình vận chuyển dữ liệu Mạng Máy Tính 8
 9. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 2.2. Các ứng dụng mạng trực tiếp - Domain Name System. - Email (SMTP, MIME, POP3, IMAP) - Telnet - Truyền tập tin (FPT) - World Wide Web (HTTP) - Dịch vụ tên (DNS) - …… Mạng Máy Tính 9
 10. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 2.3. Hỗ trợ mạng gián tiếp: Hỗ trợ mạng gián tiếp là một chức năng của client/server. Nếu một client muốn lưu trữ một file từ một trình xử lý văn bản vào một server mạng, bộ định hướng (redireector) cho phép ứng dụng xử lý văn bản này trở thành một cilent mạng. Mạng Máy Tính 10
 11. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 2.3. Hỗ trợ mạng gián tiếp: * Một vài redireector như: - Apple file protocol; - NetBOSI Extendeb User Interface (NetBEUI). - Các giao thức IPX/SPX của Novell. - Network File System (NTS) của bộ giao thức TCP/IP. Mạng Máy Tính 11
 12. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 2.3. Hỗ trợ mạng gián tiếp: * Quá trình của redireector xảy ra như sau: - Client yêu cầu file server của mạng cho phép tập tin dữ liệu được lưu trữ. - Server đáp ứng bằng cách lưu tập tin vào đĩa của nó, hoặc loại bỏ các yêu cầu của Client. Mạng Máy Tính 12
 13. TẦNG ỨNG DỤNG 2. Cơ Bản Về Lớp Ứng Dụng 2.3. Hỗ trợ mạng gián tiếp: * Ưu điểm của việc dùng một bộ định hướng redireector là chẳng bao giờ phải nhận biết sự tồn tại cuả mạng. Chúng có khả năng kích họat các trình duyệt Web tích hợp hoặc các công cụ Internet, và đưa nội dung ra HTML để phối hợp với Web dễ dàng. Mạng Máy Tính 13
 14. TẦNG ỨNG DỤNG 3. Các Ứng Dụng Mạng 3.1. Các ứng dụng Internet - World Wide Web (HTTP) - Telent - Email - FPT - SNMP. Mạng Máy Tính 14
 15. TẦNG ỨNG DỤNG 3. Các Ứng Dụng Mạng 3.2. Thông điệp Email * Quá trình gởi Email - Khởi động chương trình Email trên client. - Gõ địa chỉ Email người nhận. - Gõ một tiêu đề (subject). - Gõ thông điệp nội dung. Mạng Máy Tính 15
 16. kimngon2010 todanhtl13st1988 Vu_rich2009 Q_khanh2008 Email người nhận:Q_khanh2008 Tiêu đề: Bài tập Nội dung: Làm bài tập nhe!!! Mạng Máy Tính 16
 17. TẦNG ỨNG DỤNG 4. Các Ví Dụ Về Lớp Ứng Dụng 4.1. Telnet 4.2 Dịch vụ tên (DNS) 4.3 FPT 4.4 HTTP Mạng Máy Tính 17
 18. TẦNG ỨNG DỤNG 4. Các Ví Dụ Về Lớp Ứng Dụng 4.1. Telnet - Phần mềm mô phỏng đầu cuối cung cấp khả năng truy xuất cho các máy khác. - Bắt đầu với xử lí Email. Ứng dụng làm việc chủ yếu với 3 lớp trên cùng của mô hình tham chiếu OSI (lớp Ứng dụng, trình bày và lớp phiên). - Khi đến được máy tính khác, các lớp liên kết dữ liệu, mạng và lớp vận chuyển sẽ tập hợp các lệnh dữ liệu ban đầu. Khi công việc đã hoàn tất,MclientTính kết thúc phiên giao dịch. ạng Máy sẽ 18
 19. TẦNG ỨNG DỤNG 4. Các Ví Dụ Về Lớp Ứng Dụng 4.2. Dịch vụ tên (DNS) - Dịch vụ tên thường được gọi là phần trung gian (middleware) vì nó lấp đầy khoảng cách giữa các ứng dụng khác và lớp mạng phía dưới. - Tên host và địa chỉ host: + Tên host thường có độ dài thay đổi và dễ gợi nhớ. + Tên thường không chứa thông tin gì để giúp mạng định vị (chuyển các gói tin đến) host. + Địa chỉ, ngược lại, lại hàm chứa thông tin vạch đường trong đó. Mạng Máy Tính 19
 20. TẦNG ỨNG DỤNG 4. Các Ví Dụ Về Lớp Ứng Dụng 4.2. Dịch vụ tên (DNS) a) Miền phân cấp -DNS cài đặt không gian tên phân cấp dùng cho các đối tượng trên Internet. - Ví dụ tên miền của một host là mail.cit.ctu.edu.vn -Chú ý rằng các tên miền được sử dụng để đặt tên các đối tượng trên Internet, không phải chỉ được dùng để đặt tên máy. Mạng Máy Tính 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2