Báo cáo phân tích BMI

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
146
lượt xem
65
download

Báo cáo phân tích BMI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được thành lập theo quyết định số 1164TC/QĐ/TCCB ngày 28/11/1994 Năm 2004, Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang mô hình Tổng công ty cổ phần căn cứ theo các Quyết định số 1691/2004/QĐ-BTC ngày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo phân tích BMI

  1.   Phòng phân tích - đầu tư TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH HOSE: BMI – NGÀNH: BẢO HIỂM THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN GIAO DỊCH (24/11/2008) • Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM • Website: www.baominh.com.vn Email: baominh@baominh.com.vn • Tell: (08) 829 4180 Fax: (08) 829 4185 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Được thành lập theo quyết định số 1164TC/QĐ/TCCB ngày 28/11/1994 Năm 2004, Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang mô hình Tổng công ty cổ phần căn cứ theo các Quyết định số 1691/2004/QĐ-BTC ngày 03/06/2004 và 2803/QĐ- BTC ngày 30/08/2004 của Bộ Tài chính. Tổng công ty cổ phần Bảo BIỂU ĐỒ: GIAO DỊCH, KHỐI LƯỢNG CỦA CỔ PHIẾU BMI Minh chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình Tổng công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004. Mã chứng khoán BMI Ngày 25/12/2006 cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên Trung Số lượng CP đang lưu hành 75.500.000 tâm giao dịch chứng khoán Hà nội, công ty chuyển sang niêm yết trên Gía đóng(24/11/2008) 17,200 Sở Giao dịch chứng khóan TPHCM vào ngày 21/04/2008. Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 1.299 THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Giá cao nhất trong 52 tuần 38,400 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG Sở hữu nhà nước 50,7%% Giá thấp nhất trong 52 tuần 16,800 Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 24,55% Tỷ trọng trên tổng vốn hóa trên HOSE Sở hữu khác 24,75% 0,47% Vốn điều lệ công ty (tỷ đồng) CÁC CỔ ĐÔNG LỚN 755 Họ và tên Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh 27.342.000 63 % TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH vốn nhà nước (SCIC) Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng AXA 12.570.000 16,6% khá ấn tượng và theo dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong TCT hàng không Việt Nam 3.038.000 7% giai đoạn sắp tới. Theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Nguồn: PHUGIASC đến năm 2010, GDP sẽ đạt 1.000 – 1.100 USD/người, đầu tư toàn xã LĨNH VỰC KINH DOANH hội 39% - 40% GDP, ODA đạt 11 tỷ USD, FDI đạt 25 tỷ USD, xuất khẩu • Kinh doanh bảo hiểm . đạt 69 tỷ USD, nhập khẩu đạt 70 tỷ USD, du lịch quốc tế 6 triệu lượt • Kinh doanh tái bảo hiểm. người, du lịch nội địa 23 triệu lượt người. Với chiến lược phát triển • Giám định tổn thất trên, ngành bảo hiểm có nhiều cơ hội để đẩy mạnh doanh thu và hoạt • Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau: Mua trái phiếu động, đặc biệt là những nghiệp vụ như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm chính phủ: Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; kinh doanh bất hàng hóa vận chuyển….là những nghiệp vụ mà Bảo Minh có nhiều thế động sản; góp vốn vào các doanh nghiệp khác; cho vay theo quy định mạnh so với các doanh nghiệp khác. Đi cùng với sự phát triển của nền của Luật các tổ chức tín dụng; gửi tiền tại các tổ chức tín dụng kinh tế, trình độ dân trí cũng ngày càng được nâng lên, song song đó thu nhập ngày càng cao đã tạo ra nhu cầu nhiều hơn về các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mang tính chất “cao cấp” như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm du lịch… Bên cạnh đó, những chính sách, quy định của Nhà nước về bảo hiểm ngày càng hoàn thiện hơn làm cơ sở pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động lành mạnh và làm cho người dân tin tưởng hơn vào các doanh nghiệp bảo hiểm. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY TRONG NGHÀNH PHU GIA SECURITIES CORPORATION              1 /3 13A Tu Xuong, Ward 7, Distric 3, TP.HCM – Tel: (84.8) 932 222 – Fax: (84.8) 932 1619 – Website: www.phugiasc.vn – Email: support@phugiasc.vn      
  2.   Phòng phân tích - đầu tư TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH HOSE: BMI – NGÀNH: BẢO HIỂM - Tổng tài sản +116% -5% Năm 2007, toàn thị trường bảo hiểm đạt doanh thu 8.258 tỷ đồng tăng - Vốn chủ sở hữu +278% +6% - Doanh thu thuần +17% 47% 33% so với năm 2006. Dẫn đầu là bảo hiểm xe cơ giới đạt 2.407 tỷ - Lợi nhuận gộp -24% 16% đồng, tiếp đó là bảo hiểm kỹ thuật đạt 1.360 tỉ đồng, bảo hiểm sức - Lợi nhuận sau thuế +32% 18% Khả năng thanh toán khoẻ và tai nạn con người 1.176 tỷ đồng, bảo hiểm cháy nổ và rủi ro - Thanh toán hiện hành 4,81 4.02 đặc biệt 1.027 tỷ đồng, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 831 tỷ đồng, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 646 tỷ đồng. (Theo Tỷ suất lợi nhuận số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) Các doanh nghiệp bảo hiểm - Lợi nhuận gộp/DTT 22% 34% - Lợi nhuận sau thuế/DT thuần 12% 11% có doanh thu bảo hiểm gốc thuộc các doanh nghiệp đầu ngành bao - ROE 6% 19% - ROA 4% 7% gồm Bảo Việt 2.258 tỷ đồng, PVI 1.735 tỷ đồng, Bảo Minh 1.706 tỷ Tỷ số nợ/vốn chủ sỏ hữu 51% 163% đồng, Một số doanh nghiệp bảo hiểm mới vào hoạt động cũng đạt Tý số hiệu quả hoạt động được doanh thu như BIC 147 tỷ đồng, AAA đạt 146 tỷ đồng, Toàn cầu - Doanh thu/tổng tài sản 0,36 0,66 đạt 166 tỷ đồng, Viễn Đông đạt 174 tỷ đồng. Như vậy, tiếp nối thành - Doanh thu/vốn chủ sở hữu 0,54 1,75 công của những năm trước, năm 2007, Bảo Minh vẫn tiếp tục là một • Kết quả kinh doanh quí III/2008 trong những công ty bảo hiểm hàng đầu trong ngành bảo hiểm phi Chỉ tiêu (triệu % tăng % So nhân thọ Việt Nam. đồng) Quí II/08 Quí III/08 giảm với KH Tổng tài sản - 3.434.348 3.403.646 1% Tổng vốn CSH - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2006-2007 2.094.419 2.069.153 1% Doanh thu - • Báo cáo tài chính 2006-2007(đvt: triệu đồng) thuần 352.026 352.572 0,15% Lợi nhuận sau - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2007 2006 2005 thuế 37.082 31.214 19% Tổng cộng tài sản 3.107.960 1.439.211 1.508.325 Nhận xét: Tình hình hoạt động trong năm 2007 của công ty khá thuận Tài sản ngắn hạn 1.902.582 833.970 941.900 lợi Tài sản dài hạn 1.205.378 605.241 566.425 Năm 2007, doanh thu thuần của công ty tăng 17%, lợi nhuận sau Các khoản đầu tư tài chính thuế của công ty tăng 32%, chứng tỏ công ty đã quản lý chi phí khá DH 972.112 465.502 462.456 hiệu quả. Tổng cộng nguồn vốn 3.107.960 1.439.211 1.508.325 Trong năm 2007, tài sản ngắn hạn của công ty đã tăng lên đáng kể Nợ phải trả 1.046.662 883.601 997.476 khiến cho tỉ lệ thanh toán hiện hành của công ty tăng lên. Trong đó Nợ ngắn hạn 279.532 207.432 330.596 tiền mặt của công ty đã tăng lên 1,64 lần so với năm 2006. trong Nợ dài hạn 767.131 676.169 666.880 năm 2006, công ty cũng tăng cường các khỏan đầu tư tài chính Vốn chủ sở hữu 2.052.374 542.926 509.939 ngắn hạn tăng tới 1,86 lần so với 2006, một khoản tăng lên khá BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH 2007 2006 2005 mạnh nữa là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 0,6 lần so với năm Doanh thu thuần về bán hàng 1.112.816 948.538 644.462 và cung cấp dịch vụ 2006 Tỷ số nợ/ Vốn chủ sở hữu của công ty trong năm 2007 đã giảm đi Giá vốn hàng bán 872.286 630.435 370.547 Lợi nhuận gộp về bán hàng rất nhiều từ 163% trong năm 2006, năm 2007 chỉ còn 51%, chủ yếu và cung cấp dịch vụ 240.530 318.102 273.915 do vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng lên rất mạnh trong năm Chi phí tài chính 6.551 3.477 10.996 2007, khi vốn chủ sở hữu trong năm 2007 tăng tới 2,78 lần so với Chi phí bán hàng 467 4.218 8.958 2006. vốn chủ sở hữu của côgn ty tăng chủ yếu là do thặng dư vốn Chi phí quản lý doanh nghiệp 335.706 310.626 263.200 đem lại. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 161.210 83.411 68.451 Năm 2008, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó Lợi nhuận sau thuế thu 132.708 100.748 85.251 nhập doanh nghiệp khăn vì vậy ít nhiều đã ảnh hưởng đến công ty. Doanh thu thuần quí 3 giảm do một số đơn bảo hiểm lớn khách hàng kí kết tại thời điểm Nguồn: UBCKNN 6 tháng. Trong quí 3, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng dolãi đầu TỶ SỐ TÀI CHÍNH 2007 2006 tư tăng và công ty liên doanh UIC chia lãi hoạt động kinh doanh Tăng trưởng năm 2007 PHU GIA SECURITIES CORPORATION               2 /3 13A Tu Xuong, Ward 7, Distric 3, TP.HCM – Tel: (84.8) 932 222 – Fax: (84.8) 932 1619 – Website: www.phugiasc.vn – Email: support@phugiasc.vn
  3.   Phòng phân tích - đầu tư TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH HOSE: BMI – NGÀNH: BẢO HIỂM SO SÁNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VỚI TB NGÀNH Chỉ tiêu BMI TB NGÀNH Tỷ số lợi nhuận ròng/DTT ROA 3,88 5,39 ROE 7,9 10,76 EPS (đồng) Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 4,99 3,68 Tỷ số nợ/ vốn chủ sở hữu 0,75 0,91 P/E 10,64 9,64 P/B 0,84 1,04 Nhận xét: Hầu hết các chỉ số của công ty đều thấp hơn so với trung bình ngành. TIN NỔI BẬT TRONG THỜI GIAN QUA Tổng công ty Sông Đà- Đại diện là ông Hoàng Văn Khinh là thành viên Hội đồng quản trị đã đăng kí bán 338.800 cổ phiếu trong thời gian từ 6/5/2008 đến 6/6/2008. số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là 1.510.400 cổ phiếu PHU GIA SECURITIES CORPORATION               3 /3 13A Tu Xuong, Ward 7, Distric 3, TP.HCM – Tel: (84.8) 932 222 – Fax: (84.8) 932 1619 – Website: www.phugiasc.vn – Email: support@phugiasc.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản