Báo cáo "Quản trị nhân lực_ Chương 3"

Chia sẻ: Nguyen The Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
716
lượt xem
406
download

Báo cáo "Quản trị nhân lực_ Chương 3"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn Quản trị nhân lực_ Chương " Kế hoạch hóa nguồn nhân lực" dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị hành chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Quản trị nhân lực_ Chương 3"

 1. LOGO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC    
 2. Văn Thị Cã Nguyễn Thị Hằng Phạm Thị Liên Nguyễn Thế Phương Phan Thanh Thủy Nguyễn Thị Ánh Trang www.quantri.com.vn Hồ Hoàng Trung Company Logo
 3. CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC NỘI DUNG: I KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ II DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC www.quantri.com.vn III DỰ ĐOÁN CUNG NHÂN LỰC IV CÂN ĐỐI CUNG VÀ CẦU Company Logo
 4. Khái niệm - Kế hoạch hóa: là làm cho việc gì đó phát triển có kế hoạch. -Kế hoạch hóa nguồn nhân lực: là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các www.quantri.com.vn kế hoạch lao động để đáp ứng được nhu cầu đó. Company Logo
 5. Vai trò của KHHNNL - Giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực - Có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức - Là cơ sở cho các hoạt động biên chế nguồn nhân lực, đào tạo,phát triển nguồn nhân lực. - Nhằm điều hòa các hoạt động nguồn nhân lực www.quantri.com.vn Company Logo
 6. Quan hệ giữa KHHNNL và KHSXKD 1 2 3           1.KHHNNL 2.KHHNNL 2.KHHNNL với KHSXKD với KHSXKD với KHSXKD dài hạn trung hạn ngắn hạn www.quantri.com.vn > 3 năm Từ 1 đến 3 năm < 1 năm Company Logo
 7. Ảnh hưởng KHHNNL • Ảnh hưởng nhất định đến KHSXKD dài hạn: sự thay đổi về nhân khẩu học, cung nhân lực... • Nếu lực lượng lao động cần thiết không đáp ứng được thì KHSXKD cần phải thay đổi hoặc xem xét lại www.quantri.com.vn Company Logo
 8. KHHNNL • Ảnh hưởng đến mục tiêu KHSXKD trung hạn. • Tác động đến nhu cầu của tổ chức SXKD trung hạn. www.quantri.com.vn Company Logo
 9. KHHNNL • Là nhân tố ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức, cần phải xem xét kỹ KHHNNL: như trình độ, năng lực, nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của DN... www.quantri.com.vn Company Logo
 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến KHHNNL       Loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho xã hội và chiến lược của tổ chức: - Kết cấu nghề nghiệp, trình độ lành nghề. - Tùy thuộc vào chủng loại,số lượng sản phẩm dịch vụ mà KHHNNL một cách phù hợp.           www.quantri.com.vn Company Logo
 11. * Tính không ổn định của môi trường: - Vĩ mô:kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... - Vi mô: Nhà cung ứng - đối tác, các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và công chúng www.quantri.com.vn Company Logo
 12. Các nhân tố ảnh hưởng đến KHHNNL  Độ dài thời gian của kế hoạch hóa nguồn nhân lực: - Tùy thuộc vào thời gian KHHNNL mà người ta chia ra làm hai thời kì: .Kế hoạch dài hạn: có thời gian >1 năm. . Kế hoạch ngắn hạn: có thời gian =
 13. QUÁ TRÌNH KẾ HOẠCH HÓA NNL Các bước kế hoạch hóa nguồn nhân lực: Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực.  Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực: phân tích về         mặt hệ thống, quá trình. Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện  www.quantri.com.vn Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch  Company Logo
 14. DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC  Cầu nhân lực: là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối lượng công việc của tổ chức trong một thời kì nhất định. www.quantri.com.vn Company Logo
 15. Dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn - Là cầu nhân lực trong thời hạn =< 1 năm. - DĐCNLNH dùng phương pháp phân tích nhiệm vụ và khối lượng công việc: 1. Xác định nhiệm vụ và khối lượng công việc 2. Dùng tỷ số quy đổi, tiêu chuẩn định biên,lượng lao động hao phí...để tính số giờ lao động cần thiết/1 sản phẩm 3. Quy đổi số giờ lao động ra số người lao động www.quantri.com.vn Company Logo
 16. Các phương pháp DĐCNLNH Tính theo năng suất lao động Tính theo lượng lao động hao phí www.quantri.com.vn Tính theo tiêu chuẩn định biên Company Logo
 17. Tính theo lượng lao động hao phí CÔNG THỨC: D: Cầu lao động năm kế hoạch. ti:Lao động hao phí/1đv sản phẩm. SLi: Tổng số sp i cần sx năm kế hoạch. Tn: Thời gian làm việc bình quân/1lao động năm kế hoạch. Km: Hệ số tăng năng suất lao động dự tính. n: Số loại sản phẩm cần sản xuất. www.quantri.com.vn    ­ Phương pháp này áp dụng cho những công việc,những sản phẩm xác định dược hao phí lao động cần thiết như:cơ khí, dệt may... Company Logo
 18. Tính theo năng suất lao động Công thức: D: Cầu lao động năm kế hoạch. Q: Tổng sản phẩm năm kế hoạch W: Năng suất lao động bình www.quantri.com.vn quân năm kế hoạch. Company Logo
 19. Tính theo tiêu chuẩn định biên - TCĐB là khối lượng công việc, nhiệm vụ mà một người phải đảm nhận. - Dự đoán cầu nhân lực theo phương pháp này ta căn cứ vào nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch. VD: tổng số y bác sỹ cần để phục vụ cho việc chữa trị H1N1 năm tới... www.quantri.com.vn - Phương pháp này áp dụng cho các tổ chức như: ngành giáo dục, ngành y tế để dự báo cầu nhân lực của họ. Company Logo
 20. Dự đoán cầu nhân lực dài hạn - Là cầu nhân lực trong thời hạn >1 năm Các phương pháp dự đoán: Tính theo tiêu chuẩn Dựa vào cầu hao phí lao động nhân lực của của một đơn vị từng đơn vị Ước lượng sản lượng trung bình www.quantri.com.vn Dự đoán xu hướng Phân tích Chuyên gia hồi quy tuyến tính Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản