Bí quyết "chạy bền" trong mùa thi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
135
lượt xem
15
download

Bí quyết "chạy bền" trong mùa thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một cuộc thi marathon, vận động viên chạy đầu tiên không hẳn là người về đích trước nhất. Giữ được sức bền trong suốt hành trình và đua nước rút trong giai đoạn cuối thì bạn mới là vận động viên giỏi, luôn nắm được ưu thế để trở thành nhà vô địch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết "chạy bền" trong mùa thi

  1. Bí quy t "ch y b n" trong mùa thi Trong m t cu c thi marathon, v n ng viên ch y u tiên không h n là ngư i v ích trư c nh t. Gi ư c s c b n trong su t hành trình và ua nư c rút trong giai o n cu i thì b n m i là v n ng viên gi i, luôn n m ư c ưu th tr thành nhà vô ch. Thi i h c cũng v y, ó là m t ư ng ua vinh quang nhưng không kém ph n gian nan mà m i h c sinh ph i c g ng vư t qua. Mu n v y, b n c n ph i có k năng ch y b n. Rèn luy n s c kh e th ch t “ch y b n” Cô Ái Liên, giáo viên giàu kinh nghi m trong b môn Yoga t i TP.HCM chia s “bí kíp” t p th ơn gi n giúp h c sinh gi m áp l c tinh th n khi h c t p căng th ng: Ngay khi b t u th , b n thót b ng th ra,
  2. phình b ng th vào. Gi hai vai b t ng, chân tay th l ng. T p trung lu ng th ra sao cho 4y ut : êm-ch m- u-sâu. M i ngày ch c n b ra 2-3 l n, m i l n ba phút t p th sâu, b n ã có th gi m áp l c h c t p xu ng r t nhi u. áp án khác cho bài toán mang tên s c kh e mùa thi ư c bác sĩ Lê Văn Th (Giám c trung tâm y t d phòng Q.1) cho bi t chính là t p luy n các môn th thao ph bi n như i b nhanh, bơi l i, ch y xe p…M i ngày, ch c n dành riêng t 30-45 phút t p luy n, các em h c sinh s c m th y cơ th mình kh e kho n, gi m b t áp l c bài v , tránh vi c phát sinh stress ngay trong giai o n thi c i h c. B sung các dinh dư ng t t cho s c kh e trí não “ ua nư c rút” thành công Tuy nhiên, có s c kh e t t, bên c nh vi c rèn luy n th thao, l a ch n các gi i pháp thư giãn như c sách, xem phim…thì vi c “ u tư” cho vi c ăn
  3. u ng cũng quan tr ng không kém.Trong giai o n mùa thi, trí não c a h c sinh ph i làm vi c nhi u g p 2-3 l n bình thư ng. Mu n não ho t ng t t, ngư i h c không ch b sung dinh dư ng như bình thư ng mà còn ph i tăng cư ng hàm lư ng canxi, protein, m, vitamin… t th c ph m trong các b a ăn hàng ngày. Như v y m i có th v a bù p ngu n năng lư ng ã m t, v a b i b s c kh e trí não, t ó giúp h c sinh h c bài t p trung và hi u qu hơn Các th c ph m giúp tăng cư ng s c kh e trí nào trong mùa thi.
  4. Nhi u b c cha m không có qu th i gian nhi u cho vi c chu n b các b a ăn m b o úng các ch tiêu dinh dư ng cho con ã nghĩ n vi c ch n l a các lo i th c ph m giàu dinh dư ng có tác d ng b i b trí não “ti p s c” cho con, mà l i ti t ki m th i gian. Trong ó Nư c C t Gà Brand’s là m t trong các lo i th c ph m b sung óng chai ư c nhi u b c ph huynh tin tư ng s d ng (năm 2009, có hơn 150 tri u chai ư c r t nhi u h c sinh, sinh viên s d ng trên toàn th gi i). Nư c C t Gà Brand’s có thành ph n chính là gà giò nguyên ch t ư c s n xu t v i quy trình công ngh hi n i, an toàn, v sinh theo tiêu chu n qu c t . Công d ng c a s n ph m trong vi c tăng cư ng năng l c trí óc, cơ th và tinh th n ã ư c ch ng nh n qua nhi u nghiên c u khoa h c. S n ph m có kh năng h tr t i a s t p trung, tăng cư ng trí nh và thúc y năng l c trí tu . Ngoài ra s n ph m hoàn toàn không ch a ch t béo, cholesterol nên r t
  5. t t cho s c kh e so v i các phương pháp ch bi n truy n th ng khác. Ch t lư ng s n ph m và quy trình s n xu t ã ư c ki m nghi m và ch ng nh n b i nh ng t ch c uy tín trên toàn th gi i như: Ch ng nh n c a Hi p h i Qu n lý th c ph m và dư c ph m FDA, các ch ng nh n GMP, ISO9001:2000, ISO14001, HACCP. ó là lý do s n ph m ư c tin tư ng và ưa chu ng trên toàn th gi i t năm 1835. Công th c các “v n ng viên l p 12” v n ích trong mùa thi chính là vi c s p x p th i gian bi u, t p luy n th thao, ăn u ng h p lí…Trong ó bí quy t tr thành th khoa i h c chính là Nư c C t Gà Brand’s v i nh ng dư ng ch t thi t y u có th giúp các b n h c sinh có thêm “năng lư ng” vư t qua kỳ thi s p t i.
Đồng bộ tài khoản