intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ giao thức TCP/IP và Địa chỉ IP

Chia sẻ: Nguyễn Doãn Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:89

181
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCP là một giao thức tin cậy (connection oriented ), trước khi truyền dữ liệu hai host phải xử lý đồng bộ để tạo ra một kết nốI ảo. Tiến trình này được gọi là ba bứơc bắt tay (Three way handshake)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ giao thức TCP/IP và Địa chỉ IP

 1. Bộ giao thức TCP/IP và Địa chỉ IP © 2000, Cisco Systems, Inc. 1-1
 2. Nội dung VNPRO – The way to get knowledge • Giới thiệu TCP/IP • Địa chỉ IP •Giới thiệu Subnetting www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-2
 3. Mô hình TCP/IP VNPRO – The way to get knowledge www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-3
 4. Ứng dụng TCP/IP VNPRO – The way to get knowledge www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-4
 5. Giao thức ở tầng Transport VNPRO – The way to get knowledge www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-5
 6. TCP,UDP và Port ứng dụng VNPRO – The way to get knowledge R F S D T S T I T M N F N E Application Layer P P T S T M L P P P N E T Port 520 21 23 25 53 69 161 Numbers Transport UDP TCP Layer www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-6
 7. TCP Port VNPRO – The way to get knowledge Source Dest. … Port Port Telnet Z Host Z Host A Dest. port = 23. SP DP GởI packet tớI 1028 23 … ứng dụng telnet www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-7
 8. Thông tin của TCP Header VNPRO – The way to get knowledge www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-8
 9. Đồng bộ hoặc ba bước bắt tay VNPRO – The way to get knowledge TCP là một giao thức tin cậy (connection oriented ), trước khi truyền dữ liệu hai host phải xử lý đồng bộ để tạo ra một kết nốI ảo. Tiến trình này được gọi là ba bứơc bắt tay (Three way handshake) Đầu tiên host khởi tạo connection gởi packet syn (đồng bộ), thông tin này mô tả trong sequen number để báo cho bên nhận biết có nhu cầu kết nối Khi bên nhận được packet nó gởi lại packet xác nhận là đã nhận được packet thông tin này được lưu trong Acknowledgment number (ACK) và số sequence number yêu cầu bên gởi gởi www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-9
 10. VNPRO – The way to get knowledge Sau khi host có nhu cầu kết nốI nhận được thông tin trả lời nó sẽ gởi lại một packet ACK. Sau đó 2 bên thực hiện truyền nhận www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-10
 11. Ba bước bắt tay của TCP để mở một kết nối VNPRO – The way to get knowledge Host A Host B Send SYN 1 (seq=1 ack=0) SYN received www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-11
 12. Ba bước bắt tay của TCP để mở một kết nối VNPRO – The way to get knowledge Host A Host B Send SYN 1 (seq=1 ack=1) SYN received 2 Send SYN, ACK SYN received (seq=1 ack=2) www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-12
 13. Ba bước bắt tay của TCP để mở một kết nối VNPRO – The way to get knowledge Host A Host B Send SYN 1 (seq=1 ack=0) SYN received 2 Send SYN, ACK SYN received (seq=1 ack=2) Established 3 (seq=2 ack=2) www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-13
 14. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-14
 15. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Send 1 Receive 1 Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-15
 16. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Send 1 Receive 1 Send ACK 2 Receive ACK 2 Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-16
 17. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Send 1 Receive 1 Send ACK 2 Receive ACK 2 Send 2 Receive 2 Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-17
 18. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Send 1 Receive 1 Send ACK 2 Receive ACK 2 Send 2 Receive 2 Send ACK 3 Receive ACK 3 Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-18
 19. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Send 1 Receive 1 Send ACK 2 Receive ACK 2 Send 2 Receive 2 Send ACK 3 Receive ACK 3 Send 3 Receive 3 Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-19
 20. TCP Simple Acknowledgment VNPRO – The way to get knowledge Sender Receiver Send 1 Receive 1 Send ACK 2 Receive ACK 2 Send 2 Receive 2 Send ACK 3 Receive ACK 3 Send 3 Receive 3 Send ACK 4 Receive ACK 4 Window size = 1 www.cisco.com © 2000, Cisco Systems, Inc. ICND v1.0a—1-20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2